AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE  İSLAM ve MÜSLÜMANLAR

        

Genel Bilgiler

 Amerika Birleşik Devletleri 9.631.420 km2 alana ve 301.139.947 (2007)  nüfusa sahip bir Kuzey Amerika ülkesidir. Başkenti Washington, DC ( 570.898) şehridir. En büyük şehirleri New York (18.498.000),  Los Angeles (12.146.000), Chicago (8.711.000), Houston (2.009.960), Philadelphia (1.479.339), Phoenix (1.388.416), San Diego (1.226.753), San Antonio (1.214.725), Dallas (1.208.318), Detroit (911.402)'dir. Resmi dili İngilizce (%82) olmakla beraber İspanyolca (%11) da konuşulmaktadır. Para birimi Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır. Nüfusun  %75.1 beyaz (211.460.626); %12.5 İspanyol kökenliler:  (35.305.818); %12.3 siyah  (34.658.190); %3.6Asya kökenli  (10.242.998); %0.9 Amerikan yerlileri ve Alaska yerlileri  (2.475.956);  %0.1 Hawaii ve  Pasifik yerlileri (398.835); %5.5 diğer ırklar (15.359.073)'dir. Okuma-yazma oranı %97 olan Amerika Birleşik Devletlerimde dini dağılım %52 Protestan,  %24 Katolik,  %2 Mormon, %1 Yahudi , %2 Müslüman, %10 ateist  (2002) şeklinde oluşmaktadır.  1998 yılı verilerine göre 7 milyon  dolayında Müslümanın yaşadığı Amerika Birleşik Devletlerinde Müslümanların oranı %2.2'dir. Kişi başına milli geliri 42.000 dolar olan Amerika Birleşik Devletlerinde enflasyon ise %3.2'dir.

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet (Alabama (AL), Alaska (AK), Arizona (AZ), Arkansas (AR), California (CA), Colorado (CO), Connecticut (CT), Delaware (DE), Florida (FL), Georgia (GA), Hawaii (HI),Idaho (ID),Illinois (IL), Indiana (IN), Iowa (IA), Kansas (KS), Kentucky (KY), Louisiana (LA), Maine (ME), Maryland (MD), Massachusetts (MA), Michigan (MI), Minnesota (MN), Mississippi (MS), Missouri (MO), Montana (MT), Nebraska (NE), Nevada (NV), New Hampshire (NH), New Jersey (NJ), New Mexico(NM), New York (NY), North Carolina (NC), North Dakota (ND), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Pennsylvania(PA), Rhode Island (RI), South Carolina (SC), South Dakota (SD), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Vermont (VT), Virginia (VA), Washington (WA), West Virginia (WV), Wisconsin (WI) ve Wyoming (WY)), dokuz territori (American Samoa, Guam, Northern Mariana Adaları, Puerto Rico, U.S. Virgin Adaları, Wake Adası,  Marshall Adaları,  Palau,  Micronesia) ve bir federal bölge (District of Colombus)'den oluşmaktadır.

1492 yılında Kolombus tarafından keşfedilmesinden sonra 1565 yılında İspanyol göçmenler tarafından eski adı Saint Augustine olan Florida eyaleti ilk yerleşim yeri olarak kurulmuştur. 1607 yılında ilk İingiliz göçmenler tarafından eski adı Jamestown, şimdiki adı  Virginia ilk yerleşim yeri olarak kurulmuştur. 1620 yılında ise Avrupadaki dini baskılardan kaçan hacılar tarafından Plymouth Colony yerleşim yeri olarak kurulmuştur. 1620 yılında ise Puritanlar tarafından Massachusetts Bay colony yerleşim yeri olarak kurulmuştur. Daha sonralarında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen göçmenler tarafından diğer eyaletler yerleşim yeri olarak kurulmuşlardır. 1754–60 yılları arasında Fransızlara ve Yerlilere karşı savaş verilmiş, 1775–83 yılları arasında da İngilizlere karşı Amerikan bağımsızlık savaşı verilmiştir. 13 eyalet (Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia) İngilizlere karşı bağımsızlığını ilan etmiştir. 1781 yılında anayasa hazırlığı başlatılmış ve 1787 yılında hükumet kurulmuştur. George Washington ilk başkan olarak seçilmiştir. 1803 yılından Louisiana satın alınmıştır. Meksika'ya açılan savaş sonrası güney ve güney batı eyaletleri işgal edilerek Meksika'dan alınmıştır. 1861–65 yıllarında iç savaşa sahne olan ABD'de savaş sonrası kölelik kaldırılmıştır. 1867 yılında Alaska satın alınmıştır. 1898 yılında İspanyollara karşı açılan savaş sonrası Puerto Rico,  Philippine Islands,  Guam ve ABD'ye dahil edilmiştir. ve Küba üzerinde de koruyucu rol üstlenilmiştir. 1917 yılında I. Dünya savaşına katılarak savaşın sonucunu etkilemiş ve Avrupa ülkeleri üzerinde nüfuz kurmaya başlamıştır. 1941 yılı Temmuz ayında II. Dünya savaşı ile bir kez daha ABD dışına çıkan ABD ordusu bir daha ABD'ye dönmemiştir. II. Dünya savaşı sonrası Avrupa üzerindeki nüfuz perçinlemiş ve Japonya'da kontrol altına alınmıştır. II. Dünya savaşında müttefik olan ABD ve Sovyetler Birliği arasında Sovyetler Birliğinin dağıldığı 1990 yılına kadar soğuk savaş yürütülmüştür. 1950'li yıllarda Çin ve Sovyetlere karşı NATO şemsiyesi altında verilen savaş sonrası Güney Kore kurulmuş ve bugün bu ülkenin %50'si Hristiyandır. 1961 yılında Fidel Castro'nun liderliğinde Küba ABD'nin koruyuculuna rağmen bağımsızlığını ilan etmiş ve komünist bloktaki yerini almıştır. 1963 yılında benzer bir savaş Vietnam'a karşı bağımsızlığını ilan etmiş  fakat ilk defa yenilgi ile karşılaşılmıştır. Bir çok kanlı darbelere ve iç savaşlara  destek olan ABD halen Irak ve Afganistanda savaşmaktadır. İran, Suriye ve Sudan ile de savaş planları hazırlığı içindedir.

Bugün ki ABD'lilerin dedeleri bugün ABD olarak adlandırılan topraklara ulaştıklarında, o toprakların yerlileri olan Kızıl Derililerle savaşmaya başlamışlar, torunları da günümüzde bütün Dünya ile savaşmaya devam etmektedirler.


    İslam Tarihi ve Müslümanların Bugün ki Durumu 

ABD'deki İslam tarihi 3 ana bölüme ayrılabilir. Bunlar Kolombus öncesi,  Kölelik dönemi, Modern göçler (I. Dünya savaşı sonrası dönem ve son 30-40 yıl).

    Kolombus öncesi

    İslami kaynaklara göre; Endülüs halifesi Abdullah ibni Muhamed tarafından 889 yılında Ali el Mesüdi ve Kaşhaş ibni Said ibni Esved Kurtubadan Atlantike açılmışlar ve bilinmeyen yerlere yaptıkları seyahat sonrası hazinelerle Endülüs'e dönmüşlerdir. Ali el Mesüdi 947 yılında ''Altın Otlaklar Kitabı (The Book of Golden Meadows)'' isimli kitabını yazmıştır. Ayrıca 896-956 yılları arasında bu bölgelerin haritalarını çizmiştir. Buraları "Ard Majhoola" Bilinmeyen Yerler olarak adlandırmıştır. Daha sonra İbni Faruk isimli Müslüman denizci tarafından 999 yılında o zaman Gando olarak adlandırılan Kanarya adalarına seyahatler yapılmış ve keşfedilen adalar Capraria and Pluitana olarak isimlendirilmiştir. Müslüman haritacı ve Coğrafyacı Muhammad al-Idrisi (1100-1166) Atlantik Okyanusu ile ilgili Nuzhatul Mushtaq isimli eseri yazmıştır. Amerika kıtasına bu seyahatler sıradan seyehatler haline gelmiştir. Christopher Columbus ilk yolculuğunu yapmadan önce bir kaç Müslüman denizci ile arkadaşlık kurmuş ve onlarla birlikte Hindistan'a ulaşmak için seyahat etmiştir.

    Batılı kaynaklara göre; Kolombus öncesi ve  Koloni döneminde Fas asıllı ve asıl adı Mustafa Zemmouri olan kişi Portekizliler tarafından esir alınmış ve 1520 yılında Amerika'yı keşfe gelen Portekizli kaşiflerin yanında köle olarak Amerika kıtasına getirilmiştir. Arizona ve New Mexico'nun keşfinde bulunmuş ve yerliler tarafından 1539 yılında öldürülmüştür. Bu kişi Amerika'ya gelen ilk Müslüman kişi olarak kabul edilmekle birlikte, esir alındıktan sonra Hristiyan olduğu belirtilmektedir.

    Kölelik dönemi

    1520 yılından itibaren  Dünyanın değişik bölgelerinden Amerika'ya 11.328.000 köle getirilmiştir. Bu kölelerin çoğunluğu Afrika kıtasından ve Müslümanların hakim olduğu bölgelerden getirilmişlerdir. Bu Müslümanlar arabca konuşuyorlar ve Kuran okuyorlar, ibadetlerini yapıyorlardı. Tarihi kayıtlara göre 1731 yılında Amerika'ya getirilen Ayuba Suleiman Dialloli isimli Müslüman sahibi tarafından ibadet etmesine izin verilmiştir. Ayuba Suleiman Dialloli 1734 yılında tekrar Afrika'ya dönmüştür. Kayıtlara geçen diğer bir Müslüman da 1770 yılında esir alınan Omar Ibn Said olup Louisiana'da yaşamış ve birçok arabca kitap yazmıştır. Diğer bir örnek Müslümanda 1803 yılında Amerika'ya köle olarak getirilen Bilali (Ben Ali) Muhammad olup fes ve kaftan giydiği, günlük beş vakit namaz kıldığı, Ramazanda oruç tuttuğu, 13 sayfalık bir arabça risale yazdığı belirtilmektedir. Risale halen Athens'de Georgia Üniversitesinde Bilali Document olarak muhafaza edilmektedir.

      Modern göçler (I. Dünya savaşı sonrası dönem ve son 30-40 yıl)

   Müslümanların Amerika'ya göçü 1840 yılında başlamıştır. İlk olarak az sayıda Yemenli ve Türk göçmenler Amerika'ya gelmişlerdir. 1860 yılında Suriye ve Lübnan'dan Amerika'ya önemli düzeyde Müslüman göç etmiştir. I. Dünya savaşı sonrasında Dearborn, Michigan; Quincy, Massachusetts;  Rose ve North Dakota'ya çok sayıda Müslüman göçmen yerleşmiştir. 1907 yılında Polonya, Rusya ve Litvanyadan göç eden Müslümanlar tarafından New York'da ilk İslami teşkilat kurulmuştur.  1915 yılında Main eyaletinde Arnavut Müslümanlar tarafından ilk cami açılmıştır. Geleneksel cami tipinde ilk cami 1934 yılında Iowa eyaleti Cedar Rapids şehrinde inşa edilmiştir. 1952 yılında açılan cami sayısı 20'ye ulaşmıştır. Amerikadaki mevcut camilerin %87'si son 30 yılda açılmıştır. En fazla cami Kaliforniya eyaletinde bulunmaktadır.  Göçler, yeşil kart ve krizli bölgelerden getirilen mültecilerle  ABD'deki Müslümanların sayısı son yüzyılda hızla artmıştır.

    Amerikada ilk Beyaz Müslüman

   1888 yılında Muhammed Alexander Russell Webb İslamı seçen Anglo-Amerikandır. Gazeteci ve yazar olan Muhammed Alexander Russell Webb Başkan Cleveland tarafından Manila baş konsolosu olarak atanmıştır. Müslüman olduğunu ilan etmeden önce 15 yıl dinleri araştırmıştır. Araştırmaları sonunda 1888 yılında Müslüman olduğunu ilan etmiştir. Eşi ve 3 çocuğu da İslamı kabul etmişlerdir. Bu dönemde Hindistanlı Müslüman iş adamları ve gazetecilerle tanışmıştır.  Bombay, Kalkuta, Haydarabad ve Madras şehirlerini ziyaret ederek oralarda konferanslar vermiştir.  1892 yılında görevinden istifa ederek Amerika'ya dönmüş ve İslamı tebliğ çalışmalarına başlamıştır. New York'da yukarı Broadway'de Oriental Publishing Company'i kurmuş ve Islam in America isimli kitabını yayınlamıştır. 70 sayfalık bu kitab 7 bölüm (Neden Müslüman Oldum, İslam İnancına Genel Bakış, Beş Temel Esas,  İslama Filizofik Bakış, Tesettür ve Çok Evlilik, Popüler Hatalara Reddiye, Müslümanların Savunma Savaşları, Amerika'da İslami Tebliğ)'den oluşmaktadır. 1893 yılında Müslüman Dünyası olarak adlandırılan Amerika Müslüman Tebliğ Hareketi'ni kurmuştur. 1893 yılında Şikago'da yapılan Dünya Dinleri Parlemantosu'nda Müslümanları temsil etmiş ve ''İslamın Esası ve Sosyal Şartlara İslamın Etkisi' isimli tebliğini sunmuştur. Hayatının sonuna kadar İslamın Amerikadaki sesi olmuştur. Manhattan'da bir Mescid açmış ancak ekonomik nedenlerle bu mescid uzun ömürlü olamamıştır. Chicago, Washington D.C., Newark, Manhattan, Kansas City, Philadelphia, Pittsburgh ve Cleveland'ı ziyaret ederek olaralarda konferanslar vermiş ve Mekke Çalışma Gurbu  (NYC), Kuran Çalışma Gurubu ve Başkent Çalışma Gurubu olarak adlandırılan grublar oluşturmuştur. Hayatının son bölümlerini New Jersey'de geçiren Muhammed Alexander Russell Webb “Rutherford Times” isimli bir gazetede de yayınlamıştır.

        İslam Milleti (Nation of Islam - NOI)

        İslam milleti ''NOI'' 1930 yılında Wallace Fard Muhammad tarafından kuruldu.  Fard;  ''Noble Drew Ali's Moorish Science Temple of America'' doktrininden ilham almıştır. Buna göre Allah tanrıdır, beyaz adam şeytandır ve Negrolar Asyalı Siyahlardır ve yeryüzünün kremasıdırlar. 

    Fard ayrıca ; ayrılıkcı ve milliyetçi ideolojiyi de taraftarlarına öğretmiştir. 1934 yılında Elijah Muhammad NOI'nin lideri olmuştur. Elijah Muhammad; Wallace Fard Muhammad'i Tanrının yeryüzündeki vücut bulmuş hali diyerek ilahlaştırmıştır. Kendisini de Wallace Fard'ın peygamberi olarak ilan etmiştir.

   NOI 1975 yılında Warith Deen Mohammed  tarafından Ortodoks sünni olarak tanımlamıştır. Elijah Muhammad'in öğretileri  önce Silis Muhammad, daha sonrada Louis Farrakhan tarafından Orijinal Fardian Doktrinleri olarak tekrar düzenlenmiştir.

   Bugün Afrikan-Amerikanlar üzerinde geniş bir etkiye sahiptir. 1994 yılında 1 milyon kişi Louis Farrakhan tarafından Washington, D.C'ye yürütülmüştür. Grup kültürel ve akademik eğitim, ekonomik bağımsızlık, kişisel ve sosyal sorumluluklar konularında sponsorluk yapmaktadır. Anti beyaz, anti Hristiyan ve anti semitik öğretilere sahiptirler.

   Malcom X'in gerçek islamı kavraması ve yürüttüğü faaliyetlerle bu kesimden gerçek islama geçişler başlamış ve halenden devam etmektedir.

     Mescidler (Camiiler)

   Türkler dışındaki İslam toplumlarında cami yerine mescid kullanılmaktadır. Mescid; secde edilen yer, camii ise toplanılan yer anlamındadır. Mescid kavramı Allah tarafından Kur'an-da mescidi Aksa ve Mescidi Haram olarak kullanılmış, Resulllah tarafından Allah'a ibadet için Medine inşa edilen  yer Mescidi nebevi olarak adlandırılmış ve halende bu üç mekan mescid adlandırılmaktadır. Amerika'da Mescidler İslam Merkezlerinin (Islamic Center) bünyesinde bulunmaktadır.

   Amerika'da 1500 dolayında mescid, yüzlerce İslam merkezi ve İslami okul  bulunmaktadır.  En fazla mescid California, New York, New Jersey and Michigan'da bulunmaktadır. Nüfusu 25.000 dolayında olan kırsal yerleşim birimlerinde bile mescidler bulunmaktadır. 25 yıl önce kırsal kesimde mescid bulmak mümkün değildi. Detroit ve çevresinde 30 mescid bulunmaktadır.  Şekil de 1'de Amerika'da yıllara göre camilerin sayısındaki artış görülmektedir.  Şii ve Sünni mescidleri farklıdır. En büyük mescid Michigan eyaletinin Dearborn (300.000 Müslüman bulunmaktadır) şehrindedir. Müslüman nüfusun arttığı eyalet ve şehirlerde bu sayıya her yıl yenileri eklenmektedir.

    İslam merkezleri bir tüzük ile farklı komitelerin temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir. Her yıl Mart ayında önceki yılın değerlendirilmesi yapılır ve yeni yönetim seçilir. Nüfusun yoğunluk durumuna göre Urduca, arabca ve İngilizce hutbeler okunmaktadır. Mescidlerde imam olarak genellikle İslam ülkelerinde yetişmiş hafızlar görev yapmaktadır. Ancak bu imamların İngilizce problemleri bulunmasından dolayı cuma namazları tebliğ komitesinin belirlediği Amerika, eyalet veya şehir dışından getirilen yada o şehirde yaşayan önder kişiler tarafından kıldırılmaktadır.

   

    Şekil 1. Amerikada yıllara göre camilerin sayısındaki artış.    

      Hapishaneler ve Müslümanlar

   ABD'deki Müslümanların 1/3'ü Afrikan Amerikan'dır. Son 70 yılda Afrikan Amerikanların İslama geçişi hızlanmıştır. İspanyol kökenliler arasında da İslam geçiş son yıllarda artmaya başlamıştır. Afrikan Amerikanların çoğunluğu özellikle hapishanelerde İslamı seçmişlerdir.   2003 yılında hapishanelerde 350.000 Müslümanın bulunduğu belirlenmiştir. Hapishanelerde bulunan Müslümanların  %80'i hapishanede İslamı seçmiş Müslümanlardır.Bu durum İslam Merkezlerinde hapishanelere yönelik özel tebliğ komitelerinin tebliğ çalışmaları ile oluşmaktadır.

         Müslümanların Nüfus Yapısı

     1998 yılı verilerine göre 7 milyon  dolayında Müslümanın yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'de Müslümanların oranı %2.2'dir. ABD'deki Müslümanların 1/3'ü doğuştan Müslüman, kalanı ise İslamı seçenler ve Afrikan Amerikan'lardan oluşmaktadır. 1990 yıllardan itibaren Amerika'ya gelen göçmen Müslümanların sayısı hızla artmıştır. New York Times'a göre 2005 yılında Amerikaya 95.000 Müslüman göçmen olarak gelmiştir.

      CAIR'ın bir araştırmasına göre Sünni mescidlere gelenlerin etnik kökenlere ve bölgelere göre dağılımı şöyledir. Güney Asya (%33 (Hindistan, Pakistan ve Bangladeş)), Afrikan Amerikan (%30), Arap (%25), Afrikalı (%3.4), Avrupalı (%2.1), Beyaz Amerikan (%1.6), Güneydoğu Asya (%1.3), Karayibler (%1.2), Türk (%1.1), İranlı (%0.7) ve İspanyol kökenli (%0.6).  Şekil 2'de Amerikada Müslümanların etnik kökenleri görülmektedir.

       

 Şekil 2. Amerikada Müslümanların etnik kökenleri.

Amerikada İslamı seçenlerin %64'ü Afrikan Amerikan, %27'si beyaz Amerikalı, %6'sı İspanyol kökenli ve %3'ü diğer etnik kökenlerdendir. Şekil 3'de Amerikada İslamı seçen Müslümanların etnik kökenleri görülmektedir.

Şekil 3. Amerikada İslamı seçen Müslümanların etnik kökenleri.

 

Amerikada Dünyadaki ana İslamı hareketlere (selefi, tebliğ cemaati, Müslüman kardeşler, Ahmediye cemaati vb.) mensup Müslümanlarda bulunmaktadır.    

      Müslümanların Kültürel ve Sosyal Yapısı

      Son yıllarda Müslümanların Amerikan kültürüne katılı hızlanmıştır. Müslüman komedi grupları, rap grupları, izci grupları, gazeteler ve dergiler, radyo ve televizyonlar, okul ve üniversitelerin sayısı hızla artmaktadır.

       2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre Müslümanların %59'ı üniversite mezunudur. Amerika'da hayatın bütün alanlarında Müslümanlar doktor, mühendis, hukukçu, öğretmen, iş adamı, bilim adamı, senatör ve milletvekili olarak bulunmaktadır. Müslümanların 1/3'ünün yıllık geliri 75.000 doların üzerindedir.  Siyasal ve hukuksal alanda faaliyet gösteren bir çok İslami teşkilat bulunmaktadır. 1996 yılından itibaren hava alanlarında mescidler açılmaya başlanmıştır.

      Talep üzerine McDonalds Dearborn'da helal  McNuggets (tavuk) ürününü satmaya başlamıştır ve bu ürün birçok lokantada bulundurulmaktadır.

        San Francisco Chronicle'e göre San Francisco'da 200.000 Müslüman bulunmaktadır. Bunların 12.000'i Afganistanlı, 32.000'i İranlı ve 6.000'i Pakistanlıdır. Son 20 yılda Müslüman nüfus artışında bir patlama olmuştur.

       Yapılan bir araştırmaya göre Amerikalı Müslümanların %96'sı Müslüman olmayan hizmet proğramlarına, özellikle evsizlere yardımı  desteklemektedirler. Yine Amerikalı Müslümanların %96'sı halkı ilgilendiren kuruluşların faaliyetlerini desteklemektedirler. %93'ü siyasi faaliyetlere katılmayı desteklemektedirler. %77'si fakirlere, hastalara, yaşlılara ve evsizlere yardım eden kuruluşlara aktif olarak destek olmaktadırlar. %71'i mescid ve diğer İslami kuruluşlarda aktiftirler. %76.9'u okul ve gençlik proğramlarında aktiftirler. %46'sı profesyonel kuruluşlarda aktiftirler. %33'ü halkla ilişkiler kuruluşlarında, %24'ü emekli asker kuruluşlarında, %17'si çalışma birliklerinde  aktiftirler. %54'ü Amerika'yı ahlaksız bir toplum olarak düşünmemektedir, ancak göçmen Müslümanların %70'i Amerika'yı ahlaksız bir toplum olarak düşünmektedir. Amerikada doğmuş Müslümanların %49'u, Afrikan Amerikan Müslümanların %57'si Amerikan toplumun ahlakını garip olarak karşılamaktadırlar. %68'i İslam ve Müslümanların medyada doğru tanımlanmadığını %77'si Hollywood'un İslam ve Müslümanlara karşı doğru davranmadığını düşünmektedir.

        Genel İslami Kuruluşlar


      Amerikan Müslüman Toplumu (American Society of Muslims (ASM)): İslam Milleti (Nation of Islam)'nin en büyük İslami kuruluşudur. Warith Deen Mohammed tarafından kurulmuştur. Bu grup Ayrılıkçı Siyah İslam Milletinin (Black separatist Nation of Islam (1930-1975)) içinden çıkmıştır. Bu grup American Muslim Mission olarak da bilinmektedir. Mensupları Afrikan Amerikanlardır. Kendilerini Müslüman olarak tanımlayan bu insanlar Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmamaktadırlar.

Resmi Web Sitesi: http://www.noi.org/

       Kuzey Amerika İslam Toplumu (Islamic Society of North America (ISNA)): ISNA normal Müslümanlardan oluşan en büyük İslami kuruluştur. İslamın temsil edilmesinde genel bir platform olarak kabul edilir. Çoğunlukla göçmen, Amerikalı beyaz ve İslamı seçmiş siyah Müslümanlardan oluşmaktadır. Şu andaki mensupları; Amerikan Müslüman Toplumu'ndan fazladır. Genellikle mescid ve okullar açmaktadırlar. Her yıl 50.000-60.000 Müslümanın katılımı ile İslam kongresi düzenlemektedirler.

Resmi Web Sitesi: www.isna.net/

      Kuzey Amerika İslam Dairesi (Islamic Circle of North America (ICNA)): ICNA kendisini bütün etnik gruplara açık bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. ISNA ile aynı faaliyetleri yürütmekte ve aynı etnik yapıdan oluşmaktadır. Gen Müslümanlar (Young Muslims) isimli gençlik teşkilatı bulunmaktadır.

Resmi Web Sitesi: www.icna.org/

      Amerika Yüsek İslam Konseyi (Islamic Supreme Council of America (ISCA)): Geleneksel tasavvufi İslamın Amerikadaki temsilciğini yapmaktadırlar. İslam inançlarının korunmasını etkileyen konularda geleneksel alimlerin öncülüğünde çağdaş çözümler ile modern ve seküler topluma entegrasyonu savunmaktadırlar. Bu kuruluşun liderliğini Kıbrısta yaşayan Şeyh Nazım'ın Lübnan asıllı damadı Şeyh Kabbani yapmaktadır.

Resmi Web Sitesi: www.islamicsupremecouncil.org/

      Kuzey Amerika İslam Meclisi (Islamic Assembly of North America (IANA)): Bu kuruluş toplantılar ve kongreler yaparak, enstitü ve akademik tebliğ çalışmaları yürütmektedir.

Resmi Web Sitesi: www.iananet.org/

      Müslüman Öğrenciler Birliği (Muslim Students' Association (MSA)): ISNA ve ICNA tarafından kurulan Kanada ve Amerikada faaliyet gösteren öğrenci teşkilatıdır. Kanada ve Amerikadaki üniversite kampüslerinde genellikle Müslüman Öğrenciler Birliği bulunmaktadır. Tebliğ çalışmaları ile birlikte sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadırlar.

Resmi Web Sitesi: www.msanational.org/

      İslam Bilgi Merkezi (Islamic Information Center (IIC)): Hüccetül İslam Seyyid Refik Nakvi liderliğinde resmi ve medya platformlarında gerçek İslam imajının oluşturulması konusunda faaliyet göstermektedir.

Resmi Web Sitesi: www.islamicinformationcenter.org/

      İslami Düşünenler Toplumu (Islamic Thinkers Society): New York  da bulunan bu kuruluş açkıca Amerikan politikalarını eleştiren bir kuruluştur.

Resmi Web Sitesi: www.islamicthinkers.com/

       Politik İslami Kuruluşlar


       Yapılan bir araştırmaya göre Amerikalı Müslümanların %93'ü evrensel sağlık güvencesini, %93'ü fakirlere yardımı, %68'i idam cezasını desteklerken, %71'i eş cinsel evliliklere, %57'si kürtaja,  %61'i doktor destekli hayatına son vermeye karşıdırlar. %65'i pornografinin sergilenmesinin ve satılmasının yasaklanmasını, %53'ü okullarda duayı, %59'u 10 emrin gösterilmesine  karşıdırlar.

        Amerikan Müslüman Konseyi (American Muslim Council  (AMC)): Amerikan Müslüman Konseyi Müslümanlar adına Müslümanların lehine olabilecek hususlarda siyasi lobi faaliyetlerini yürütmektedir. Bütün Amerikalılar için insan hakları konusunda da etkinlikler yürütmektedirler.

Resmi Web Sitesi: www.amcnational.org/

      Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (Council on American-Islamic Relations (CAIR)): Amerikada İslamın ve Müslümanların pozitif imajı oluşturması ve Müslüman sivil hakları konusunda faaliyet gösteren bu kuruluş dış politika ve güvenlik konularında Amerikan Kongresi ve Beyaz Saray ile en fazla muhatap olan bir kuruluştur.

Resmi Web Sitesi: www.cair.com/

       Müslüman Halkla İlişkileri Konseyi (Muslim Public Affairs Council (MPAC)): 1988 yılında Washington, D.C.'de kurulan bu kuruluş Amerikan Müslümanlarına kamusal hizmet ve siyasi organizasyon hizmeti sunmaktadır. Los Angeles'de de merkezi bulunmaktadır. Müslüman kimliğini korunması ve geliştirilmesi, İslam konusunda Müslümanlar ve Müslüman olmayanların eğitilmesi, düşünce ve karar mekanizmalarında birlikte temsil edilme, ilişkilerin geliştirilmesi konularında faaliyet göstermektedirler.  

Resmi Web Sitesi: www.mpac.org/

      Amerikan İslam Kongresi (American Islamic Congress  (AIC)): Ilımlı İslamı temsil eden bir kuruluştur.

Resmi Web Sitesi: www.aicongress.org/

     Özgür Müslümanlar Koalisyonu (Free Muslims Coalition (FMC)): İslami aşırılıkları ve terörizmi destekleyen merkezlerin ortadan kaldırılmasını, Orta Doğu'da ve İslam Dünyası'nda reform yapılması ve seküler demokratik enstitülerin güçlendirilmesini savunmaktadırlar.

Resmi Web Sitesi: www.freemuslims.org/

       İslami Yardım Kuruluşları


      Filistin Vakfı (Holy Land Foundation): 11 Eylülden sonra faaliyetleri durduruldu.

Resmi Web Sitesi: Kapatıldı.

     Şehir içi Müslüman Faaliyet Ağı (Inner-City Muslim Action Network (IMAN))

Resmi Web Sitesi: www.imancentral.org/

     İslami Yardım (Kurtarma) (Islamic Relief ): Bu kuruluş; açlık, felaket, hastalık, cehalet konusunda insanlar arasında dil, din ve renk ayırımı yapmaksızın yardım yapar. Acil yardım projeleri geliştirir. Katrina kasırgası kurbanlarında yardım projesi, Yetimler Projesi, Ramazan ayında gıda dağıtımı gibi mevsimsel projeler vb. Hem Amerika hemde uluslararası faaliyet göstermektedir.

Resmi Web Sitesi: www.islamic-relief.com/

       Diğer İslami  Kuruluşlar


     Kuzey Amerika İslami Tıp Birliği (Islamic Medical Association of North America (IMANA))

Resmi Web Sitesi: www.imana.org/

     Müslüman Kadın Ligi (Muslim Women's League)

Resmi Web Sitesi: www.aicongress.org/

   Eyaletlere Göre İslam Merkezleri, İslami Kuruluşlar ve Mescidler


Alabama (AL)

Masjid Al-Quran						(4/98)
	3424 26th St North
	Birmingham, AL 
	35207
	Phone: 205-324-0212
	URL: www.iqraa.com
Birmingham Islamic Society					(11/96)
	1810 25th Court South
	Homewood, AL 
	35209
	Phone: 205-879-4247
Masjid As-Saabiqoon						(9/96)
	3501 Jefferson S.W.
	Birmingham, AL 
	35221
	Phone:
Islamic Center of Tuscaloosa 					(9/96)
	832 11th Ave
	Tuscaloosa, AL 
	35401
	Phone: (205) 556-0685
	Phone: 205-758-6962	
Tuscaloosa Islamic Center
	728 22nd Ave
	Tuscaloosa, AL 
	35401		
	Phone: 
Masjid Al-Islam						(9/96)
	903 Columbus Road
	Aliceville, AL 
	35442
	Phone: 
Islamic Society of Tuscaloosa
	P.O. Box 625
	Tuscaloosa, AL
	35486
	Phone: 205-758-6962
	Email: dkarmia3@ua1vm.ua.edu
Huntsville Islamic Center					(2/96)
	1645 Sparkman Drive
	Huntsville, AL
	35816
	Phone: 205-721-1712
Huntsville Islamic Center					(5/97)
	814 Lee Drive
	Huntsville, AL 
	35816
	Phone: 205-534-4117
Masjid Sajdullah						(9/96)
	4421-#2 Bonnell Drive
	Huntsville, AL 
	35816
	Phone:
Tuskegee Islamic Community/ Tuskegee Masjid			(9/96)
	????1508 Adam St
	Tuskegee, AL 
	36088
	Phone: (205) 727-9936
	Notes: By Allah's will, the Masjid completely burnt down. There
	Notes: is a fund raising drive to built the Masjid. Everyone is 
	Notes: encouraged to donate as much as you can. Jazakallah. The
	Notes: address is: Tuskegee Islamic Community, 1313 Franklin Road, 
	Notes: Tuskegee, AL 36088, (334) 724-9837.
Tuskegee Islamic Community					(9/96)
	1313 Franklin Road
	Tuskegee, AL 
	36088
	Phone: (334) 724-9837
Masjid Qasim Bilal El-Amin					(9/96)
	2425 Lark St
	Montgomery, AL
	36108
	Phone: (205) 281-8474
Masjid An-Nur						(9/96)
	312 B Street Rear, P.O.Box 81,
	Anniston, AL 
	36202
	Phone: (205) 238-9041
Islamic Center of Dothan					(9/96)
	211 Jeff St
	Dothan, AL 
	36303-4155
	Phone: 205-792-9186		
Hartford Islamic Center					(3/99)
	503 North 6th Ave.
	Hartford, AL
	36344-1230
	Phone: 334-889-4652
Masjid Baitul Haqq						(9/96)
	509 Aurelie St
	Mobile, AL 
	36604
	Phone: (205) 432-2609
Mobile Islamic Center/Masjid Al-Islam
	1559 Duval St
	Mobile, AL 
	36605
	Phone: 205-473-4100	
Islamic Society of Mobile 					(9/96)
	63 East Dr.
	Mobile, AL 
	36608
	Phone: 334-343-4695
	Fax: 334-343-4695
	Email: ISM.MOBILE@mailexcite.com
Islamic Dawah Center of Prichard				(2/96)
	911 S. Wilson Ave
	Prichard, AL 
	36610
	Phone:
	Notes: Inside Versailles Mini Mall
Masjid Muhammad No. 69
	3424 26th St N
	Birmingam, AL 
	36625			
	Phone: 
Mobile Islamic Center
	PO Box 6353
	Mobile, AL 
	36660			
	Phone: 
Selma Islamic Center						(2/96)
	2820 Citizens Parkway, # 19,
	Selma, AL
	36703
	Phone:
Muslim Center
	1310 1/2 First Ave
	Opelika, AL 
	36801
	Phone: 205-749-6997		
Muslim Community Association (MCA) - Auburn And Opelika		(9/96)
	338 Armstrong St
	Auburn, AL 
	36830
	Phone: 205-821-8307
	Phone: 205-826-1748
	Phone: 205-821-4748	
	Notes: Was at 124 Miller Ave

Alaska (AK)

Ar-Rashid Mosque
	1315 Latouche#A
	Anchorage, AK
	99501
	Phone: 907-258-2951		
Islamic Center Of Alaska Masjid Building Fund			(1/95)
	4141 Ingra Street, Suite 202
	Anchorage, AK
	99503
	Phone: 907-562-4241
	Notes: FUNDRAISING
Islamic Society of Alaska (Fairbanks)				(8/97)
	PO Box 35362
	Ft. Wainwright, AK 
	99703
	Phone: 907-356-1574
	Fax: 907-356-1574
	Email: mustafa@mosquitonet.com
	Notes: Muslim Military Members Northwest Region

Arizona (AZ)

Masjid Muhammad #32					(3/99)
	6035 S 24th St.
	Phoenix, AZ 
	85040
	Phone: 602-254-2583
	Email: MOSQUE32@NETSCAPE.NET
	Notes: Formerly at 1046 W Buckeye Rd
Islamic Center						(9/96)
	5743 N. 35th Ave
	Phoenix, AZ 
	85017
	Phone: (602) 433-1377
Islamic Center						(9/96)
	2242 N. 60th Ave
	Phoenix, AZ 
	85017
	Phone:
Islamic Community Center of Phoenix				(8/96)
	5301 N. 30th Dr
	Phoenix, AZ 
	85017
	Phone: 602-249-0496
Masjid Jauhartul-Islam					(9/96)
	4615 S. 16th St
	Phoenix, AZ 
	85040	
	Phone:
Masjid Jauharatul Islam					(8/96)
	102 W S Mountain Ave
	Phoenix, AZ 
	85041			
	Phone: (602) 268-6151
Islamic Community Center
	P.O. Box 944
	Tempe, AZ
	85280-0944
	Phone: (602) 921-3874	
	Phone: Usama?
Islamic Cultural Center
	131 E 6th St
	Tempe, AZ 
	85281
	Phone: 602-894-6070
	Fax: 602-894-6070
Muslim Community Mosque					(9/96)
	1797 W. University Dr # 167,
	Tempe, AZ 
	85281
	Phone: (602) 829-9465


Islamic Center of Tucson					(6/97)
	901 E 1st St
	Tucson, AZ 
	85719
	Phone: 602-624-3233		
	WWW URL: http://www.ictucson.org/


Islamic Center of Flagstaff					(9/96)
	1515 S. Yale St #3-1
	Flagstaff, AZ 
	86001
	Phone: 602-773-1714	
	Notes: was at 504 1/2 S O'Leary
Masjid Ibrahim						(8/96)
	2075 Airway Ave
	Kingman, AZ 
	86401
	Phone: 602-757-8822
	Phone: 602-757-2367

Arkansas (AR)

Muslim Association of Arkansas
	UAPB Box 111
	Pine Bluff, AR
	71601			
	Phone: 
Masjid Ameen Zakariyya					(8/96)
	1717 Wright Ave
	Little Rock, AR 
	72202
	Phone: 501-372-1942
Masjid Al-Baiyina						(9/96)
	1219 W. 20th Ave
	Little Rock, AR 
	72216
	Phone: (501) 374-1541
	Notes: Was at 1211 W. 20th Ave ?
Islamic Center of Jonesboro					(3/96)
	118 S.Rogers St
	Jonesboro, AR
	72401
	Phone: 501-935-2658
Masjid Hamzah						(1/98)
	807 N. Leverett
	Fayetteville, AR 
	72701			
	Phone: 501-442-4155
	Fax: 501-442-4155
	Email: muslim@comp.uark.edu
	URL: http://comp.uark.edu/~muslim/
	Notes: Formerly at 604 Witham St.
	Notes: Fundraising. For wiring: Masjid Hamza, ABA: 082908560
	Notes: Account #: 4510151172 Nation's Bank of Northwest Arkansas
	Notes: Fayetteville, AR 72702
American Muslim Mission Center				(9/96)
	500 S. 17th St
	Fort Smith, AR 
	72901
	Phone: (501) 783-2914

California (CA)

MASJID UMAR FAROOQ STOCKTON CALIFORNIA
 1304 E. HAMMER LANE # 7
 STOCKTON, CA 95210
 209-477-0877

Masjid Bilal
	4016 S Central Ave
	Los Angeles, CA
	90000
	Phone: 213-233-7274	
Masjid Umar Ibn Alkhattab
	1025 Exposition Blvd
	Los Angeles, CA
	90007
	Phone: 213-733-9938
	Phone: 213-735-7174
Masjid Felix Bilal
	4016 S. Centralave.
	Los Angeles, CA
	90008		
	Phone: 
Masjid Al-Huda						(9/96)
	733 Hindry Ave #212A A-107, P.O.Box 90381,
	Los Angeles, CA 
	90009
	Phone: (310) 568-9932
Muslim Public Affairs Council (MPAC)				(3/96)
	3010 Wilshire Blvd, Suite #217
	Los Angeles, CA
	90010
	Phone: (213) 383-3443
	Fax: (213) 383-9674
	Email: mpacusa@aol.com
	WWW URL: http://www.mpac.org/welcome.html
	Notes: Islamic Political Organization
Masjid Asabiqun
	4608 S Central Ave
	Los Angeles, CA
	90011		
	Phone: 
Masjid Felix Bilal						(9/96)
	4016 S. Central 
	Los Angeles, CA
	90011
	Phone: 213-233-7274	
	Phone: 213-233-9739
Masjid Ibadillah						(9/96)
	2310 W Jefferson Blvd
	Los Angeles, CA
	90018
	Phone: 213-734-9940
	Phone: 818-791-5212
	Phone: 213-684-5100	
Masjid Al Mumin
	1635 S Andrews Pl
	Los Angeles, CA
	90019
	Phone: 213-737-8682	
Islamic Center of Southern California				(3/96)
	434 S Vermont Ave
	Los Angeles, CA
	90020
	Phone: 213-382-9200
	Fax: 213-384-4572
	Email: icsc@islamctr.org
Hollywood Masjid						(9/96)
	5545 Carlton Way
	Hollywood, CA 
	90027
	Phone: 213-957-0464
Islamic Foundation of Ibne Taymiah/ Masjid Ibne Taymiah		(9/96)
	10915 Venice Blvd
	Los Angeles, CA 
	90034
	Phone: 310-202-0432
	Phone: 310-202-0847
Musalla Commerce						(9/96)
	25538 Garfield Ave
	Commerce, CA 
	90040
	Phone: 213-887-9089	
Masjid As Salam
	2900 W Florence Ave
	Los Angeles, CA
	90043
	Phone: 213-758-4033	
Masjid Bilal Ibn Rabah					(3/96)
	5446 S. Crenshaw Blvd
	Los Angeles, CA
	90043
	Phone: 213-291-0105	
Masjid Al Rasol						(9/96)
	11211 S Central Ave
	Los Angeles, CA
	90059
	Phone: 213-566-0341
	Phone: 213-563-9009
	Phone: 213-563-2004
Masjid Bilal Ibn Rabah
	5721 Ruthellen St
	Los Angeles, CA
	90062		
	Phone: 
Muslim Brothers of America
	128 S Wetherly Dr
	Beverly Hills, CA
	90211		
	Phone: 
Islamic Center of Beverly Hills					(9/96)
	505 S. Beverly Dr. Box 735
	Beverly Hills, CA 
	90212
	Phone: 310-859-0404
	Phone: 310-859-1414
Islamic Cultural Center					(3/96)
	106 N. Alameda Blvd
	Compton, CA
	90221
	Phone:
Masjid Ikhlas
	1333 E Compton Ave
	Compton, CA
	90221
	Phone: 213-537-3146	
Masjid A-Rashid						(9/96)
	2212 E. Compton Blvd
	Compton, CA 
	90223
	Phone: 310-537-3142
Islamic Society of West Los Angeles
	4117 Overland Ave
	Culver City, CA
	90230
	Phone: 213-838-7255	
Islamic Center of Hawthorne					(3/96)
	12209 Hawthorne Way
	Hawthorne, CA 
	90250
	Phone: 310-978-4036
	Notes: Postal Address: P.O.Box 2285, Hawthorne, CA 90251
Jamat-e-Masjidul Islam
	820 Java St
	Inglewood, CA
	90301
	Phone: 213-419-9177
	Phone: 213-419-9177
Islamic Education and Research Center/Momin Lodge		          (8/96)
	1918 W. Artesia Boulevard
	Torrance CA 
	90504 
	Phone: 310-532-7755
	Fax: 310-532-7770
	Notes: Fundraising. The tax ID # is 95-4483499.
Islamic Center of South Bay
	PO Box 10057
	Torrance, CA
	90505		
	Phone: 
Masjid of Allah
	7925 Serapis Ave
	Pico Rivera, CA
	90660		
	Phone: 
Muslim Community of Cerritos
	16619 Valleyview
	Cerritos, CA
	90701
	Phone: 213-926-1914	
The Islamic Center of The South Bay
	25816 Walnut St
	Lomita, CA
	90717
	Phone: 213-534-1363
	Phone: 213-534-9210
Masjid Al Sharif
	PO Box 267
	Long Beach, CA
	90802		
	Phone: 
Masjid Al Shareef
	2104 Orange Ave
	Long Beach, CA
	90810
	Phone: 213-591-7137	
Muslim Center
	3184 N Olive Ave
	Altadena, CA
	91001
	Phone: 213-684-6988	
Muslim Community Center
	922 E Mendocino St
	Altadena, CA
	91001
	Phone: 818-791-7290	
Masjid Al-Taqwa						(9/96)
	2551 N. Fair Oaks Ave
	Pasadena, CA 
	91001
	Phone: 818-398-8392
Masjid Qurtuba						(9/96)
	1121 E. Huntington Dr, P.O.Box 872
	Duarte, CA 
	91010
	Phone: 818-305-0077
	Phone: 818-357-3276
al-Fatiha Islamic Center					(6/97)
	1125 Orange Ave.
	Monrovia, CA 
	91016
	Phone: 818-357-0465
	Phone: 818-359-9292 
	Phone: 310-679-4005
	Notes: Fundraising for a larger center. Established by the
	Notes: Thai Muslim community.
Fatima Islamic Society					(8/97)
	7252 Remmet Ave. Suite #209
	Canoga Park, CA 
	91303
	Phone: (818) FIS-8889
	Fax: (818) 347-5340
	Email: FIS786@aol.com
	Notes: President: S. M. Abbas Ali-Khan
Islamic Center of Conejo Valley					(12/96)
	2700 Borchard Blv.
	Newbury Park, CA
	91320
	Phone: 805-499-2106 (Still correct?)
Northridge Islamic Center
	8424 Tampa Ave
	Northridge, CA
	91324
	Phone: 818-885-9107
	Phone: 213-885-9107
UAS Islamic Center of Reseda					(7/98)
	18206 Victory Blvd.
	Reseda, CA 
	91335
	Phone: 818-494-5001
	Phone: 818-996-9116
	Fax: 818-988-6500
	Notes: Director and Organizer: M. Aref Abedi
Islamic Center of Santa Clarita Valley
	26477 Golden Valley Rd #D
	Saugus, CA
	91350
	Phone: 805-296-8423
	Phone: 805-297-3712
Hilal Islamic Center
	8741 Laurel Canyon Blvd
	Sun Valley, CA
	91352
	Phone: 818-954-0208	
Islamic Center of Corona and Norco				(9/96)
	1820 Fullerton Suite 330,
	Corona, CA 
	91719
	Phone: 714-371-297
Islamic Center of Rancho Cucamonga				(9/96)
	9395 Feron Blvd Suite B,
	Rancho Cucamonga, CA 
	91730
	Phone:
Islamic Center of San Gabriel Valley				(3/96)
	19164 E. Walnut Drive North
	Rowland Hights, CA
	91748
	Phone: 818-964-3596
Islamic Center of Claremont					(11/96)
	3641 N Garey Ave
	Pomona, CA
	91767
	Phone: 909-593-1865	
	Fax: 909-593-6570
Muslim Educational Society - Cal Poly				(9/96)
	3801 W. Temple Ave
	Pomona, CA 
	91768
	Phone: 909-595-7800
The Islamic Center of Pomona, California			       (2/99)
	420 W. Center Street
	Pomona, CA
	91768
	Phone: 909-620-5131
	Phone: 909-424-3427 (Message phone)
	Fax: 909-397-0222 (call first)
	Email: anstar98@gte.net
	Notes: Contact person: Imam Tariq Ansaar Aquil, Resident Imam
	Notes: Moved from 1170 Murchison Avenue, # 25 in 1999.
Masjid Gibrael
	1301 E Las Tunas Dr
	San Gabriel, CA
	91776
	Phone: 818-285-2573	
Islamic Education Center					(9/96)
	659 Brea Canyon Rd Suite 2-3,
	Walnut, CA 
	91789
	Phone: 909-594-1310
	Phone: 909-595-6391
Islamic Information Center of the America			  (5/95)
	7516 La Jolla Bld
	La Jolla, CA
	?????
	Phone: 619-454-7763
Islamic Center of Lakeside					(5/95)
	10390 Mountain View Ln
	Lakeside, CA
	?????
	Phone: 619-596-0020
Masjid Al-Taqwa							(5/95)
	2575 Imperial Ave
	San Diego, CA
	92102
	Phone: 619-239-6738	
Masjid Al-Noor/Islamic Association & Foundation of San Diego	(5/95)
	3872 50th St
	San Diego, CA
	92105
	Phone: 619-461-7441
	Notes: Also Muslim Burial Service
Islamic Madrassa of America					(5/95)
	P.O. Box 151112
	San Diego, CA
	?????
	Phone: 619-461-7441
Islamic Center of San Diego					(11/97)
	7050 Eckstrom Ave
	San Diego, CA
	92111
	Phone: 619-278-5240
	Fax: 619-278-9259
	Notes: Acting Director: Luwam Nour

Masjid Al-Islam							(5/95)
	?????
	San Diego, CA
	?????
	Phone: 619-584-7645
Islamic Services Foundation for Muslim Community		(5/95)
	7710 Balboa Ave., Suite #219B
	San Diego, CA
	?????
	Phone: 619-279-1994
Islamic Movement of N. America/Masjid Al-Ittihaad		(11/98)
	925 Anza Avenue
	Vista, CA 
	92084
	Phone: (760) 945-9544
	Fax: (760) 945-9544
	Email: malik@home.com 
	Notes: Raising funds to purchase the building.
Ar-Rribat Al-Islami Center					(11/97)
	7173 Saranac Street
	San Diego, CA 
	92115
	Phone: (619)589-6299 & (619)464-9428
	Fax: (619)589-1008
	Email: Affnan2@Prodigy.Net
Muslim Defense Committee					(10/94)
    P. O. Box 710462
    San Diego, CA 
	92171-0462
    Phone/Fax (619) 268-8189
The Islamic Society of Palm Springs				(11/97)
	P.O. Box 1581
	Indio, CA 
	9222-1581
	Phone: 760-775-8892
	Email: adnan2@worldnet.att.net (Adnan AlSarabi)
	Notes: Physical Address: 83-688 Avenue 45, Suite #5, Indio, CA 92201
	Notes: We are in the process of building the first Mosque in this part
	Notes: of California and we appreciate all your kind tax deductile 
	Notes: donations. Our Federal tax I.D.# 33-0439233 . May Allah reward
	Notes: you for your efforts.
Masjid Aisha							(9/96)
	1369 N. Willow Ave # B-11,
	Rialto, CA 
	92376
	Phone:
Musalla - Victorville,						(9/96)
	14036 Hesperia Rd
	Victorville, CA 
	92392
	Phone: 
Islamic Development Center					(9/96)
	24436 Webster St
	Moreno Valley, CA 
	92453
	Phone:
Islamic Society of Riverside
	1038 W Linden
	Riverside, CA
	92507
	Phone: 714-683-8631	
The Islamic Society
	2530 Thayer St
	Riverside, CA
	92570		
	Phone: 
Islamic Center of Saddleback Valley				(9/96)
	22622 Lambert St, Suites # 407 and 408
	Lake Forest, CA
	92630
	Phone: 714-454-2868	
Fullerton Mosque
	413 West Ave #A
	Fullerton, CA
	92631
	Phone: 714-447-3194	
Islamic Society of Indochina, Inc.				(5/97)
	737 West Gage Ave
	Fullerton, CA 
	92832
	Phone:
Islamic Education Center of Irvine				(11/98)
	14795 Jeffrey Road, #102
	Irvine, CA
	92620
	Phone: 949-786-4264
	Fax: 949-786-7377
	Email: syedjafrey@home.com
	Notes: President Rauf Gajiani
Islamic Society of Orange County
	PO Box 1330 B, 9752 W 13th St
	Garden Grove, CA
	92642
	Phone: 714-531-1722		
International Union of Muslim Women 				(2/96)
    P.O. Box 486
    Garden Grove, CA
    92642
    Phone/fax: 714-229-8474
Masjid Gibrael
	1301 E Las Tunas
	San Gabriel, CA
	92642			
	Phone: 
Islamic Society of Orange County
	9752 W. 13th St.
	Garden Grove, CA
	92644
	Phone: (714) 531-1722	
	Phone: Dr. Muzammil Siddiqui
Islamic Society of Orange County
	5051 Berean Ln
	Irvine, CA
	92667			
	Phone: 
Islamic Society
	9752 13th St
	Santa Ana, CA
	92703
	Phone: 714-531-1722		
Islamic Resource Institute					(9/96)
	P.O.Box 20186
	Fountain Valley, CA 
	92728-0186
	Phone: (714) 839-2929
	Fax: (714) 839-2714
Masjid 'Umar al Farooq						(2/95)
	1839 Mountainview Ave.
	Anaheim, CA
	92802
	Phone: (I.C.W.) 909-399-4708
Islamic Society of Santa Barbara (ISSB)				(9/98)
	P.O. Box 714
	Goleta, CA 
	93117
	Phone: (805) 968-9940
	Email: worshipallah@hotmail.com
	Notes: Physical Address: 158 Aero Camino #D, Goleta, CA 93117
	Notes: In process of building a new mosque. Please send your donation 
	Notes: to ISSB or deposit in Wells Fargo Bank, California. 
	Notes: Account # 0693-556623. Routing # for paper entry deposits 
	Notes: 122101191. Routing # for wire and direct deposits 121000248. 
	Notes: Tax Exemption EIN # 77-0092963.
Yemeni Association Mosque					(9/96)
	1122 High St
	Dolano, CA 
	93215
	Phone: 805-725-9940
Dar-ul-Islam Mosque
	2822 W James St #A
	Visalia, CA
	93277
	Phone: 209-732-6402
	Phone: 209-733-8139	
Muslim Center							(3/96)
	1221 California Ave
	Bakersfield, CA 
	93304
	Phone:
Bakersfield Mosque
	701 Ming Ave
	Bakersfield, CA
	93307
	Phone: 805-836-9055		
Masjid Al-Ihsan							(9/96)
	1115 E. Planz Road
	Bakersfield, CA 
	93307
	Phone: (805) 397-9913
Islamic Society of San Luis Obispo
	108 Mustang Dr #104
	San Luis Obispo, CA
	93405
	Phone: 805-541-6298		
Islamic Center of Northern Valley				(9/96)
	2763 W. Ave L #274,
	Lancaster, CA 
	93536
	Phone:
Masjid of Antelope Valley-Palmdale				(8/96)
	P.O.Box 902846, 1125 E. Palmdale Blvd
	Palmdale, CA 
	93590
	Phone: 805-224-1111
	Phone: 800-940-3040
	Fax: 805-273-8403
	Email: agm@ucla.edu (A. Gaber Mohamed)
Squaw Valley Islamic Settlement					(9/96)
	P.O.Box 517
	Dunlap, CA 
	93621
	Phone:
Masjid Fresno							(7/96)
	2111 East Shaw Ave
	Fresno, CA
	93710
	Phone: 209-222-6686
	Phone: 209-292-8598	
Islamic Society of Monterey County				(3/99)
	1151 10th Street
	Monterey, CA
	93940
	Phone: 831-644-8332
	Notes: Five daily prayers and Juma prayer
Monterey Bay Islamic Center					(7/96)
	?????
	Monterey Bay, CA
	?????
	Phone: 408-375-0692
Islamic Center of Mountain View (Masjid at-Tawheed)		(9/96)
	607-A West Dana Street
	Mountain View, CA 
	94040
	Phone: (415) 938-9047
	URL: http://world.std.com/~asfa/
Masjid Al-Jame (Fiji Jama'atul Islam of America)		(2/96)
	PO Box 5730, 373 Alta Vista Drive
	South San Francisco, CA
	94083-5730
	Phone: 415-876-9763		
Masjid Al-Falah
	PO Box 1424
	San Francisco, CA
	94101			
	Phone: 
Masjid Al-Noor							(7/97)
	3004 16th St. #102
	San Fransisco, CA
	?????
	Phone: 415-552-8831		
	Notes: Formerly at 1751 Mission St San Fransisco, CA 94103
Islamic Center of San Francisco					(2/96)
	400 Crescent Ave
	San Francisco, CA
	94110
	Phone: 415-641-9596
Muslim Mosque
	850 Davisadero St
	San Francisco, CA
	94117
	Phone: 415-563-9397
	Phone: 415-563-9397	
Islamic Community of Northern California
	PO Box 410186
	San Fransisco, CA
	94141-0186
	Phone: 415-552-8831	
Islamic Society of San Francisco (Masjid Dar as-Salam)		(2/96)
	20 Jones Street @ Market, 3rd Floor
	San Francisco, CA
	?????
	Phone: 415-863-7997
Masjid Al-Falah							(4/96)
	PO Box 421424
	San Francisco, CA
	94142
	Phone: 
Al-Baqi Islamic Center						(9/96)
	1435 East Bayshore Road
	East Palo Alto, CA
	94303
	Phone: 415-321-9278
	Phone: 415-321-1377
Al-Haq Mosque							(4/96)
	????228 N Ellsworth St
	San Mateo, CA
	94401
	Phone: 
	Notes: Moved? 
Alameda Mosque							(4/96)
	????707 Height St
	Alameda, CA 
	94501
	Phone: 
	Notes: Moved?
Concord Afghani Mosque						(4/96)
	????1545 Monument Blvd, 2nd Flr
	Concord, CA
	94520
	Phone: 
	Notes: Moved?
Fairfield Mosque
	902 Union Ave
	Fairfield, CA
	94533
	Phone: 707-426-5768	
Islamic Society of East Bay, SF (Fremont Islamic Center)	(2/96)
	3535 Capitol Ave.
	Fremont, CA
	94538
	Phone: 510-795-7137
Masjid Imam Muhammad Abdullah
	1540 C Street
	Hayward, CA
	94541		
	Phone: 
Muhajereen Masjid						(4/96)
	????27949 Leidig Ct
	Hayward, CA
	94544
	Phone: 
	Notes: Moved?
Islamic Center of Livermore					(2/97)
	379A South Livermore Ave.
	Livermore, CA 
	94550
	Phone: 510-373-6499
Masjid Muhammad
	PO Box 1708
	Pittsburg, CA
	94565		
	Phone: 
Vallejo Mosque							(4/96)
	????727 Sonoma Blvd
	Vallejo, CA
	94590
	Phone: 
	Notes: Moved?
Masjid Waritheen						(2/96)
	1652 47th Ave
	Oakland, CA
	94601
	Phone: 415-436-7755
Al-Islam Mosque							(4/96)
	8210 Macarthur Blvd
	Oakland, CA
	94605
	Phone: 510-638-9541
Abu Bakr Mosque							(4/96)
	????948 62nd St
	Oakland, CA
	94609
	Phone: 
	Notes: Moved?
Muhammad Mosque
	2014 San Pablo Ave
	Oakland, CA
	94612		
	Phone: 
Islamic Center in Berkeley					(2/96)
	2510 Channing Way
	Berkeley, CA
	?????
	Phone: 510-549-9465
Berkeley Mosque
	2288 Fulton St #306
	Berkeley, CA
	94704
	Phone: 415-549-9465		
American Muslim Alliance
	2154 University Avenue
	Berkeley, CA
	94704
	Phone: 510-849-0510
Islamic Society of West Contra Costa County			(3/97)
	1110-36th Street
	Richmond, CA 
	94804
	Phone: 510-236-8130
	Phone: 510-724-5730 Br. Syed Mujibur Rahman)
	Phone: 510-232-7706 (Br. Abdul Maqsat)
	Phone: 510-799-9778 (Dr. Imadul Islam)
	Email: Imadul_Islam@berlex.com (Dr. Imadul Islam)
	Notes: Former Address: 5666 San Pablo Dam Rd, El Sobrante, CA
	Notes: Fundraising to renovate new location: for carpeting in
	Notes: most of the halls including prayer hall, built a nice place for 
	Notes: wadhu, and furniture in Islamic School. The estimated cost is 
	Notes: $100000.00. Tax ID #94-3189494
Islamic Society 						(9/96)
	781 Bolinas Rd
	Fairfax, CA
	94930			
	Phone: 
Islamic Center of Mill Valley
	62 Shell Rd
	Mill Valley, CA
	94941
	Phone: 415-383-0617		
Islamic Center of Santa Cruz					(7/97)
	4401 Capitola Road #2
	Capitola, CA
	95010
	Phone: 408-479-8982
	Fax: 408-249-4858
	Email: mzayed@ave.net (Mamdouh Zayed)
	URL: http://www.muslims.net/ICSC/
Islamic Center of Castroville					(10/98)
	11080 Cooper St.
	Castroville, CA 
	95012
	Phone: 831-632-0905
	Fax: 831-763-0552
MCA of San Francisco Bay Area (Masjid An-Noor)			(7/96)
	1755 Catherine St
	Santa Clara, CA
	95050
	Phone: 408-246-9822
	Fax: 408-246-0244
	URL: http://www.webplaza.com/Index/MCA.html
	Notes: Affiliated with MCA Islamic Center.
Muslim Community Assoc. (MCA) of San Francisco Bay Area Islamic Center (7/96)
	3003 Scott Blvd.
	Santa Clara, CA
	95054
	Phone: 408-970-0647
	Fax: 408-246-0244
	URL: http://www.webplaza.com/Index/MCA.html
	Notes: Affiliated with Masjid-An-Noor and Granada Islamic School.
Islamic Center of San Jose					(9/96)
	325 N. Third Street
	San Jose, CA
	95112
	Phone: (408) 947-9389
	Fax: (408) 294-4744
South Bay Islamic Association
	325 N 3rd St
	San Jose, CA
	95112
	Phone: 408-947-9389
Hussaini Center
	4597 Alum Rock Ave
	San Jose, CA
	95127			
	Phone: 
Al Hilal Islamic Center						(7/98)
	2625 Zanker Road
	San Jose, CA 
	95134
	Phone: (408) 526-1475
	Email: frydhan@jps.net 
	URL: www.jps.net/frydhan/alhilal.html
	Notes: Was previous at 2272 Trade Zone Blvd.
Islamic Center
	514 Lanfair Ar
	San Jose, CA
	95136			
	Phone: 
Stockton Islamic Center
	1130 S Pilgrim St
	Stockton, CA
	95205
	Phone: 209-466-9101		
Masjid As-Sadiq							(3/96)
	1545 Julian St
	Stockton, CA 
	95206
	Phone:
Stockton Student Mosque						(9/96)
	1219 El Monte St
	Stockton, CA 
	95207
	Phone: 209-474-3184
Lodi Mosque
	210 Poplar Ave
	Lodi, CA
	95240
	Phone: 209-333-9619		
Islamic Center of Merced					(2/99)
	2322 North Ashby Rd
	Merced, CA
	95348
	Phone: 209-725-8167
	Fax: 209-383-1659
	Email: Islamiccentermerced@muslimemail.com
	Notes: We welcome all Muslim brothers and sisters to attend salat 
	Notes: daily at the Masjid. There is also a pool located in the back 
	Notes: of the Masjid for use. There is plenty of parking in the back.
	Notes: We just started a Women's club called The Circle of Friends 
	Notes: of Muslim Women, they meet every Sunday at 1:00 p.m. at
	Notes: the Masjid. We hope to see more sisters join the club.
Modesto Mosque
	1445 Carpenter Rd
	Modesto, CA
	95351
	Phone: 209-576-8149		
Musalla Santa Rosa						(9/96)
	912 Link Lane
	Santa Rosa, CA 
	95401
	Phone: 707-578-8424
Islamic Center of Davis						(5/94)
	539 Russell Blvd
	Davis, CA
	95616
	Phone: 916-756-5216
	Phone: 916-753-2203	
Islamic Society of Folsom					(8/98)
	311 Market St.
	Folsom, CA 
	95630
	Phone: 916-984-9002
	Notes: Used to be at 99 Cablo Circle #81,
Woodland Mosque
	1023 North St
	Woodland, CA
	95695
	Phone: 916-666-4706		
The Islamic Center
	3425 Sacramento Blvd, POB 5572
	Sacramento, CA
	95817			
	Phone: 
Islamic Center of Greater Sacramento				(4/96)
	????411 V St
	Sacramento, CA
	95818
	Phone: 
	Notes: Moved?
Islamic Center of Sacramento					(5/98)
	?????
	Sacramento, CA
	?????
	Phone: 916-444-6323
	Email: Hineaf@aol.com (Imam Hamdani)
	URL: http://users.aol.com/hineaf
Masjid An-Noor
	7320 14th Ave
	Sacramento, CA
	95820
	Phone: 916-457-3233	
Masjid As-Sabur							(3/96)
	4911 15th Ave
	Sacramento, CA 
	95820
	Phone:
Baitul Llah Islamic Information Center				(11/97)
	P.O. Box 246055
	Sacramento, CA 
	95824
	Phone: 916-455-2902
	Fax: 916-455-2902
	Email: slaveof1@deepwell.com (Imam Dirulislaam B. Abdullah, C.H.T., I.M.F.C.C.)
	WWW URL: http://www.deepwell.com/~slaveof1
	Notes: Physical Address: 4123 12th Avenue, Sacramento, CA 95817-3709
	Notes: B.I.I.C. Publishes a newsletter and has Islamic publications 
	Notes: for distribution and dawah in cooperation with other Islamic 
	Notes: non-profits is forming an Islamic Community Services Planning 
	Notes: Council to prepare for the service needs of the 
	Notes: Sacramento Muslim Ummah.
Islamic Council of Northern California
	7504 Pocket Rd
	Sacramento, CA
	95831		
	Phone: 
Masjid Ibrahim 							(11/97)
	3449 Rio Linda Blvd.
	Sacramento, CA 
	95838
	Phone: 916-925-4651
	Fax: 916-925-4191
	Email: ibrahim@gotnet.net
	Notes: Imam: Abu Laith Luqman Ahmad
Islamic Center of Chico
	1316 Nord Ave
	Chico, CA
	95927
	Phone: 916-342-5889
	Phone: 916-895-995
Islamic Center of Live Oak					(9/96)
	2825 First St
	Live Oak, CA 
	95933
	Phone: 916-695-8945
Islamic Center of Yuba City					(6/97)
	P.O. Box 3203
	Yuba City, CA 
	95993
	Phone: 916-671-6702
	Phone: 916-674-7371
	Email: mosque@juno.com
	WWW URL: http://members.tripod.com/~yubacity_mosque/index.html
	Notes: Physical address: 3636 Tierra Buena Rd.

Colorado (CO)

Mountain State Islamic Association				(9/96)
	2715 Humboldt St
	Denver, CO 
	80205
	Phone: (303) 296-0948
Denver Islamic Society
	3501 Easbury Ave
	Denver, CO
	80210			
	Phone: 
An Nur Masjid							(9/96)
	2124 S Birch Po Box 24653
	Denver, CO
	80222			
	Phone: (303) 759-1985
Denver Islamic Society
	PO Box 24653
	Denver, CO
	80224
	Phone: 303-375-1985
	Phone: 303-759-1985	
Dar Makkah Foundation						(7/96)
	P.O. Box 24046
	Denver, CO 
	80222
	Phone: 303-695-1989
	Fax: 303-695-6444
	Email: cacademy@usa.pipeline.com 
	Notes: Physical Address: 1980 S. Quebec St. #200, Denver, CO 80231
	Notes: This organization helps the Muslim community in a many
	Notes: ways including: Marriage, prison ministry, lectures, children 
	Notes: camps & programs, as well as legal services and civil rights 
	Notes: training & intervention.
Colorado Muslim Society / Islamic Center of Denver / Masjid Abu Bakr  (1/97)
	2071 South Parker Rd
	Denver, CO
	80231
	Phone: 303-696-9800		
	Fax: 303-750-4763
	Email: cms-den@juno.com (for CMS)
	Email: al-huda@juno.com (for Al-Huda Newsletter)
	WWW URL: http://www.muslims.net/Colorado_Muslim_Society
Denver International Airport Mosque				(3/96)
	Sixth Floor Mezzanine, Denver International Airport
	Denver, CO
	?????
	Phone:
Islamic Center of Boulder
	1530 Culver Ct
	Boulder, CO
	80303
	Phone: 303-444-6345
	Phone: 303-783-1086	
Islamic Center of Golden					(9/96)
	818 14th St, P.O.Box 944
	Golden, CO 
	80402
	Phone: (303) 279-0589
Islamic Center of Fort Collins					(3/96)
	900 Peterson St
	Fort Collins, CO
	80521
	Phone: (303) 493-2428
Greenley Islamic Center
	1600 8th Ave
	Greenley, CO
	80631			
	Phone: 
Islamic Society of Colorado Springs				(9/96)
	4820 Rusina Road Suite C,
	Colorado Springs, CO 
	80907
	Phone: (719) 528-5463
Pueblo Mosque/ Pueblo Islamic Society				(9/96)
	32 Martha Ln, Belmont
	Pueblo, CO
	81001
	Phone: 719-546-0137

Connecticut (CT)

Daar-ul-Ehsaan							(9/96)
	980 Hill St
	Bristol, CT 
	06010
	Phone: (203) 589-4512
The Islamic Association of Greater Hartford			(6/96)
	1781 Wilbur Cross Highway
	Berlin, CT 
	06037
	Phone: (203) 829-6411
	Phone: (203) 582-1002
	Notes: Classes are on Sundays at 10:30 am
Islamic Center of Connecticut/ Masjid Madina			(11/03)
	1 Madina Drive (68 White Rock Drive), P.O. Box 624
	Windsor, CT
	06095-0624
	Phone: 860-977-2171 or imam@icct.org (Imam Haidara)
	Phone: 860-249-0112
	email: info@icct.org
	URL: www.icct.org
Masjid Muhammad							(9/96)
	PO Box 20130, 155 Hungerford St
	Hartford, CT
	06120
	Phone: 203-728-9637
	Phone: 203-525-2236			
	Notes: Was at 3284 Main St
Islamic Center of New London					(10/96)
	????23 Connecticut Ave
	New London, CT 
	06320
	Phone: (203) 442-6321
	Notes: Moved?
Islamic Community of Fairfield County (ICRC) Masjid (Jamia Karam) (9/96)
	57 Pepper St.
	Monroe, CT
	06468
	Phone: 203-261-6222
	Phone: 203-261-0392
	Notes: Postal Address: P.O. Box 115, Monroe, CT 06468
Masjid Muhammad - New Haven					(9/96)
	64 Carmel St
	New Haven, CT
	06511
	Phone: 203-562-0594		
Masjid Al-Islam							(12/95)
	624 George St.
	New Haven, CT
	06511
	Phone: 203-777-8004 (Seraj Mohammed, Imam)
Masjid Al-Islam
	840 Dixwell Ave
	Hamden, CT
	06514
	Phone: 203-772-0417		
New Haven Islamic Center
	2 Prudden St
	West Haven, CT
	06516
	Phone: 203-933-5799
	Phone: 203-933-4959	
Bridgeport Islamic Society
	PO Box 5171
	Bridgeport, CT
	06601			
	Phone: 
Masjid Al-Aziz							(9/96)
	PO Box 9041, 679 Fairfield Ave
	Bridgeport, CT
	06601				
	Phone: (203) 368-3766
Masjid An-Noor							(11/96)
	1300 Fairfield Ave.
	Bridgeport, CT
	06605
	Phone: 203-579-2211
	Notes: Postal Address: P.O.Box 1072, Bridgeport, CT 06601
University of Bridgeport Masjid					(10/96)
	P.O.Box 1106
	Southport, CT 
	06606
	Phone: 203-576-4531
Albanian American Muslim Community				(9/96)
	38 Raymond St
	Waterbury, CT 
	06706
	Phone: (203) 879-3680
Albanian Community Center					(9/96)
	21 Long Meadow Dr
	Wolcott, CT 
	06716
	Phone:
United Muslim Masjid (Masjid Rahman)				(10/96)
	219 W. Main St.
	Waterbury, CT
	06722
	Phone: 203-756-6365 (Br. Mahfuzul Amin)
Islamic Society of Western Connecticut				(3/96)
	388 Main Street
	Danbury, CT 
	06810
	Phone: 203-744-1328
Qadri Masjid							(12/95)
	4 Elton Court
	Norwalk, CT
	06851
	Phone: 203-852-0847 (Mahmoud Ibne Isa. Hussain Qadri)
Islamic Community of Fairfield County				(7/94)
	P.O. Box 106
	Norwalk, CT
	06852-0106
	Phone: (203) 261-6222	
	Phone: Syed Rasheeduddin Ahmed (Chairman) 866-5274	
Islamic Community of Fairfield County
	2 Tierney St
	Norwalk, CT
	06852
	Phone: 203-866-5274
	Phone: 203-866-5692
Muslim Center
	109 Tresser Blvd 3D
	Stanford, CT
	06902
	Phone: 302-324-4105	
Stamford Musallah (Jumah Only)					(9/96)
	77 Judy Lane
	Stamford, CT 
	06906
	Phone: 203-327-5878
Farmington Masjid						(12/95)
	UCONN Health Cntr.
	Farmington, CT
	?????
	Phone: 203-742-9464

Delaware (DE)

Masjid Ibrahim							(9/96)
	28 Salem Church Road
	Newark, DE
	19711
	Phone: (302) 733-0373
Islamic Society of Delaware
	109 Dutton Dr, PO Box 533
	New Castle, DE
	19720		
	Phone: 
Muslim Center
	301 W 6th St
	Wilmington, DE
	19801
	Phone: 302-571-0532	
Masjid uz Zumar
	Route 1 #500
	Smyrna, DE
	19977		
	Phone: 

Florida (FL)

Islamic Center of Daytona Beach					(3/97)
	PO Box 1903
	Daytona Beach, FL
	32015
	Phone: 904-252-3501
Masjid Al-Salaam
	702 W Monroe St
	Jacksonville, FL
	32202
	Phone: 904-355-7001	
Jacksonville Masjid
	2242 Commonwealth Ave
	Jacksonville, FL
	32209
	Phone: 904-387-6910	
Islamic Center of Northeast Florida				(9/96)
	2223 St. Johns Bluff Rd So
	Jacksonville, FL 
	32246
	Phone: 904-646-3462
	Email: rbradley@unf.edu (Robert Bradley)
	Notes: Imam: Hafiz Zulfiqar Ali Shah; Secretary: M. Ashraf Shaikh
Al Ansar Mosque							(4/96)
	1020 W Pensacola St
	Tallahasse, FL
	32304		
	Phone: 904-681-9022
	Fax: 904-681-9026
Masjid Muhammad
	115 Bragg Dr
	Tallahasse, FL
	32304		
	Phone: 
The Cultural Society
	200 W 19th St
	Panama City, FL
	32405		
	Phone: 
Islamic Center of Fort Walton Beach				(11/97)
	6-A S.W. Hollywood Blvd.
	Fort Walton Beach, FL
	32548
	Phone: (850) 664-0373
	Notes: Est. January 1995.
Mosque Al-Mujahideen						(9/96)
	Rt 2, Box 124
	Laurel Hill, FL 
	32567
	Phone:
Gainesville Islamic Center
	302 NW 4th Ave
	Gainesville, FL
	32601		
	Phone: 
Islamic Center of Gainesville
	1010 W University Ave
	Gainesville, FL
	32601
	Phone: 904-378-9416
	Phone: 904-372-1980
Masjid Al-Muslimeen						(9/96)
	412 NW 17th St
	Gainesville, FL 
	32608
	Phone:
Islamic Soc. of Central Florida
	1005 N Goldenrod Rd
	Orlando, FL
	32807
	Phone: 407-273-8363	
Islamic Center of Orlando					(5/94)
	15433 Ruby Lake Road
	Lobe Honorista, FL
	?????
	Phone: 407-438-0266 [ 407-876-2502 ?]
	Phone: [ 407-345-8596 ?]
	Notes: Previously: 7826 Club House Estate Dr, Orlando, FL, 32819 
Islamic Society of Brevard County				(2/96)
	PO Box 1167
	Melbourne, FL
	32901
	Phone: 305-984-4129	
	Notes: Located at: 550 Florida Ave, Melbourne, FL 32901
Bism Rabbik Foundation						(10/98)
	1578 Madruga Ave., Suite 102
	Coral Gables, FL
	33146-3038
	Phone: 305-740-0777
	Fax: 305-740-0777
	Email: BismRabbik@muslim.com
	WWW URL: http://www.muslims.net/Bism_Rabbik_Foundation
	Notes: An Islamic Da'wah and Information Organization (in Spanish and
	Notes: English) / un Islamico da'wah e informacisn Organizacisn 
	Notes: (en espaqol e inglis). Since / Desde 1982
Islamic Center of S. Florida
	507 NE 6th St
	Pompano Beach, FL
	33060-6225
	Phone: 305-946-2723
	Phone: 305-731-3033
Masjid Al Ansar							(2/96)
	5245 NW 7th Ave
	Miami, FL
	33127		
	Phone: 305-984-4129
Masjid Annour							(7/96)
	13774 S.W. 88 St
	Miami, FL 
	33174
	Phone: 305-383-6669
	Email: msafiu@fiu.edu
	URL: http://www.fiu.edu/~msafiu
	Notes: The masjid is open for five daily prayers and Jummah prayer.
	Notes: There are study circles for adults every sunday; and study
	Notes: circle for the youth every wednesday. For this summer, every 
	Notes: sunday there is a summer program for the youth.
Flagler Mosque (Masjid Miami)					(2/96)
	7350 NW 3rd St
	Miami, FL
	?????
	Phone: 305-261-7622
Masjid Mu'min							(8/98)
	2410 NW 93 rd Street
	Miami, FL 
	?????
	Phone: 305-691-0124
	Notes: There are normally Fajar, Maghrib & Isha prayers held besides 
	Nots: the Friday prayers.
Masjid/ Muslim Community Association of South Florida (MCA)	(2/96)
	4305 NW 183rd St
	Miami, FL 
	?????
	Phone: 305-624-5555
Daar of Islamic Heritage, Inc.					(10/94)
	P.O. Box 831415
	Miami, FL
	33283
	Phone: 904-322-0884
Masjid Noor-i-Islam						(2/96)
	10600 Stirling Rd
	Cooper City, FL
	?????
	Phone: 305-434-3855
Masjid Nur Islam						(9/96)
	6750 NW 27th Way
	Fort Lauderdale, FL 
	33309
	Phone:
Masjid Tawhid							(2/96)
	1557 N.W.5th St
	Ft. Lauderdale, FL
	33311
	Phone:
Sunrise Mosque							(9/96)
	2542 NW Franklin Park Dr
	Fort Lauderdale, FL
	33311
	Phone: 305-581-6295
Islamic Center							(9/96)
	3369 College Ave # 209,
	Fort Lauderdale, FL 
	33314
	Phone:
Masjid Salahuddin						(2/96)
	2820 Griffin Rd
	Dania, FL
	?????
	Phone: 305-981-7569
Bismillah Islamic Center					(2/96)
	2304 N. Florida
	Tampa, FL 
	33602
	Phone:
Masjid Al-Hamdulillah						(9/96)
	1936 Martin Luther King Blvd
	Tampa, FL 
	33602
Islamic Society of Tampa Bay Area
	7326 E Sligh Ave
	Tampa, FL
	33610
	Phone: 813-621-9890
Islamic Society of Tampa Bay
	11104 61st St
	Temple Terrance, FL
	33617		
	Phone: 
Islamic Dawah Center						(7/96)
	1936 W. Martin Luther King Blvd
	Tampa Bay, FL
	?????
	Phone:
Muslim Center
	6013 N 48th St
	Tampa, FL
	33675
	Phone: 813-626-8608	
Islamic Comm. For Palestine
	PO Box 82009
	Tampa, FL
	33682
	Phone: 813-980-2572
	Phone: 813-985-6022
Islamic Center of Daytona Beach
	PO Box 1903
	Daytona Beach, FL
	33701		
	Phone: 
Mosque								(9/96)
	700 Bernel Road
	South Daytona, FL
	?????
	Phone:
Muslim Center
	922 9th St S
	St Petersburg, FL
	33701
	Phone: 813-866-3314	
Masjid Al-Qaadir Mu'minun
	2343 23rd Ave S
	St Petersburg, FL
	33712		
	Phone: 
Center for Islam and Cultural Awareness				(4/98)
	Post Office Box 2994 
	Fort Myers, FL
	33901
	Phone: 941-332-7833
	Email: qlcswfla@peganet.com
Islamic Center of SW Florida
	PO Box 2979
	Fort Myers, FL
	33902
	Phone: 813-768-1207	
Islamic Center Munich
	365 5th Ave S., Ste 222
	Naples, FL
	33940		
	Phone: 
Islamic Center							(9/96)
	795 Mirado Lane
	Port Charlotte, FL 
	33952
	Phone: (813) 629-2964
	Phone: (813) 624-2095
Muslim Association						(9/96)
	16 Applewood Dr, P.O.Box 307
	Brantford, FL 
	34206
	Phone:
Islamic Society of Pinellas County
	PO Box 494
	Pinellas Park, FL
	34664
	Phone: 813-546-3162	
Jami Al Salam							(1/97)
	504 Skinner Blvd.
	Dunedin, FL
	34694
	Phone: (813) 447-8736 (Selvet Ramadani, Imam)
	Fax: (813) 443-3625
Islamic Centre of Kissimmee/Darul Uloom Florida			(2/96)
	2350 Old Vineland Rd
	Kissimmee, FL
	34746
	Phone: 407-390-1100
	Fax: 407-390-1200
	Notes: Darul Uloom Florida is an Islamic School

Georgia (GA)

Masjid An Nur							(11/97)
	2618-E Max Cleland Blvd
	Lithonia, GA
	30058
	Phone: 770-484-8898
	Fax: 770-484-8898
Masjid Al-Hedaya						(10/98)
	968 Powder Springs Street
	Marietta, GA
	30064
	Phone: 770-795-9391
	Fax: 770-795-9374
	Email: alhedaya@negia.com 
	Notes: Masjid provides five time daily salat, salatul Jumu'ah, 
	Notes: daily Qur'anic classes for children, Sunday Islamic school,
	Notes: Friday night family Halaqa, sisters halaqa in Urdu and
	Notes: English. We are currently looking into the possibility of
	Notes: starting Boys and Girls Scouts troops.
Islamic Society							(9/96)
	4082 Macedonia Road
	Powder Springs, GA 
	30073	
	Phone:

Masjid Al-Momineen of Stone Mountain, Inc.			(10/96)
	P.O Box 984
	Stone Mountain, GA
	30086-0984
	Phone: (404) 294-4058
	Email: 74431.1513@compuserve.com (Masood Malikyar)
Masjid Al-Huda							(9/96)
	120 Brumblow Rd 1-9,
	Carrolton, GA 
	30117
	Phone: (404) 830-6812
Muslim Center
	315 N 3rd St
	Griffin, GA
	30223
	Phone: 404-228-7924	
Bilal ibn Rabah Islamic Center					(9/96)
	120 Hamilton St
	La Grange, GA 
	30240
	Phone: (706) 884-4431
Masjid Bilal ibn Rabah						(9/96)
	200 Carver St
	La Grange, GA 
	30240
	Phone:
	Notes: Same as Bilal ibn Rabah Islamic Center, above?
Muslim Center							(9/96)
	208 Hamilton St.
	La Grange, GA 
	30240
	Phone:
Masjid Atlanta City
	PO Box 54815
	Atlanta, GA
	30308		
	Phone: 
West End Community Masjid					(9/96)
	547 West End Place
	Atlanta, GA
	30310
	Phone: (404) 758-7016
	Phone: 404-752-7913
	Phone: 404-752-7262
Islamic Center							(9/96)
	589 Ralph McGill Blvd NE
	Atlanta, GA 
	30312
	Phone: 
Masjid Al Muminun
	1127 Capitol Ave
	Atlanta, GA
	30315
	Phone: 404-586-9562	
Mujaheedin Islamic Propagation					(7/96)
	P.O.Box 150181
	Atlanta, GA 
	30315
	Phone:
Atlanta Masjid of Al-islam
	735 Fayetteville Rd SE
	Atlanta, GA
	30316
	Phone: 404-378-4219	
Masjid al-Mujtahideen						(5/97)
	1281 McPherson Ave
	Atlanta, GA 
	30316-1605
	Phone: 404-533-5154
	Fax: 770-732-1138
	Email: Maisah@juno.com
	WWW URL: members.tripod.com/~IslamicLit/index.html
	Notes: Books on Islamic beliefs, practices and history of Islam in 
	Notes: America are sold for non-profit fund-raising. See home page.
Al-Farooq Masjid of Atlanta					(10/98)
	442 14th St NW
	Atlanta, GA
	30318		
	Phone: 404-874-7521
	Email: PR@alfarooqmasjid.org 
	URL: www.alfarooqmasjid.org
	Notes: Atlanta's central masjid! The masjid supports many programs 
	Notes: including Dar-un-Noor School, a fulltime Islamic school, and 
	Notes: The Atlanta Dar-ul-Uloom, a hifz-ul-Quran program. 
	Notes: Please visit our website for more information.
Masjid Al-Hidayah						(9/96)
	9 Perimeter Way N.E. Suite 150D,
	Atlanta, GA 
	30339
	Phone: (404) 953-6806
Chamblee Masjid							(9/96)
	3301 Henderson Mill Road #P2,
	Carrollton, GA 
	30341
	Phone:
Iklas
	2742 Sylvan Rd
	East Pt, GA
	30354
	Phone: 404-766-2808	
Gainesville Community Mosque					(9/96)
	512 Summit St
	Gainesville, GA 
	30501
	Phone: (404) 532-5687
Medina Masjid 							(9/96)
	Route 3, P.O.Box 399,
	Commerce, GA 
	30529
	Phone: (404) 355-9431
Sunni Solutions Society						(2/99)
	310 Clover St
	Athens, GA
	30603
	Phone: 404 485 2098
	Email: sunnisolutions@hotmail.com
Al-Huda Islamic Center Inc					(8/94)
	2022 S Milledge Ave
	Athens, GA
	30605
	Phone: 404-548-4620	
Al-Huda Islamic Center
	P.O. Box 962
	Elberton, GA
	30635
	Phone: 404-283-7510	
Dalton Islamic Center						(12/96)
	843 McAfee St., P.O.Box 3033 
	Dalton, GA
	30719
	Phone: 706-226-9841
	Fax: 706-277-1423
	Email: elameen@dalton.net (Hammad Seifuddin El-Ameen)
Masjid Muhammad
	612 Beaufort Ave
	Augusta, GA
	30901
	Phone: 404-766-2808	
Muslim Community Center						(9/96)
	912 Laney Walker Blvd
	Augusta, GA 
	30901
	Phone: (706) 724-9739
	Notes: Was at 859 Laney Walker Blvd
Islamic Community of Fort Gordon				(5/96)
	P.O. Box 7628
	Fort Gordon, GA
	30905
	Phone:
Islamic Society
	148 Morehead Dr
	Martinez, GA
	30907		
	Phone: 
Islamic Center of Augusta					(9/96)
	3416 Middleton St
	Augusta, GA 
	30907
	Phone: (706) 868-7278
Islamic Society of Augusta					(12/98)
	PO Box 4594
	Martinez, GA
	30907
	Phone: 404-863-5416
	Phone: 404-868-7278
	URL: http://www.ifx.net/~mansari/isa/index.html
Islamic Center Middle Georgia					(9/96)
	1672 N. Etwood Dr
	Macon, GA 
	31204
	Phone: (912) 757-9003
Muslim Center							(9/96)
	2031 E. Napier Ave
	Macon, GA 
	31204
	Phone: (912) 745-4068
Masjid Ma'un							(9/96)
	107 E. Martin Luther King St
	Hinesville, GA 
	31313
	Phone:
Masjid Jihad							(4/96)
	117 E. 34th St
	Savannah, GA
	31401
	Phone: 912-236-7387	
Muslim Center							(9/96)
	109 Old Blaylock Ln, P.O.Box 70006,
	Albany, GA 
	31707
	Phone: (912) 431-1144
Masjid Al-Noor							(4/96)
	837-1/2 5th Ave
	Columbus, GA 
	31901
	Phone:
Masjid Muhammad
	2742 Spenola St
	Columbus, GA
	31906
	Phone: 404-322-5074	

Hawaii (HI) 
Muslim Association of Hawaii/Islamic Center			(3/96) 
	1395 Aleo Place 
	Honolulu, HI 
	96822
	Phone: 808-947-6263
Idaho (ID)
Imam Almahdi Islamic Center					(5/98)
	308 N Phillippi St
	Boise, ID
	83706
	Phone: 208-376-4467
	Email: fatima@primenet.com
Islamic Center of Boise						(3/97)
	328 N. Orchard
	Boise, ID 
	83706
	Phone: 208-377-5217
	Email: zeeshan@rmci.net (Abdul Khaliq Yoonas)
	WWW URL: http://home.rmci.net/zeeshan/
	Notes: Moved from 4911 Morris Hills.
Islamic Center of Moscow/Masjid Omar				(3/96)
	P.O.Box 4025, 316 Lilley St
	Moscow, ID
	83843
	Phone: 208-882-8312		
Muslim Community of Palouse
	920 S Logan
	Moscow, ID
	83843
	Phone: 208-882-1149		

Illinois (IL)
Islamic Society of Northwest Suburbs
	3890 Industrial Dr
	Rolling Meadows, IL
	60008
	Phone: 708-253-6400
	Phone: 708-490-1282
Islamic Association of Des Plaines				(3/96)
	480 Potter Rd
	Des Plaines, IL
	60016
	Phone: 708-824-1100
	Phone: 708-699-9885 [?]
Islamic Association Des Plaines
	9202 Greenwood Opp. Gold Mills
	Des Plains, IL
	60016		
	Phone: 
Islamic Foundation North
	100 Wimbledon Ct
	Lake Bluff, IL
	60044
	Phone: 312-295-6795	
Muslim Education Centre (MEC)					(3/96)
	8601 N. Menard Ave
	Morton Grove, IL
	60053
	Phone: 708-470-8801
	Fax: 708-470-8873
	Notes: Islamic School, also.
Islamic Cultural Center-Greater Chicago
	1810 N Pfingsten Rd
	Northbrook, IL
	60062
	Phone: 708-272-0319	
Dar-ul-Islam							(9/96)
	P.O.Box 1906
	Palatine, IL 
	60078-1906
	Phone: (847) 397-2200
	Fax: (847) 397-2267
Islamic Center in Waukegan					(2/98)	
	420 S. Lewis Ave.
	Waukegan, IL 
	60085
	Phone: 847-263-0055 
	Phone: 847-249-0445
Albanian American Islamic Center/ The Albanian Islamic Center	(9/96)
	5825 St. Charles Rd
	Berkeley, IL 
	60103
	Phone: 708-544-2609
Islamic Center of North America
	PO Box 484
	Bellwood, IL
	60104
	Phone: 312-829-2255	
Islamic Community of Illlnois					(2/99)
	8 O'Hare Ct
	Bensenville, IL
	60106
	Phone: 630-766-6466
Muslim Society Inc, Bloomingdale
	1523 Bourbon Pkwy
	Streamwood, IL
	60107
	Phone: 708-717-7668
	Phone: 708-668-2426
Islamic Society of Northern Illinois Univ
	721 Normal Rd
	Dekalb, IL
	60115
	Phone: 815-758-6203
	Phone: 815-756-6560
Islamic Community Center
	345 Heine Ave
	Elgin, IL
	60123-3213
	Phone: 312-695-3338
	Phone: 312-695-2069
Elmhurst Islamic Center
	844 Geneva Ct
	Elmhurst, IL
	60126
	Phone: 312-941-9228	
Islamic Education Center					(12/97)
	2N121 Goodrich Avenue
	Glendale Heights, IL 
	60139-3371
	Phone: (630)469-5533
	Fax: (630)469-5598
	Email: hussaini@hotmail.com
	URL: www.angelfire.com/il/husaini/
	Notes: Sunday school, Thursday eve functions, lectures, 
	Notes: Calendar of events
Muslim Society Inc.						(3/96)
	1785 Bloomingdale Rd
	Glendale Heights, IL
	60139
	Phone: 708-653-7872
Islamic Society of Northern Illinois University (ISNIU)		(3/96)
	721 Normal Road
	Dekalb, IL 
	60155
	Phone: 815-756-4955
Islamic Foundation						(5/99)
	300 W. Highridge Rd
	Villa Park, IL
	60181
	Phone: 630-941-8800
	Phone: 630-941-0511
	Email: ifvp@islamicfoundationvp.org
	URL: http://www.geocities.com/SoHo/Museum/5225/
Midwest Islamic Center						(3/96)
	1081 W. Irving Park Road
	Schaumburg, IL
	60193
	Phone: 708-894-9650
American Islamic Association Inc,				(3/96)
	8860 St. Francis
	Frankfort, IL
	60423
	Phone: 815-469-1551
Al-Masjid ul-Ummat As-Salaam					(2/96)
	3422 West 159th Street
	Markham, IL
	60426
	Phone: (708) 596-3692
Harvey Islamic Center						(3/96)
	15406 Turlington 
	Harvey, IL 
	60426
	Phone: 708-333-4165
South Suburban Islamic Ctr of Harvey				(3/96)
	15200 S. Broadway
	Harvey, IL
	60426
	Phone: 312-331-4165
Islamic Foundation Libertyville					(3/96)
	356 Brainerd Ave
	Libertyville, IL 
	?????
	Phone: 708-367-6522
Muslim Association of Bollingbrook
	420 Seminole Ln
	Bolingbrook, IL
	60439
	Phone: 312-739-0127
	Phone: 312-739-5053
Masjid Al-Islam							(3/96)
	560 East Frontage Rd 
	Bolingbrook, IL 
	60440
	Phone: 708-972-0701
Muslim Center
	523 Oak Ave
	Lockport, IL
	60441		
	Phone: 
American Islamic Association
	St Francis Rd & 88th Ave, Box 168 RR #4
	Mokena, IL
	60448
	Phone: 219-922-4519
	Phone: 815-467-5487
Islamic Academy for Scientific Research				(11/95)
	P.O. Box 2371
	Bridgeview, IL
	60455
    Phone: 708-974-9151
	Fax: 708-974-9192
    Email: iasr@xnet.com
Mosque Foundation of Chicago					(6/94)
	7360 W 93rd St
	Bridgeview, IL
	60455
	Phone: 708-430-5666
	Phone: 708-430-5667
Fox Valley Muslim Community Center (in Church)			(3/96)
	222 S. Batavia Ave, Rt 31 and Main St
	Batavia, IL 
	?????
	Phone: 708-406-0566
Mosque Foundation
	9001 Turnberry Dr
	Burr Ridge, IL
	60521		
	Phone: 
Islamic Foundation of Greater Chicago
	PO Box 1101
	Oak Brook, IL
	60521		
	Phone: 
Islamic Center of Naperville					(10/98)
	450 S. Olesen Drive
	Naperville, IL
	60540
	Phone: 630-355-3733
Napervill Masjid						(9/94)
	450 S. Olesen Dr.
	Naperville, IL
	60540
	Phone: 708-355-3733
Downtown Islamic Center						(3/96)
	218 S. Wabash, 5th Floor
	Chicago, IL
	60604
	Phone: 312-939-9095
Masjid Al-Asr							(4/96)
	24 N. Pulaski Rd
	Chicago, IL 
	60607
	Phone:
As-Salaam Center
	4819 S Ashland Ave
	Chicago, IL
	60609
	Phone: 312-247-2666
	Phone: 312-247-2747
Masjid/American Islamic College					(3/96)
	640 W. Irving Park Rd
	Chicago, IL 
	60613
	Phone: 312-281-4700
Nigerian Islamic Association					(3/96)
	932 W. Sheridan
	Chicago, IL
	60613
	Phone: 312-665-2451
Masjid Al-Fatir							(2/99)
	????1200 E 47th St
	Chicago, IL
	60615
	Phone: 312-268-7248
Islamic Center of Chicago					(3/96)
	4035 N. Damen Ave
	Chicago, IL
	60618
	Phone: 312-477-0003
Westside Muslim Center						(3/96)
	24 N. Pulaski Rd
	Chicago, IL
	60618		
	Phone: 312-722-8005
Masjid Muminun							(3/96)
	8607 1/2 S. Ashland Ave
	Chicago, IL
	60620
	Phone: 312-238-3974
National Islamic Center
	734 W 79th St
	Chicago, IL
	60620		
	Phone: 
Masjid-e-Dawah							(3/96)
	4103 W. Madison
	Chicago, IL
	60624
	Phone: 
Masjid-e-Kausar							(3/96)
	4542 N. Whipple (Basement)
	Chicago, IL
	60625
	Phone: 312-267-2512
Wallen Community Center/Al-Madina Islamic Center		(3/96)
	1701 W. Wallen Ave
	Chicago, IL
	60626
	Phone: 312-274-1184
Mosque of Umer Inc
	11405 S Michigan Ave
	Chicago, IL
	60628
	Phone: 312-660-0399
	Phone: 312-821-9260
Al Takaful							(2/99)
	?????PO Box 29090
	Chicago, IL
	60629
	Phone: 312-475-8373	
	Notes: No longer exist?
Masjid Al-Anaak
	2506 W 63rd St
	Chicago, IL
	60629
	Phone: 312-434-2400
	Phone: 312-778-8200
Masjid Al-Muhajireen						(2/96)
	4158 W. 63rd Street
	Chicago, IL
	60629
	Phone: 312-581-1083
Qassam Mosque & Cultural Center
	13247 W 63rd St
	Chicago, IL
	60629
	Phone: 312-436-8083	
Midwest Ass. of Shia Organized Muslims				(12/97)
	6111 W. Addison St.
	Chicago, IL 
	60634
	Phone: (773) 283-9718
Turkish American Cultural Alliance				(3/96)
	3845 N. Harlem Ave
	Chicago, IL 
	60634
	Phone: 312-725-3655
Masjid Al-Latif							(4/96)
	1114 W. Foster Ave
	Chicago, IL 
	60640
	Phone:
Masjid Al-Taqwa							(3/96)
	955 W. Foster Ave
	Chicago, IL
	60640
	Phone: 312-769-5486
Institute of Islamic Information and Education (III&E)
	4390 N Elston Ave.
	Chicago, IL
	60641
	Phone: 312-777-7443
	Fax: 312-777-7199
Islamic Community Center of Ilinois (ICCI)			(9/96)
	4003 W. Montrose Ave
	Chicago, IL 
	60641
	Phone: (312) 725-5020
	Phone: (312) 725-9151
	Fax: (312) 725-4103
Muslim Community Center						(3/96)
	4380 N Elston Ave
	Chicago, IL
	60641
	Phone: 312-725-9047
	Phone: 312-725-1616
Masjid-e-Rahmat							(3/96)
	6412 N. Talman (Basement)
	Chicago, IL
	60645
	Phone: 312-761-6065
	Notes: (at Talman and Devon Ave)
Masjid-e-Tahoora						(3/96)
	6448 N. Seeley
	Chicago, IL 
	60645
	Phone:
Bism Rabik Foundation						(2/99)
	?????PO Box 49552
	Chicago, IL
	60649
	Phone: 312-772-0777	
	Notes: No longer exist?
Masjid Al-Qadir							(2/96)
	2312 E. 75th St
	Chicago, IL
	60649
	Phone:
Masjid Elijah Muhammad
	7351 S Stony Island Ave
	Chicago, IL
	60649		
	Phone: 
Muhammad Islamic Foundation					(2/99)
	?????7152 Eastend Bsmt
	Chicago, IL
	60649-2319		
	Phone: 
	Notes: No longer exist?
Masjid Ar-Rahman						(3/96)
	5330 W. Division Ave
	Chicago, IL
	60651
	Phone: 312-379-0002
The Islamic Community
	PO Box 53398
	Chicago, IL
	60653		
	Phone: 
Northside Mosque						(3/96)
	1017 W. Roscoe St
	Chicago, IL 
	60657
	Phone: 312-743-9364
Jamia Masjid							(2/99)
	?????6340 N. Campbell
	Chicago, IL
	60659
	Phone: 312-743-9364
	Notes: (at Campbell and Devon Ave)
Masjid Hameedia							(3/96)
	1456 W. Elmdale
	Chicago, IL
	60660
	Phone: 312-274-2435
Masjid-e-Noor							(3/96)
	6151 N. Greenview
	Chicago, IL
	60660
	Phone: 312-743-9364
The Islamic Community Center
	PO Box 4332
	Chicago, IL
	60680		
	Phone: 
As Salaam Masjid
	4819 S Ashland Ave
	Chicago, IL
	60690		
	Phone: 
Masjid Al-Latif							(2/96)
	1114 W. Foster Avenue
	Chicago, IL
	60640
	Phone:
Masjid Al-Huda Al-Islami					(2/96)
	7400 West Addison
	Chicago, IL
	?????
	Phone:
	Notes: (at Harlem & Addison)
O'Hare Airport							(3/96)
	Terminal 2 Chapel, Mezzanine Floor
	Chicago, IL
	?????
	Phone: 312-280-6807
Islamic Information and Cultural Center				(9/96)
	2525 W. 71st St
	Chicago, IL 
	?????
	Phone: (312) 476-8825
Muslim Community Center						(3/96)
	5921 Darlene Dr
	Rockford, IL 
	61109
	Phone: 815-397-3311
Islamic Center of Macomb 					(12/97)
	334 West Wheeler St
	Macomb, IL
	61455
	Phone: 309-833-3875
	Notes: Fundraising to build a new masjid.
Central Illinois Mosque & Islamic Center (CIMIC)		(5/98)
	106 South Lincoln
	Urbana, IL
	61801
	Phone: 217-344-1555
	Phone: 217-344-0022
	Fax: 217-344-1555
	Email: cimic@prairienet.org
	URL: http://www.prairienet.org/cimic/
	Notes: Also home to: Muslim Students' Association, University of 
	Notes: Illinois at Urbana-Champaign (first MSA in North America),
	Notes: Islamic Resource Group (IRG), University of Illinois at 
	Notes: Urbana-Champaign, Muslim Sisters Society of Greater 
	Notes: Urbana-Champaign, International Committee for Bosnia 
	Notes: (ICFB)-Urbana-Champaign Chapter
Islamic Center
	PO Box 2262 Stn A
	Champaign, IL
	61820		
	Phone: 
Masjid Quincy							(5/97)
	c/o Hatim Adam, #505 S. 24th St.
	Quincy, IL 
	62301
	Phone: 217 228 9527
	Email: ng.abdelrahman@student.unimaas.nl
Muslim Center
	255 E Orchard
	Decatur, IL
	62521
	Phone: 217-422-0149	
Islamic Society of Greater Springfield				(2/99)
	PO Box 92
	Springfield, IL
	62705
	Phone: 217-753-2267	
	Phone: 217-787-1594
	Phone: 217-529-3328
	Notes: Physical Address: ???1316 E Bruce St, Springfield, IL 62703
Islamic Ctr of Greater Centralia
	224 S Broadway
	Central City, IL
	62801
	Phone: 618-533-3080	
Islamic Center of Carbondale					(5/98)
	511 S. Poplar
	Carbondale, IL 
	62901
	Phone: 618-549-3868
	Fax: 618-457-2770
	Email: msasiuc@hotmail.com
	URL: www.siu.edu/~msa
	Notes: Former addresses: 321 S Cedarview; 512 W College

Indiana (IN)

ISNA Headquarters/Masjid					(12/95)
	P.O. Box 341
	Plainfield, IN
	46168
	Phone: 317-839-8157
	Fax: 317-839-1840
Masjid Al-Fajr
	2846 Cold Spring Road
	Indianapolis, IN
	46222
	Phone: 317-923-2847
Daniel Mohammed Islamic Center					(4/96)
	2040 E. 46th St
	Indianapolis, IN 
	46226
	Phone: (317) 251-9796
North West Indiana Islamic Center				(4/96)
	9803 Colorado St
	Merrillville, IN 
	46307
	Phone: (219) 756-7622
Masjid Muhammad
	PO Box 629
	Michigan City, IN
	46360		
	Phone: 
Muslim Center
	302 E 10th St
	Michigan City, IN
	46360
	Phone: 219-872-5607	
The Islamic Center
	PO Box 710 Brown Rd
	Michigan City, IN
	46360		
	Phone: 
Gary Muslim Center
	607 W Sth Ave
	Gary, IN
	46401		
	Phone: 
Masjid Al-Amin							(3/96)
	3702 W. 11th St
	Gary, IN
	46404
	Phone: 219-949-1854
	Phone: 219-949-4123 [?]
Gary Masjid							(3/96)
	1473 W. 15th Ave
	Gary, IN
	46407		
	Phone: 219-885-3018
Islamic Society of Michiana					(10/98)
	PO Box 170
	Notre Dame, IN
	46556
	Phone: 219-272-0569
	Notes: Located at: 3310 Hepler St., South Bend, IN
Masjid Mujahideen
	431 S Dundee
	South Bend, IN
	46619		
	Phone: 
Great News Islamic Center					(7/96)
	310 S. Dundee
	South Bend, IN
	?????
	Phone:
South Bend Masjid Muhammad
	1125 W Thomas
	South Bend, IN
	46625		
	Phone: 
Angola Islamic Center
	PO Box 191
	Angola, IN
	46703
	Phone: 219-665-9225	
Islamic Center of Fort Wayne					(6/97)
	1111 Chute Street
	Fort Wayne, IN 
	46803
	Phone: 219-423-2432
	Email: Islam1usa@aol.com
	WWW URL: members.aol.com/islam1usa
Al-Fatihah Dawah Center						(6/97)
	511 E. Leith St
	Fort Wayne, IN 
	46806
	Phone: 219-456-6826
	WWW URL: members.aol.com/Islam1usa
	Notes: Masjid
Al-Hidayaa Center						(6/97)
	1117 Largo Drive
	Fort Wayne, IN 
	?????
	Phone: 219-432-6605
	Email: Islam1usa@aol.com 
	WWW URL: members.aol.com/Islam1usa
	Notes: Islamic School (Weekend School) & Islamic Center
Islamic Association of Indiana
	409 E Elm St
	New Albany, IN
	47150-3320
	Phone: 812-945-4000
	Phone: 502-945-4271
Islamic Center of Muncie					(10/96)
	1717 N. Ball Ave
	Muncie, IN 
	47304
	Phone: (317) 288-8014
	Phone: (317) 759-7112
	Email: msa@bsuvc.bsu.edu
	WWW URL: http://orion.bsuvc.bsu.edu/~msa/index.html
Bloomington Islamic Center					(10/98)
	1925 East Atwater
	Bloomington, IN
	47401
	Phone: 812-333-1611
	Fax: 812-333-8389
	Notes: Formerly at 809 E 8th St
Muslim Center
	1332 Lincoln Ave
	Evansville, IN
	47714
	Phone: 812-682-4632	
West Lafayette Al Masjid					(12/95)
	1022 1st St
	West Lafayette, IN
	47906
	Phone: 317-743-8650

Iowa (IA)

Masjid								(9/96)
	1221 Michigan Ave
	Ames, IA 
	50010-3951
	Phone: (515) 292-3683
Masjid Dar-Ul-Argam						(4/96)
	1221 Michigan Avenue
	Ames, IA
	50014
	Phone: 515-292-3683
	Email: muslims@iastate.edu
	Notes: Houses an weekly Islamic school, Islamic resource library 
Masjid Muhammad
	PO Box 1432
	Des Moines, IA
	50314
	Phone: 515-243-9154	
Islamic Center of Des Moines					(9/96)
	6201 Franklin Ave
	Des Molnes, IA
	50322
	Phone: 515-266-7591
	Phone: 5l5-255-02l2
Masjid Al-Noor Islamic Center
	728 W 2nd St
	Waterloo, IA
	50701
	Phone: 319-233-2671
	Phone: 319-233-6640
Islamic Society of Iowa City					(2/97)
	P.O. Box 1502 
	Iowa City, IA
	52240
	Phone: 319-354-6167 (Masjid; ask for Br. Ammar Al-Barghouthi, Pres)
	Phone: 319-354-3834 (Ammar Al-Barghouthi)
	Email: albargh@blue.weeg.uiowa.edu (Ammar Al-Barghouthi)
	Email: mabhatti@uiowa.edu (M. Asghar Bhatti)
	Notes: Physical Address: 114 E Prentiss St, Iowa City, IA 52240
Islamic Association of Cedar Rapids/ Islamic Association Center	(9/96)
	2999 First Ave SW, PO Box 1425
	Cedar Rapids, IA
	52404		
	Phone: 319-362-0857
	Phone: 319-365-2762
Islamic Council of Iowa
	PO Box 5813
	Cedar Rapids, IA
	52406
	Phone: 319-396-4719
	Phone: 319-396-8733
Islamic Service Group
	PO Box 521
	Cedar Rapids, IA
	52406
	Phone: 319-362-3711
	Phone: 319-362-3711

Kansas (KS)

Islamic Center of Lawrence					(9/96)
	1300 Ohio St
	Lawrence, KS 
	66044
	Phone: (913) 749-1638
	Email: SALAHUDN@smissman.hbc.ukans.edu (Dr. Iffaaz Salahudeen)
	Notes: Fundraising for new site at 1917 Naismith Drive.
	Notes: New Masjid Project Account: 9230198088 at Mercantile Bank 
	Notes: of Lawrence. New Masjid Project - Chairman: Dr. Mohammad
	Notes: Abdullah, Tel: 913-865-0036
Muslim Community Association					(10/94)
	1224 Hylton Heights
	Manhattan, KS
	66502
	Phone: 913-776-8543
	Phone: 913-537-7262
	Notes: New Masjid as of 1994.
Islamic Society of Wichita (Masjid An-Noor)			(2/96)
	PO Box 8009
	Wichita, KS
	67208
	Phone: 316-687-4946
	Phone: 316-682-4594	
	Notes: Located at: 3104 E. 17th St, Wichita, KS 67214
Islamic Association of Mid Kansas				(9/96)
	3406 W Taft
	Wichita, KS
	67213			
	Phone: (316) 945-0472

Kentucky (KY)

Masjid Muhammad
	Kentucky State Reformatory
	Lagrange, KY
	40032			
	Phone: 
Masjid Abdullah Muhammad					(2/96)
	3020 Magazine St
	Louisville, KY 	
	40203
	Phone:
Islamic Cultural Association
	4005 N Upper River Rd
	Louisivlle, KY
	40207
	Phone: 502-893-9466		
Islamic Center of Louisville					(11/96)
	1715 S 4th St
	Louisville, KY
	40208
	Phone: 502-634-1395
Islamic Cultural Association
	914 S 34th St
	Louisville, KY
	40211			
	Phone: 
Muslim Center
	1142 S 42nd St
	Louisville, KY
	40211
	Phone: 502-772-1143		
Masjid Muhammad 
	1917 Magazine 
	Louisville, KY
	40211
	Phone: 502-772-9503 		
Masjid Bilal Ibn Rabah						(2/96)
	572 Georgetown St
	Lexington, KY
	40508
	Phone: 606-233-4827		
Islamic Center of Lexington					(1/99)
	649 South Limestone Street
	Lexington, KY
	40508
	Phone: 606-255-0335
	Email: wmahme00@pop.uky.edu (Wael M. Ahmed)
	WWW URL: www.muslimsites.com/icl/
	Notes: 5 daily prayers and Jummah every Friday at 1 PM. There is 
	Notes: a weekend Islamic school next door (same address).
Islamic Society of Lexington					(6/99)
	4580 Nicholasville Road
	Lexington, KY
	?????
	Phone: 606-245-5749
	Notes: Currently used only for special occasions and meetings.
Islamic Center							(4/96)
	2816 Ring Road East
	Elizabeth Town, KY 
	41042
	Phone: (502) 765-7190
Islamic Center of Eastern Kentucky				(7/98)
	42 Lawson Street
	Prestonsburg, KY
	41653
	Phone: 606-889-0626
	Notes: Jumu'ah prayer 1:40 year round. Islamic classes every weekend.
	Notes: New masjid under construction. Expected completion by end of 
	Notes: summer 1998.

Louisiana (LA)

Masjid Abu Baker Al-Siddeeq 
	4425 David Dr 
	Metairie, LA
	70003
	Phone: 504-887-5365		
Masjid Yaseen							(9/96)
	7527 W. Judge Perez Dr.
	Arabi, LA 
	70032
	Phone: (504) 277-9222
Masjid Taubah							(9/96)
	448 Realty Road
	Gretna, LA 
	70056
	Phone: (504) 392-3425
Jefferson Muslim Association Inc 
	PO Box 640758
	Kenner, LA
	70064
	Phone: 504-888-9364		
Masjid of Al-Islam						(9/96)
	2626 Magnolia St
	New Orleans, LA
	70113			
	Phone: (504) 895-6731
	Fax: (504) 522-5456
Bilal Ibn Rabah Center
	717 Teche St
	Algiers, LA
	70114			
	Phone: 
New Orleans Islamic Center					(9/96)
	1911 St. Claude Ave.
	New Orleans, LA
	70116			
	Phone: (504) 944-3758
Masjid Rahmah							(9/96)
	7103 Burthe St
	New Orleans, LA 
	70118
	Phone: (504) 866-3879
Masjid Al-Ghurba						(9/96)
	6244 Waldo Dr
	New Orleans, LA 
	70148
	Phone: (504) 282-0700
Masjidur-Rahim							(5/97)
	1238 N. Johnson St
	New Orleans, LA
	70187
	Phone: 504-827-0017
	Phone: 504-365-0824
	Phone: 504-246-6189
Masjid Muhammad
	Rte. 5, Box 135E
	Slidell, LA
	70458
	Phone: 504-641-0150		
Slidell Masjid of Al-Islam
	37482 Browns Village Rd
	Slidell, LA
	70460-9361
	Phone: 504-641-3172		
Islamic Center of Lafayette 					(3/94)
	1117 Johnston St 
	Lafayette, LA
	70501
	Phone: 318-235-1472 		
Islamic Society of Lake Charles					(9/96)
	501 Hudson Dr
	Westlake, LA 
	70669
	Phone: (318) 439-3783
Muslim Center
	S6s4 Packard St
	Baton Rouge, LA
	70801			
	Phone: 
Islamic Center of Baton Rouge
	820 W Chimes
	Baton Rouge, LA
	70802
	Phone: 504-766-6015
	Phone: 504-387-3617	
Masjid Sabiqun							(2/96)
	740 E. Washington St
	Baton Rouge, LA
	70802
	Phone:
Islamic Association of Greater Shreveport
	3769 Youree Dr
	Shreveport, LA
	71105
	Phone: 318-861-7990		
Masjid At-Taqwa							(2/96)
	2510 Morningside Drive
	Shreveport, LA
	71108
	Phone:
Masjid Muhammad
	PO Box 9202
	Shreveport, LA
	71109			
	Phone: 
Islamic Association of Greater Shreveport
	2950 E Texas #528
	Bossier City, LA
	71111
	Phone: 318-747-8929		
Masjid								(9/96)
	9203 Midvale Dr
	Shreveport, LA 
	71118
	Phone: (318) 687-6827
Masjid Muhammad 
	2414 Oak St 
	Monroe, LA
	71202			
	Phone: (318) 387-8596
Islamic Ctr - N. Eastern Louisiana 
	NLU Box 5305
	Monroe, LA
	71212			
	Phone: 
Islamic Center of North Louisiana				(8/98)
	203 Sout Homer St
	Ruston, LA 
	71270
	Phone: (318) 255-6902
	Fax: 318-255-0672
	Email: darrat@vm.cc.latech.edu

Maine (ME)

Islamic Society of Portland, Maine				(6/99)
	P.O. Box 10294, 155 Bracket St.
	Portland, ME
	04104
	Phone: 
The Islamic Center of Maine					(3/97)
	P.O. Box 267
	Orono, ME 
	04473
	Phone: 207-942-1931
	Fax: 207-942-0597
	Email: ikhuwa31@maine.maine.edu (Ibrahim H. Al-Khuwaiter)
	Notes: Physical Address: 149 Park Street
	Notes; The center is under construction.

Maryland (MD)

Masjid Abdul-Moghni, The LaPlata Mosque				(10/98)
	P. O. Box 295, 111 Howard Styreet
	LaPlata, MD 
	20646-0295
	Phone: 301-609-8769
	Email: laplata-masjid@erol.com
	Notes: Located in the heart of business district of LaPlata, the 
	Notes: county seat of Charles County in Southern Maryland. Open 
	Notes: daily for five congregational salat and Jumoa congregation.
Masjid Taqwa An Nur						(8/98)
	8000 Martin Luther King Highway
	Glen Arden, MD
	20706
	Phone: 301-772-5969
	Email: talkpeac@pop.erols.com
	Notes: Imam Dawud Mahdi and Imam Sultan Abdullah
Prince George's Muslim Association				(7/99)
	9150 Lanham-Severn Rd
	Lanham, MD 
	20706
	Phone: 301-459-4942
	URL: www.muslimsonline.com/PGMA
Islamic Community Center of Laurel				(6/97)
	7306 Contee Road
	Laurel, MD
	20707
	Phone: 301-317-4584
	Fax: 301-725-8762
	Email: iccl@usa.net 
	WWW URL: http://207.58.119.207/mosques/laurel-md/index.html
Dar-us-Salaam							(2/99)
	5301 Edgewood Rd., P.O. Box 596
	College Park, MD 
	20740
	Phone: (301) 982-2402
	Fax: (301) 982-2325
	Email: pr@alhuda.org
	URL: www.alhuda.org
	Notes: Dar-us-Salaam, an Islamic Institution, committed to following 
	Notes: the Qur'an and Sunnah, some of our projects include the
	Notes: following: 1) Al-Huda School a full-time K-6 Islamic
	Notes: School; 2) Infant Daycare/PreSchool; 3) Guided Independant
	Notes: Study program for 7-12 grade; 4) Arabic Institute - for
	Notes: learning the Arabic language; 5) Nuttin2it - computer
	Notes: training Institute; 6) the Muslim Link newspaper - circulated
	Notes: throughout Balt-Washing DC; 7) Daily salaat, Jumu'a and
	Notes: Weekend school. *** In the future (with the Help of Allah,
	Notes: The Most High): 1) Muslim Credit Union; 2) Medical Clinic;
	Notes: 3) Home Development project; 4) Qur'an School - for
	Notes: memorization and proper recitation.
House Al-Touba							(6/98)
	7604 Wells Blvd
	Hyattsville, MD 
	20783
	Phone: 301-422-8440
	Email: alaa@cheerful.com 
	Notes: A guest room is dedicated for short term stay at a reasonable 
	Notes: rate. Please, call to check availability.
Imamia Center
	PO Box 275
	Lanham, MD
	20801		
	Phone: 
Minaret of Freedom Institute					(11/94)
	4323 Rosedale Ave
    Bethesda, MD
    20814
	Phone:
Dar-adh-dhirk Masjid
	4323 Rosedale Ave
	Bethesda, MD
	20814
	Phone: 301-907-0997
	Phone: 301-951-0539
Muslim Community Center
	9229 E Parkhill Dr
	Bethesda, MD
	20814		
	Phone: 
Iran Freedom Foundation
	PO Box 422
	Bethesda, MD
	20817		
	Phone: 
Islamic Center of Maryland					(9/98)
	19401 Woodfield Rd.
	Gaithersburg, MD 
	20879
	Phone: 301-840-9440
	Email: nazeez@aol.com 
	URL: http://piano.symgrp.com/icm
	Notes: Was at 2 Leatherbark Court, Germantown, MD 20874 (?)
Islamic Society of Maryland
	601 E Franklin Ave
	Silver Spring, MD
	20901
	Phone: 301-577-2891
	Phone: 301-588-3650
Muslim Community Center						(5/96)
	15200 New Hampshire Ave
	Silver Spring, MD
	20905		
	Phone: 301-384-3454
	Fax: 301-384-6281
Dar Al-Taqwa							(2/99)
	10740 Route 108
	Ellicott City, MD
	21042
	Phone: 410-997-5711
	Fax: 410-997-5711
	URL: www.imagineer-web.com/taqwa
Muslim Intercommunity Network
	PO Box 754
	Gambrills, MD
	21054-0754
	Phone: 301-948-0817
	Phone: 301-933-0024
New Trend - Publication						(12/95)
	P.O. Box 356
	Kingsville, MD
	21087
	Phone: 
Ummat Wasit
	500 N Caroline St
	Baltimore, MD
	21205
	Phone: 301-276-0306	
Islamic Society of Baltimore					(8/98)
	6631 Johnny Cake Rd
	Baltimore, MD
	21244
	Phone: (410) 747-4869
	Fax: (410) 719-8935
	Email: isb@navigator.smart.net 
	URL: www.isb.org
Progressive Islamic Community
	2701 W Belvedere Ave
	Baltimore, MD
	21215		
	Phone: 
Masjid Walter Omar						(3/96)
	3401 W. North Ave
	Baltimore, MD 
	21216
	Phone:
Masjid Ul-Haqq							(2/97)
	514 Islamic Way
	Baltimore, MD
	21217		
	Phone: (410) 728-1363
	Fax: (410) 685-0062
	Email: AHakim@msn.com (Abdul Hakim Mustafa Muhammad)
	Notes: formerly the Baltimore Masjid. Wilson St renamed Islamic Way.
Masjid As-Saffat						(12/96)
	1335 W. North Ave.
	Baltimore, MD
	21217		
	Phone: 410-669-0655
Masjid Muminum
	2642 Hartford Rd
	Baltimore, MD
	21218
	Phone: 301-467-8798	
Muslim Community Services
	1420 Harberson Rd
	Baltimore, MD
	21228
	Phone: 301-744-7753	
An-Nur Foundation						(12/96)
	10012 Harford Road
	Baltimore, MD
	21234
	Phone: 410-663-9677
	Email: BmoreXact@aol.com
	Notes: Da'wah center and School, also.
Jamaatal-Muslimeen						(12/95)
	P.O. Box 10881
	Baltimore, MD
	21234
	Phone: 410-692-2641
Masjid Al-Inshirah						(3/96)
	6004 Liberty Rd
	Baltimore, MD 
	21244
	Phone:
The Islamic Society of Del Marva				(3/97)
	P.O. Box 2053
	Salisbury, MD
	21802
	Phone: (410) 341-4023
The Hurlock Muslim Center					(9/96)
	?????
	Cambridge, MD
	?????
	Phone: (410) 673-7914/ 943-8626

Massachusetts (MA)

Islamic Society of Western Massachusetts Masjid			(12/95)
	?????377 Amostown Rd.
	West Springfield, MA
	01105
	Phone: 413-788-7546 (Dr. Mohammad Ali Hazratji)
	Notes: Postal Address: P.O.Box 784, Holyoke, MA 01040
	Notes: Out of date?
Islamic Center of West Massachusetts
	?????57 Chaplin Terrace
	Springfield, MA
	01107			
	Phone: 
	Notes: Moved?
Masjid At-Tawhid						(9/96)
	111 Oak St
	Springfield, MA 
	01109
	Phone:
Masjid Al-Baqi							(9/96)
	495 Union St
	Springfield, MA 
	01109
	Phone: (413) 732-9288
Islam Society of Greater Worchester
	57 Laurel St
	Worchester, MA
	01604
	Phone: 508-842-8242
	Phone: 508-752-3437	
Islamic Center of Boston
	126 Boston Post Rd
	Wayland, MA
	01778
	Phone: 508-358-5885		
Selimiye Jamii (Masjid)						(10/96)
	105 Oakland Ave
	Methuen, MA 
	01844
	Phone:
Islamic Center of New England					(9/96)
	74 Chase Drive
	Sharon, MA 
	02067
	Phone: 617-784-0434
Masjid AlHamidulillah						(10/96)
	724 Shawmut Ave
	Boston, MA
	02119			
	Phone: 617-442-2805
	Phone: 617-562-1433
Masjid Al-Noor							(10/96)
	28 Circuit St
	Boston, MA 
	02119
	Phone: 617-427-1542
Masjid Al-Quran							(11/96)
	35 Intevale St
	Boston, MA
	02121
	Phone: 617-445-8070	
The Islamic Multi Service Organization				(10/96)
	7 Long Ave
	Allston, MA 
	02134
	Phone: 617-562-1433
Islamic Society Of Boston					(7/96)
	204 Prospect St
	Cambridge, MA 
	02139
	Phone: 617-876-3546
	Phone: 617-776-5769
	Fax: 617-576-6268
	Email: sameh@cdsp.neu.edu (Sameh Ahmed)
	Notes: Postal Address: P.O.Box 131, Cambridge, MA 02142
	Notes: Different activities in ISB include, daily 5 prayers, Friday 
	Notes: prayer, Daily Iftar in Ramadan, Organizing Eid Prayers, 
	Notes: Weekend Islamic School (Al-Bashaar), Muslim News (Weekly 
	Notes: news letter), Friday night lesson, Differnt halaqas and
	Notes: lessons through the whole week for Arabic/English speakers 
	Notes: on Fiqh, Sierah, Tajweed, islamic manners and so on.
	Notes: There is also a bookshop on premises. ISB relief committee 
	Notes: also collects Zakah and spend it on the needy Muslims locally 
	Notes: and abroad. Inshaa Allah The Full time Islamic school will 
	Notes: start on 1996/1997 school year. ISB is affiliated with ISNA, 
	Notes: MAYA and ICNE (The Islamic Council of New England).
	Notes: Imam's address: 142 Prospect St.
Muslim Prayer Room						(10/96)
	MIT, Religious Activities Center, Building W11, Room W11-110, 40 Massachusetts Ave
	Cambridge, MA 
	02139
	Phone: (617) 258-9285
Islamic Association of Massachusetts (I.A.M.)			(12/95)
	P.O. Box 535
	Everett, MA
	02149
	Phone: 617-381 6666/ 617-381 9555
	Fax: 617-381 0002
	Email: ImanMosque@aol.com (Imam Sheikh Ahmad)
	Notes: Physical Address: 536-538 Broadway Ave (Route99)
	Notes: The Building is under remodeling. Friday Prayer starts
	Notes: at 1:00 P.M.
Islamic Center of New England					(3/96)
	470 South Street
	Quincy, MA 
	02169
	Phone: 617-479-8341
	Phone: 617-784-0434
	Fax: 617-471-9526
	WWW URL: http://cns-web.bu.edu/pub/aab/icne/icne.html
Wentworth Islamic Society					(9/96)
	131 Coolidge Ave #526,
	Watertown, MA 
	02172
	Phone: 617-581-3193
Jamaa Masjid of Boston						(10/96)
	1380 Soldiers Field Road
	Boston, MA 
	02215
	Phone: (617) 961-4563
Mosque of New England						(9/96)
	P.O.Box 222,
	Seekonk, MA 
	02771
	Phone: 508-336-9040
Islamic Society of Greater Lowell				(2/99)
	131 Steadman Street 
	Chemsford, MA 
	?????
	Phone: 978-970-5552
	Notes: From 495 North Take Exit 34. Bear right. At the first light 
	Notes: (Steadmen Street) make Left. (There will be a Best Western 
	Notes: on your right). Stay on Steadmen Street for about 1-2 miles.
	Notes: After you pass a highway over pass you will the entrance to
	Notes: 131 Steadmen Street.

Michigan (MI)

The Cultural Association
	PO Box 628
	Franklin, MI
	48025
	Phone: 313-855-3977		
Islamic Community Center
	4215 Middlebelt
	W. Bloomfield, MI
	48033			
	Phone: 
Islamic Association of Greater Detroit				(4/96)
	879 W Auburn St
	Rochester, MI
	48063			
	Phone: 810-852-5657
Islamic Cultural Institute					(10/97)
	30115 Greater Mack 
	St. Clair Shores, MI 
	48082
	Phone: 810-293-5752
	Fax: 810-293-5752
	Email: sensdata@aol.com
	Email: aelmours@cmsa.gmr.com (Alaa Elmoursi)
	Notes: The ICI Center was established in 1993. Major activities 
	Notes: include, Jumaa prayers, weekend school, monthly social
	Notes: gatherings, lectures and Dawah work. The ICI also broadcasts 
	Notes: a weekly program about Islam on the local radio.
Islamic Council Detroit
	64 Duncan Dr
	Troy, MI
	48098			
	Phone: 
Muslim Community Association of Ann Arbor and Vicinity 		(11/98)
	2301 Plymouth Rd
	Ann Arbor, MI
	48105
	Phone: 313-665-1992
	Fax: 313-665-2776
	Email: info@mca-aa.org
	URL: www.mca-aa.org
	Notes: Home of the Michigan Islamic Academy, same address.
American Muslim Society						(2/96)
	9945 W Vernor Hwy
	Dearborn, MI
	48120			
	Phone: 313-842-9000
	Phone: 313-849-2147
Islamic Institute of Knowledge					(5/98)
	6345 Schaefer Rd.
	Dearborn, MI 
	48126
	Phone: 313-584-2570
	Fax: 313-584-3403
	Email: islamicinst@starmail.com 
	URL: http://www.iiok.com
	Notes: Was at 13200 W. Warren
Islamic Center
	37311 Phipps Street
	Inkster, MI
	48141
	Phone: 313-562-2175	
	Phone: or 27311
Muslim Community of W Suburbs of Mich
	PO Box 52668
	Livonia, MI
	48152
	Phone: 313-349-3926
	Phone: 313-459-1750	
Islamic Center of Detroit					(9/98)
	4646 Cass Avenue
	Detroit, MI 
	48201
	Phone: (313) 831-9222
	Email: waynemsa@hotmail.com 
	Notes: This masjid is located on the corner of Cass and Forest 
	Notes: on the campus of Wayne State University.
American Muslim Society of Dearborn
	17514 Woodward Ave
	Detroit, MI
	48203			
	Phone: 
Masjid Al-Nur
	318 Pilgrim
	Detroit, MI
	48203			
	Phone: 
Masjid Muhammad
	11529 Linwood Ave
	Detroit, MI
	48206
	Phone: 313-868-2131		
International Muslim House
	1741 Berry Park#303
	Detroit, MI
	48208
	Phone: 313-872-6651		
Masjid un-Noor, Inc.						(2/98)
	11311 Mound Road
	Detroit, MI
	48212
	Phone: 313-892-5450
	Notes: Imam's name is Abdul Mannan.
Detroit Masjid							(7/96)
	17346 Plainview
	Detroit, MI 
	48219
	Phone:
Masjid Al-Haqq							(3/96)
	4118 Joy Road
	Detroit, MI 
	48227
	Phone: 313-897-9218
The Islamic Center of Detroit
	15571 Joy Rd
	Detroit, MI
	48228			
	Phone: 
Al-Mumineen Mosque Inc
	PO Box 32485
	Detroit, MI
	48232
	Phone: 313-537-2234		
Muslim Center
	1605 W Davison Ave
	Detroit, MI
	48238
	Phone: 313-883-3330		
Federation of Islamic Assoc.
	25351 Five Mile Rd
	Redford Twp., MI
	48239		
	Phone: 
Tawheed Center
	31598 Bristol Ln
	Farmington Hills, MI
	48339
	Phone: 313-489-1255
	Phone: 313-484-0909
Masjid Al-Madrashah						(3/96)
	3129 Clio Rd
	Flint, MI 
	48504
	Phone:
Masjid Mu'min
	64043-A Clio Rd
	Flint, MI
	48504
	Phone: 313-785-4001	
Flint Islamic Center
	614 W Homes St
	Flint, MI
	48505
	Phone: 313-789-7716
	Phone: 313-787-5525
Flint Masjid of Al Islam
	402 E Gillespie
	Flint, MI
	48505
	Phone: 313-787-6591	
Dyewood Islamic Society of N. America
	5271 N Dyewood Dr
	Flint, MI
	48532
	Phone: 313-230-9226	
Masjid Abdur Rahman
	1 14 N 4th St
	Saginaw, MI
	48601		
	Phone: 
Islamic Soc of Greater Lansing					(5/94)
	920 S Harrison Rd
	East Lansing, MI
	48823
	Phone: 517-351-4309	
The Islamic Center
	110 Intnl Ctr, Michigan St.
	East Lansing, MI
	48824		
	Phone: 
Islamic Center of Mt Pleasant
	907 McVey St
	Mt Pleasant, MI
	48858
	Phone: 517-772-5206
	Phone: 517-774-6920
Walim Mahmoud Islamic Center					(5/97)
	235 Lahoma
	Lansing, MI 
	48915
	Phone: 517-882-1883	
Jamaat Al Muslimeen
	3018 W Mighigan Ave
	Kalamazoo, MI
	49007		
	Phone: 
Din Al-Fitrah Islamic Center
	1174 Jefferson
	Grand Rapids, MI
	49507		
	Phone: 
The Islamic Center
	515 Dicksinson SE
	Grand Rapids, MI
	49507		
	Phone: 

Minnesota (MN)

Masjid Muhammad							(3/96)
	3759 4th Ave South
	Minneapolis, MN
	55409
	Phone: (612) 827-4858
	Notes: was/also called "Masjid An-Nur/Ikhlas"?
Masjid An-Nur							(9/96)
	1729 Lyndale Ave, North,
	Minneapolis, MN 
	55411
	Phone:
Dar Al-Farooq							(11/97)
	983 17 th Avenue SE
	Minneapolis, MN 
	55414
	Phone: 612-502-0411
	Email: alda0001@tc.umn.edu (Abdulrahman) 
	Notes: Five prayers are offered daily and jummah prayer. Hallaqa 
	Notes: between maghrib and isha every Friday.
Islamic Center of Minneapolis
	1128 6th St SE
	Minneapolis, MN
	55414
	Phone: 612-379-8269	
Islamic Center							(9/96)
	4056 7th Ave NE
	Columbia Heights, MN 
	55421
	Phone: 612-781-9111
	Notes: Postal Address: 1401 Gardena Ave NE, Fridley, MN 55432
Islamic Center of Minnesota					(12/95)
	1401 Gardena Ave NE
	Fridley, MN
	55432
	Phone: 612-571-5604
	Phone: 612-420-5767
	URL: http://www.umn.edu/nlhome/g054/siddi001/icm.htm
Rochester Islamic Center					(12/96)
	322 Broadway South
	Rochester, MN 
	55904
	Phone: 507-282-8087
	Email: zafar@sparc.isl.net
	WWW URL: http://www.muslims.net/RIC
Islamic Center of Winona					(11/97)
	120 East King St.
	Winona, MN 
	55987
	Phone: 507 454 4082
	Email: wnelafand@vax2.winona.msus.edu (Dr. Ahmed El-Afandi, President)
Dar Abi Bakr							(1/99)
	923 S. Front St.
	Mankato, MN 
	56001
	Phone: (507)386-1797
	Email: soair@eel2.cs.mankato.msus.edu
	Notes: Dar Abi Bakr is located downtown the city of Mankato. It was 
	Notes: established by the MSA at Minnesota State University and opened
	Notes: on the 18th of December 1998.

Mississippi (MS)

Masjid Al-Bayyinah						
	374 Issaquena Ave
	Clarksdale, MS 
	38614
	Phone:
Masjid Bilal							
	J.F.K. Music Building, Highway 61, North
	Mound Bayou, MS
	38762
	Phone:
Community of Islam						
	1210 Crawford St
	Vicksburg, MS
	39180
	Phone:
Masjid Muhammad
	1208 Jones Ave
	Jackson, MS
	39204
	Phone: 601-362-1170	
	Phone: PO Box 2705
Mississippi Muslim Association
	2533 Old McDowell Rd
	Jackson, MS
	39204
	Phone: 601-373-0825
	Phone: 601-371-2834	
Mississippi Muslim Association
	PO Box 7713
	Jackson, MS
	39284
	Phone: 601-362-8180
	Phone: 601-373-0825	
Masjid Mohammed							(5/97)
	P.O.Box 941
	Quitman, MS 
	39355
	Phone: 601-776-5444
	Phone: 601-776-3566
Islamic Center of Hattiesburg (Masjid Al-Huda)			(11/97)
	215 South 25th Avenue
	Hattiesburg, MS
	39402
	Phone: 601-544-0962
	Email: abacus2000@rocketmail.com
	WWW URL: http://ocean.st.usm.edu/~jmjanney/msa/index.html
Masjid Al-Halim							(9/96)
	8 Al-Halim Rd
	Sumrall, MS
	39482
	Phone: (601) 736-8540
Masjid Muhammad							(9/96)
	307 E. Division St
	Biloxi, MS 
	39530
	Phone:
Biloxi Islamic Center						(9/96)
	205 Keller Ave
	Biloxi, MS 
	39530
	Phone: (601) 432-7650
Muslim Center
	501 1/2 Keller Ave
	Biloxi, MS
	39530
	Phone: 601-323-0910		
Masjid Al-Haque							(9/96)
	Route 2, Box 517A,
	Silver Creek, MS 
	39663
	Phone: (601) 587-0245
Islamic Center of Mississippi
	204 Herbert St
	Starkville, MS
	39759
	Phone: 601-323-6559
	Phone: 601-325-5332	
Islamic Association of Mississippi
	PO Box 701, MSU
	Starkville, MS
	39762
	Phone: 601-323-6559
	Phone: 601-325-6828	
Masjid Al-Islam							(4/96)
	254 North Hickory Street
	Canton, MS
	?????
	Phone: 

Missouri (MO)

Dar-al-Islam							(3/96)
	517 Weidman Rd
	Manchester, MO
	63011
	Phone: 314-394-7878
Masjid At-Taqwa Wa-Jihad					(2/96)
	3333 Union Blvd
	St. Louis, MO
	63105
	Phone:
Masjid Al Mu'minun						(3/96)
	1434 N Grand Ave
	St. Louis, MO
	63106		
	Phone: 314-531-5414
Sr. Clara Muhammad School (Masjid Al-Mu'minun)			(3/96)
	1434 N. Grand Ave
	St. Louis, MO
	63106
	Phone: 314-531-5414
Islamic Center of St Louis					(3/96)
	3834 Westpine St
	St Louis, MO
	63108		
	Phone: 314-531-3584
Massged Alakhella
	5178 Deerfield Circle #2
	St Louis, MO
	63128
	Phone: 314-843-4474
	Phone: 314-487-2642
Potosi Correctional Ctr
	Rte 2, Box 2222 (3a-13)
	Mineral Point, MO
	63660		
	Phone: 
Islamic Center of Warrensburg					(11/96)
	143 E. Culton
	Warrensburg, MO 
	64093
	Phone: 816-747-9442
	Email: akhtar@cmsuvmb.cmsu.edu (Dr. Syed Akhtar)
Masjid Inshirah, Inc.						(3/96)
	4302 Prospect
	Kansas City, MO 
	64130
	Phone:
Masjid Muhammad No 30
	2715 Swope Pkwy
	Kansas City, MO
	64130
	Phone: 816-924-5483	
Masjid Omar
	2700 E 49th St
	Kansas City, MO
	64130		
	Phone: 
Intl Union of Muslim Women 					(2/96)
    8800 W. 107th
    Kansas City, MO
    64134-2159
    Ph/Fax: 816-765-8249
	Notes: MOVED to Fairfield, OH.
Masjid Ahmed
	5501 Cleveland Ave
	Kansas City, MO
	64140		
	Phone: 
Islamic Society of Greater Kansas City
	PO Box 410891, 8501 E 99th St
	Kansas City, MO
	64141
	Phone: 913-469-8317
	Phone: 816-763-2267
Islamic Center of Central Missouri				(3/99)
	201 S 5th St
	Columbia, MO
	65203
	Phone: 573-875-4654
	Phone: 573-875-4633
	Fax: 573-875-4633
	Email: islam@mail.coin.missouri.edu
	URL: http://iccm.missouri.org
Islamic Center of Rolla						(2/96)
	1306 N. Elm St
	Rolla, MO
	65401
	Phone: 314-341-7360		
Al-Muslimun							(10/98)
	c/o Hasan Choudhury, VP, 2001, S. Ciccone Drive
	Springfield, MO
	65807
	Phone: 417-866-9234
	Notes: President: Br. Abu Tariq.
	Notes: Replaces the Islamic Institute of the Ozarks (IITO).

Montana (MT)

The Islamic Center of Billings					(9/96)
	PO Box 121
	Billings, MT
	59103-0121
	Phone: 406-656-8832	
Muslim Community of Bozeman					(9/98)
	??????
	Bozeman, MT
	59715		
	Phone: 406-587-7162

Nebraska (NE)

Masjid Muhammad							(9/96)
	2934 N. 24th St
	Omaha, NE 
	68111
	Phone:
Islamic Center of Omaha (ICO)					(4/96)
	3511 N 73 St
	Omaha, NE 
	68134
	Phone: 402-571-0720
Islamic Foundation of Lincoln					(9/96)
	P.O.Box 84133, 3636 N. First St
	Lincoln, NE 
	68501
	Phone: (402) 475-0475
	Phone: 402-477-9237
	Phone: 402-477-4720	
	Notes: Was at 2147 R St, Lincoln, NE 68503
Islamic Community						(9/96)
	P.O.Box 795,
	S. Sioux City, NE 
	68776
	Phone: (402) 494-5152
	(Phone: 712) 239-5320

Nevada (NV)

Masjid As-Sabur							(9/96)
	711 W. Morgan Ave
	Las Vegas, NV
	89106
	Phone: (702) 647-2757
	Phone: (702) 385-5440
Islamic Society of Nevada					(9/96)
	4730 E. Desert Inn Road
	Las Vegas, NV 
	89121
	Phone: (702) 433-3431
	Notes: Was at 3054 Chapala Dr, Las Vegas, NV 89120-1932		
Islamic Training Foundation 					(2/96)
	P.O. Box 204
	Sparks, NV
	89432-0204
	Phone: 702-355-1461
	Fax: 702-355-0393
	Email: beekun@scs.unr.edu
Islamic Center of Reno						(9/96)
	1295 Valley Road
	Reno, NV 
	89512
	Phone: (702) 786-2522
	Notes: was at Alarkam Mosque, 1095 N Virginia St #3, Reno, NV 89503-3041

New Hampshire (NH)

Islamic Society of Merrimack Valley				(9/96)
	230 Main St
	Salem, NH
	03079
	Phone: (603) 893-1112/ 898-4159
	Phone: 603-898-6262			
Islamic Society of Greater Manchester				(8/98)
	PO BOX 1693
	Manchester, NH 
	03103-1693
	Phone:
	Fax: (603) 666-0665
Islamic Society of Seacoast Area (ISSA)				(4/98)
	P.O. 52
	Durham, NH 
	03824
	Phone: 603-868-5937
	Fax: 603-749-2511 (Fax Machine not at ISSA Center)
	Email: NAG786@AOL.COM (Temporary) 
	Notes: Fundraising to build the first masjid in New Hampshire.
	Notes: Tax-Exempt donations to: Acct. # 211672722: 0929 002393, 
	Notes: First Savings of New Hampshire. Tax Exempt ID#: 02-0480727

New Jersey (NJ)

Muslim Foundation Inc
	22 Tomar Ct, PO Box 390
	Bloomfield, NJ
	07003
	Phone: 201-338-7710
	Phone: 201-338-7710
Jami Masjid of Boonton						(7/96)
	604 Birch St
	Boonton, NJ 
	07005
	Phone: 201-334-9334
Islamic Center of East Orange at Masjid Ahlis Sunnah		(3/98)
	215 North Oraton Parkway
	East Orange, NJ
	07017
	Phone: 201-672-6690	
	Notes: At same address: Madrasatu Ahlis Sunnah (973-672-4124),
	Notes: and Maktabatu Ahlis Sunnah
	Notes: Was at: 61 Lincoln St.
Albanian American Muslim Society				(7/96)
	43 Monroe St
	Garfield, NJ 
	07026
	Phone: 
Masjid Al-Wadud							(7/96)
	698 Bloomfield Ave
	Monclair, NJ 
	07042
	Phone: 201-678-3632
Islamic Educational Center of North Hudson			(7/96)
	4613 Cottage Place Union City, P.O.Box 5548
	N. Bergen, NJ 
	07047
	Phone: 201-330-0066
	Phone: 201-348-3909
Masjid Mohammed - Orange					(7/96)
	112 Park St
	Orange, NJ
	07050
	Phone: 201-674-9882
United Islamic Center
	408 Knickerbocker St
	Paterson, NJ
	07051		
	Phone: 
Masjid-ullah Muhammad						(7/96)
	321 Grant Ave
	Plainfield, NJ
	07060		
	Phone: 201-561-6797
Muslim Community Masjid, Newark
	PO Box 721
	Lyndhurst, NJ
	07071		
	Phone: 
Muslim Community of New Jersey - Woodbridge			(7/96)
	P.O.Box 865
	Woodbridge, NJ 
	07095
	Phone: 908-634-8968
Masjid Al-Haqq							(7/96)
	685 Springfield Ave.
	Newark, NJ 
	07101
	Phone: (201) 621-9228
	Phone: (201) 373-0344
Islamic Cultural Center
	PO Box 1064, 24 Branford Pl
	Newark, NJ
	07101
	Phone: 201-748-8153
	Phone: 201-623-2991
Daar Al-Hadeeth
	PO Box I 561
	Newark, NJ
	07102		
	Phone: 
Irvington Islamic Center					(10/98)
    656 Sandford Ave
	Newark, NJ 
	07102
	Phone: 973-373-3141
Masjid Mohammad							(7/96)
	257 S. Orange Ave
	Newark, NJ
	07103		
	Phone: 201-623-3500
	Phone: 201-623-4742
Turkish Mosque of America					(7/96)
	103 Elmwood Ave
	Newark, NJ 
	07104
	Phone: 201-482-6333
Denullah Masjid Inc
	69 Van Ness Pl
	Newark, NJ
	07108		
	Phone: 
Baith Quraish
	69 Custer Ave
	Newark, NJ
	07112		
	Phone: 
Islamic Center Newark						(7/96)
	210-216 Clinton Pl
	Newark, NJ 
	07112
	Phone: 201-824-3764
Masjid Newark
	I 324 Clinton Place
	Newark, NJ
	07112		
	Phone: 
Newark Community Masjid (Masjid Bayt-ul-Khaliq)			(7/96)
	214 Chancellor Ave
	Newark, NJ
	07112		
	Phone: 201-926-8927
Masjid Al Hadi							(7/96)
	9 Broad St
	Elizabeth, NJ
	07114	
	Phone: 908-351-7238
Muslim American and Dawah Center				(7/96)
	P.O.Box 269
	Elizabeth, NJ
	?????
	Phone:
An Juman-e-Islamia
	146 Jewett Ave
	Jersey City, NJ
	07302		
	Phone: 
Muslim Federation of New Jersey					(7/96)
	2 Chopin Court
	Jersey City, NJ
	07302		
	Phone: 201-433-0057
Jamaat Ibad Er Rahman
	26 Gifford Ave
	Jersey City, NJ
	07304		
	Phone: 
Jersey City Mosque						(3/96)
	539 Bergen Avenue
	Jersey City, NJ
	07304
   	Phone: 201-433-8304; (201) 435-1075
Masjid Al-Iman							(7/96)
	360 Woodward St, P.O.Box 3236
	Jersey City, NJ 
	07304
	Phone: 201-491-5575
ElTaweed Center							(4/97)
	984 West Side Avenue
	Jersey City, NJ
	07306
	Phone: 2014321773
	Fax: 2014329197
	URL: http://members.aol.com/eltawheed
Islamic Center of Jersey City
	17 Park St
	Jersey City, NJ
	07306
	Phone: 201-451-8030
	Phone: 201-433-5000 
Islamic Center of New Jersey
	PO Box 6607
	Jersey City, NJ
	07306		
	Phone: 
Masjid Al-Salaam						(7/96)
	2824 Kennedy Blvd
	Jersey City, NJ
	07306		
	Phone: 
Masjid As-Salaam/At-Tawheed Center				(7/96)
	984 West Side Ave
	Jersey City, NJ 
	07306
	Phone: 201-332-9588
	Notes: Same as above?
Masjid Muhammad							(7/96)
	297 Martin Luther King Dr
	Jersey City, NJ
	07306		
	Phone: (201) 435-6845
	Phone: (201) 434-1939
Masjid Al-Nas'r							(5/97)
	383 Oldham Road
	Wayne, NJ 
	07470
	Phone:
Turkish Muslim Mosque (The Muslim Mosque, Inc.)			(7/96)
	32 Chestnut St
	Paterson, NJ
	07501		
	Phone: 201-345-1083
Islamic Center of Passaic and Patterson				(7/96)
	245 Broadway
	Paterson, NJ 
	07501
	Phone: 201-279-4151
Paterson Islamic Mission, Inc/ Masjid Al-Ferdous,		(10/98)
	438 Union Ave
	Paterson, NJ 
	07302
	Phone: 973-389-7987
United Islamic Center						(7/96)
	408 Knickerbocker Ave
	Paterson, NJ 
	07503
	Phone: 201-345-6584
	Phone: 201-278-3666
American Muslim Association (New World Masjid)			(7/96)
	501 Getty Ave
	Paterson, NJ 
	07503
	Phone: 201-278-3666
	Phone: 201-278-1939
Islamic Educational Society of NJ
	PO Box 1043
	Paterson, NJ
	07503
	Phone: 201-239-9391
Islamic Foundation (Masjid Jalalabad)				(7/96)
	61 Van Housten St
	Paterson, NJ 
	07505
	Phone: 201-279-6408
Masjid An-Nur							(5/97)
	18 Fair St
	Paterson, NJ 
	07505
	Phone: 201-357-0122
Jamaet Ibad El-Rahman Mosque
	272 N 8th St
	Prospect Park, NJ
	07508
	Phone: 201-956-6969	
Masjid MSA-Passaic Community College				(7/96)
	?????
	Prospect Park, NJ 
	07508
	Phone: 
Karacay Turkish Mosque and Cultural Center			(7/96)
	92 Ballentine Dr
	North Haledon, NJ 
	07508
	Phone:
Islamic Center of Passaic County				(7/96)
	152 Derrom Ave
	P.O.Box 2697
	Paterson, NJ 
	07509
	Phone: 201-278-7070
	Phone: 201-278-0102
Masjid An-Nur Ahlus-Sunnah					(3/97)
	18 Fair Street
	Paterson, NJ
	07524
	Phone:
	Fax: 201-357-0122
Mosque Foundation						(9/96)
	80 Grandview Ave
	North Caldwell, NJ 
	07647
	Phone:
Masjid MSA-Bergen Community College				(7/96)
	75 Azalea St
	Paramus, NJ 
	07652
	Phone: 
Islamic Teaching Center
	90 Cedar St
	Ridgefield Park, NJ
	07660		
	Phone: 
Darul-Islam Masjid (Muslim Community of Bergen)			(7/96)
	320 Febry Terrace
	Teaneck, NJ
	07666		
	Phone: 201-692-7730
Admiral Family Circle Islamic Community				(7/96)
	509 Cedar Lane 2nd Floor
	Teaneck, NJ 
	07666
	Phone: 
ECI								(3/96)
	1465 Palisade Ave.
	Teaneck, NJ
	07666
	Phone: 201-837-9765
	Fax: 1-800-641-2ECI
	Notes: A Muslim owned/operated Long Distance Telephone Company.
Islamic Center of Fairleigh Dicks
	1000 River Rd
	Teaneck, NJ
	07666
	Phone: 201-836-6382	
Islamic Center of Asbury Park					(9/96)
	209 Bond St, 401 Sewall Ave
    Asbury Park, NJ
	07712
	Phone: 908-988-8406
	Fax: 908-988-0081
Islamic Society of Monmouth County/ Masjid Al-Amaan		(2/99)
	P.O.Box 89, 496 Red Hill Road
	Middletown, NJ 
	07748
	Phone: 732-671-3321
	Fax: 732-671-3321
	Email: webmaster@ismc.org 
	URL: www.ismc.org
	Notes: Provides Islamic and Arabic Education to the local community in 
	Notes: Monmouth County, New Jersey. Web Site offers youth page, 
	Notes: sisters corner, hajj and ramadan pages.
Oakhurst Masjid							(7/96)
	1 Klein St
	Oakhurst, NJ 
	07755
	Phone: 908-531-8606
International Institute of Islamic Research			(4/94)
	P.O. Box 1653
	Burlington, NJ
	08016
	Phone: 609-387-5070 or 609-265-9370
	Notes: Obtained off the Internet. Posted by alikhan@eng.clemson.edu
Saut ul Islam
	PO Box 1653
	Burlington, NJ
	08016		
	Phone: 
Masjid Al-Mubeen						(7/96)
	21 E. High St
	Glasboro, NJ 
	08028
	Phone: 609-881-5427
Masjid Al-Muhajireen
	Rt 2, Box 118, Cedar Ave
	Hammonton, NJ
	08037
	Phone: 609-561-6759	
Masjid Free Haven						(7/96)
	280 Ashland Ave
	Lawnside, NJ 
	08042
	Phone: 609-546-2995
Masjid Shahada							(7/96)
	1504 Route 206,
	Mount Holly, NJ 
	08060
	Phone: 609-265-9370
Quba School & Islamic Center					(11/95)
	1311 Haddon Ave.
	Camden, NJ 
	08103    
	Phone: 609-541-6782
Admiral Family Community Center					(7/96)
	1268 Park Blvd
	Camden, NJ 
	08103
	Phone: 609-541-0301
Masjidun-Nur Islamic Learning Center				(5/97)
	1231 Mechanic St
	Camden, NJ 
	08104
	Phone: 609-365-2428
	Phone: 609-365-1551
Masjid Al-Haqq							(10/98)
	3913 Marlton Pike
	Pennsauken, NJ
	08110
	Phone:
Masjid Muhammad
	1071 S Cole Plaza
	Atlantic City, NJ
	08401
	Phone: 609-347-0788	
Masjid Muhammad
	107 N Center St
	Atlantic City, NJ
	08401		
	Phone: 
Masjid Muhammad of Al-Islam
	500 Ward Ave
	Bordentown, NJ
	08505
	Phone: 609-298-0500	
Islamic Society of Central Jersey				(5/97)
	P.O.Box 2039
	Princeton, NJ 
	08543
	Phone: 908-329-8126
	Phone: 908-329-8928
	Fax: 908-329-1988
	Notes: Physical Address: US Route 1 South (at Stouts Lane), South Brunswick, NJ
Masjidul Taqwa
	1001 E State St
	Trenton, NJ
	08609
	Phone: 609-541-3482
Masjid An-Nur							(9/96)
	311 Bellevue Ave
	Trenton, NJ 
	08618
	Phone:
Masjid As-Saffat						(7/96)
	25 Oxford St, 541 W. State St
	Trenton, NJ 
	08618
	Phone: 609-392-9141
Masjid Ul-Jihad							(4/96)
	10 Sanhican Drive
	Trenton, NJ 
	08618
	Phone:
Islamic Center of South Jersey (ICSJ)				(4/97)
	612 Garfield Avenue
	Palmyra, NJ
	?????
	Phone: 609-786-7440 (Miftah-ul-Ain Khan;Ismail Badat;Zia-ur-rahman)
Majid BILAL - Muslim Society of Jersey Shore, Inc.		(2/99)
	1733 US Hiway # 9
	Toms River, NJ 
	08753
	Phone: (732) 286-0300
	Fax: (732) 341-2028
	Email: MNELMASRY@JUNO.COM 
	Notes: Daily Arabic Class ( After FAJR ) for non-Arabic speaking males.
	Notes: Weekly Quran memoriazation (Fridays). Weekly Fiqh class (Halqa).
	Notes: Monthly Lecture by invited prominent guest speaker (3rd Saturday
	Notes: of the month, Please call to verfy the speaker's name).
Islamic Society of Ocean County					(7/96)
	P.O.Box 4684
	Toms River, NJ 
	08754
	Phone: 908-363-1940
	Phone: 908-341-2028
Muslim Center of Middlesex County (Masjid An-Noor)		(10/98)
	1000 Hoes Lane
	Piscataway, NJ 
	08854
	Phone: 732-463-2004
	Notes: Postal Address: PO Box 505, Piscataway, NJ 08855-9949
	Notes: Used to be at: 142 School St, PO Box 306
Council of Masajid
	99 Woodview Dr
	Old Bridge, NJ
	08857
	Phone: 908-679-8617	
Islamic Society							(10/98)
	?????
	Old Bridge, NJ 
	08857
	Phone:
Muslim Center of Somerset County				(2/97)
	P.O. Box 852 
	Somerville, NJ 
	08876-0852
	Phone: (908)526-1837, (908)722-1940, (908)725-4544
	Email: zaheerh@aol.com (Zaheer Hussain)
	Notes: Jumuah prayers are now held at Days Inn, Route 206 South,
	Notes: Hillsborough. Efforts are being made to establish a formal
	Notes: Masjid. A monthly religious lecture program is also held.
Kafala Community Services					(1/97)
	P.O. Box 1067
	New Brunswick, NJ 
	08901
	Phone: (908) 214-1547 mailbox # 4
	Email: KAFALA1@aol.com
	Notes: The organization presently develops and implements food 
	Notes: and clothing assistance programs; educational programs; 
	Notes: da'wa initiatives and community development and
	Notes: revitalization activities (i.e. Community cleanups, 
	Notes: community garden development, housing rehab etc).
Noor-ul-Islam							(9/96)
	949 Patton St
	New Brunswick, NJ 
	08902
	Phone:
New Brunswick Islamic Center (Masjid-ul Huda)			(9/96)
	167 Remsen Ave, P.O.Box 481
	New Brunswick, NJ 
	08903
	Phone: 908-214-1547
	Phone: 908-214-9810
	Fax: 908-422-9781
	Email: grant@linux.hartford.edu

New Mexico (NM)

Masjid As-Sabiqun
	1619 Del Monte SW
	Albuquerque, NM
	87105			
	Phone: 
Islamic Center of New Mexico					(12/99)
	1100 Yale Blvd SE, P.O. Box 4582
	Albuquerque, NM
	87196
	Phone: 505-256-1450	
	Fax: 505-268-1378
Masjid Muhammad
	901 Edith SE
	Albuquerque, NM
	87106			
	Phone: 
Dar-al-Islam							(3/96)
	PO Box 180
	Abiquiu, NM
	87510
	Phone: 505-685-4515
	Phone: 505-685-4527
Masjid Al-Iman							(9/96)
	P.O.Box 146
	Abiquiu, NM 
	87510
	Phone: (505) 827-3867
The Tent of Meeting
	PO Box 447
	Tesuque, NM
	87574-0447
	Phone: 505-988-8084	
Islamic Society of Socorro
	907 1/2 Annette St
	Socorro, NM
	87801
	Phone: 505-835-3111
	Phone: 505-835-2760
The Islamic Center of Las Cruces				(3/97)
	1065 E Boutz
	Las Cruces, NM
	88001
	Phone: 505-522-3363	
	Fax: 505-522-3363	
	Notes: fundraising to build a new masjid. Direct deposit:
	Notes: First National Bank of Dona Ana, P. O. Box F.N.B.,
	Notes: Las Cruces, NM 88004, Acct# 0541454701; Bank route# 112200264
	Notes: Our Tax ID: 85-0348308. Needed: about $130,000
Al-Hilal Masjid and Portales Islamic Center 			(2/97)
	912 W. 15th Lane
	Portales, NM
	88130
	Phone: 505-359-6874
	Email: salmanf@ziavms.enmu.edu (Dr. Salman Khan)
	Email: banthert@walnut.enmu.edu
Islamic Center							(9/96)
	S. San Francisco & Ocampo,
	Santa Fe, NM
	?????
	Phone: (505) 988-5122

New York (NY)

International Community Center
	145 W 27th St #6E
	New York, NY
	10001		
	Phone: 
Masjid Manhattan						(11/96)
	12 Washington Place
	New York, NY 
	10003
	Phone:
Muslim World League						(11/96)
	134 W. 26th st
	New York, NY 
	10001
	Phone: (212) 627-4033
BMOC Muslim Society
	199 Chambers St
	New York, NY
	10007		
	Phone: 
Masjid Manhattan
	12 Warren St, 2nd Fl
	New York, NY
	10007
	Phone: 914-471-2978	
Madina Masjid							(7/96)
	401 E. 11th St
	New York, NY 
	10009
	Phone: 212-533-5060
Masjid Al-Farah							(7/96)
	245 W Broadway
	New York, NY
	10013		
	Phone: 212-431-4882
	Notes: Formerly at 155 Mercer St.
Masjid Ar-Rahman						(7/96)
	80 Madison Ave
	New York, NY 
	10016
	Phone: 212-868-6666
Islamic Conference
	130 E 40th St, 5th Fl
	New York, NY
	10016
	Phone: 212-883-0140	
International Islamic Community					(7/96)
	Room# S-1767 U.N. Secretariat
	New York, NY
	10017		
	Phone: 
Islamic Fellowship of Hunter Center				(7/96)
	695 Park Ave #121 N 320
	New York, NY
	10021		
	Phone: 212-772-5083
	Notes: Also the MSA - Hunter College (CUNY)
Islamic Center of New York
	????1 Riverside Dr
	New York, NY
	10023		
	Phone: 
	Notes: Moved?
Masjid Malcolm Shabazz						(7/96)
	102 W 116th St
	New York, NY
	10026		
	Phone: 212-662-2200
Mosque of Islamic Brotherhood					(7/96)
	130 W 113th St
	New York, NY
	10026		
	Phone: 212-662-4100
International Muslim Society
	110 W 130 St
	New York, NY
	10027		
	Phone: 
Alianza Islamica (for spanish speakers)				(11/96)
	1708 Lexington Ave
	New York, NY
	10029
	Phone: 212-427-1142
	Fax: (212) 427-0457
Islamic Center (Jumah Only)					(8/96)
	1 Riverside Dr
	New York, NY 
	10029
	Phone: 
	Notes: Postal Address: 1711 3rd Ave
The Islamic Center of New York					(9/96)
	1711 3rd Ave
	New York, NY 
	10029
	Phone: 
Jihad Society
	2130 1st Ave #812
	New York, NY
	10029		
	Phone: 
Al Islam America
	PO Box 362
	New York, NY
	10039		
	Phone: 
Mostazafan Foundation of New York
	500 5th Ave, 34th Fl
	New York, NY
	10110		
	Phone: 
Islamic Society of Mid-Manhattan				(8/96)
	P.O.Box 1107 FDR Station
	New York, NY 
	10150
	Phone:
Masjid Ar-Rahman						(9/96)
	29 East 29th St. Apt. 1,
	New York, NY 
	?????
	Phone: (212) 213-4430
The Islamic Center - Green Point				(11/96)
	602 Leonard St
	Green Point, NY 
	?????
	Phone: (718) 383-6344
	Phone: (718) 383-3786
Staten Island Islamic Masjid
	117 Venduzer St
	Staten Island, NY
	10301		
	Phone: 
	Notes: Out of date?
Staten Island Masjid
	230 Benzigen Ave
	Staten Island, NY
	10301		
	Phone: 
	Notes: Out of date?
Staten Island Islamic Masjid					(8/96)
	100 Grand View Terrace
	Staten Island, NY 
	10308
	Phone: 718-984-6806
Islamic Society of Staten Island				(5/98)
	P.O. Box 140276
	Staten Island, NY 
	10314
	Phone: 718-447-3914
	Fax: 718-447-3914
Muslim Majlis of Staten Island/ Masjid An-Noor			(8/96)
	104 Rhine Ave, PO Box 209
	Staten Island, NY
	10314
	Phone: 718-442-6674
	Phone: 718-816-8866	
Jihad Society of New York
	635 River Ave
	Bronx, NY
	10451		
	Phone: 
Islamic Senior Citizen Club
	936 Woodycrest Ave
	Bronx, NY
	10452
	Phone: 212-585-1564
Makky Jamme Masjid/ Islamic Federation of America		(8/96)
	115 E. 168th St
	Bronx, NY 
	10452
	Phone: 212-681-5943
	Phone: 212-538-6515
Masjid Taqwa wa-Jihad						(8/96)
	901 Anderson Ave.
	Bronx, NY 
	10452
	Phone: 718-538-2474
Sunna wa Jamaat
	2058 Ryer Ave
	Bronx, NY
	10452		
	Phone: 
Baitus Salaam Jame Masjid Inc.,					(8/96)
	2703 Decatour Ave
	Bronx, NY 
	10458
	Phone: 212-733-0991
Baitul Aman Islamic Center					(6/96)
	2351 New Bold Ave 
	Bronx, NY
	10462
	Phone: (718) 904-8828
	Notes: At Belt Mavemeyer & Zerega Ave.
	Notes: Classes are on Saturdays and Sundays from 10:00 am to
	Notes: 12:00 pm as well as everyday between Maghrib and Isha.
Masjid Quba							(8/96)
	3520 Dekalb Ave #1F,
	Bronx, NY 
	10467
	Phone: 718-515-9071
Parkchester Jame Masjid						(1/97)
	1203 Virginia Ave
	Bronx, NY
	10472
	Phone: 718-828-4194	
Islamic Society of Westchester & Rockland
	22 Brookefield Rd
	Mt Vernon, NY
	10552
	Phone: 914-668-8786
	Phone: 914-591-4969	
Masjid Yusuf Shah						(8/96)
	10 S. 2nd Ave
	Mt. Vernon, NY 
	10552
	Phone: 914-699-8677
Sunnatullah Masjid						(9/96)
	354 Hunter St
	Ossining, NY
	10562			
	Phone: 
Masjid Tawheed							(8/96)
	1000 Main St, P.O.Box 2561
	Peekskill, NY 
	10566
	Phone: 914-734-2304
Islamic Cultural Center						(8/96)
	10 Hutchinson Purchase St
	Purchase, NY
	10577			
	Phone: 914-253-9400
Islamic Science Foundation
	PO Box 250
	Purchase, NY
	10580			
	Phone: 
Westchester Medical Center Masjid				(11/98)
	Eastview Hall, Room 218, Grassland Road
	Valhalla, NY 
	10595
	Phone: 
	Email: magedrizk@aol.com
	Notes: The Masjid is on the premises of Westchester Medical Center in 
	Notes: Valhalla, New York, in Westchester County. 5 minutes from White 
	Notes: Plains. Jumaa prayers are held. Masjid is always open.
Masjid Darul Ehsan                       (5/98)
    6 Suffern Place
    Suffern, NY
    10901
    Phone: (914) 369-7330,3261,9707,8627
    Fax: (914) 364-3264 or (718) 295-0636
    Email: DarulEhsan@muslimsonline.com
    Notes: Masjid Darul Ehsan offers a wide Variety of Islamic programs:
    Notes: 1. Full time and Part-time Hifz school
    Notes: 2. Sunday school
    Notes: 3. Juma Prayer
    Notes: 4. Five time daily prayer lead by an Hafiz Sahib
    Notes: 5. Monthly Newsletter
    Notes: 6. Evening classes for learning recitation of Quran
    Notes: 7. Monthly Ijtema(held on the last Saturday of every month.
Masjidul Jihadul Akbar
	PO Box 364
	Middletown, NY
	10940
	Phone: 914-342-0663
	Phone: 914-564-9536	
Muslim Peace Fellowship	(Ansar as-Salam)			(4/95)
	PO Box 271, 521 North Broadway
	Nyack, NY 
	10960
	Phone: (914) 358-4601 Contact: Rabia Harris
	Fax: (914) 358-3924
	Email: mpf@igc.apc.org
	Notes: Publish As-Salamu `Alaykum newsletter. Annual dues are $15.
Islamic Center of Rockland					(8/98)
	P.O.Box 562
	Valley Cottage, NY 
	10989
	Phone: 914-425-2099
	Phone: 914-634-5617
	Email: Mziaullah@aol.com
	Notes: Physical Address: 81 Mountainview Rd
Islamic Congress Inc/ Islamic Centr of Astoria			(8/96)
	21-23 30th Dr
	Astoria, NY
	11102			
	Phone: 718-699-5083
Masjid Al-Birr							(3/96)
	36-05 30 St
	Astoria, NY
	11102
	Phone: 718-784-0336
Masjid El-Eman							(5/99)
	?? Steinway St.
	Astoria, NY
	?????
	Phone: 718-626-6633
Ghousia Jama Masjid						(8/96)
	25-86 31st St
	Astoria, NY 
	11102
	Phone: 718-728-2601
Shah Jalal Masjid/ Astoria Islamic Foundation			(8/96)
	25-67 31st St
	Astoria, NY 
	11102
	Phone: 718-204-2337
	Phone: 718-721-9127
Islamic Cultural Center (Indonesian Muslim Community, Inc)	(11/97)
	48-01 31st Avenue
	Long Island City, NY 
	11103
	Phone: 718-721-8881
	Fax: 718-721-8851
	Email: inmucony@aol.com
Astoria Islamic Center, Inc./ Masjid Baitul Mukarram		(11/96)
	21-27 27th St
	Astoria, NY 
	11105
	Phone: (718) 278-6677
	Phone: (718) 204-7562
Islamic Community Schools & Social Services
	100 Smith St 
	Brooklyn, NY
	11201			
	Phone: 
Masjid Dawudi/ Islamic Mission of America			(8/96)
	143 State St
	Brooklyn, NY
	11201			
	Phone: 718-875-6607
Al-Kalima
	191 Atlantic Ave
	Brooklyn, NY
	11201			
	Phone: 
Masjid Nur Al-islam
	3324 Church Ave
	Brooklyn, NY
	11203			
	Phone: 
Islamic Center of Brooklyn					(8/98)
	2015 64th Street
	Brooklyn, NY
	11204
	Phone: 718- 331-2843
	Fax: 718-777-8883
	Email: bkislamcen@aol.com
Masjid An-Nur							(8/96)
	1071 New Lots Ave
	Brooklyn, NY
	11208			
	Phone: 718-827-4879
Masjid Ikhwa							(8/96)
	1135 Eastern Pkwy 
	Brooklyn, NY
	11213			
	Phone: 718-493-0461
African Islamic Mission						(11/98)
	1390 Bedford Avenue
	Brooklyn, NY
	11216
	Phone: 718-638-4588
	Fax: 718-789-2037
	Email: theimam@afrislam.com 
	URL: www.afrislam.com
Ansar of Islam Inc
	676 St Mark Ave
	Brooklyn, NY
	11216			
	Phone: 
Majlis Ashura of NYC and Metro
	1221 Atlantic Ave
	Brooklyn, NY
	11216
	Phone: (718) 638-2169	
	Phone: Al-Amin Abdul Latif
Masjid Abdul Muhsi Khalifah					(8/96)
	120 Madison St
	Brooklyn, NY
	11216	
	Phone: 718-783-1279
	Phone: 718-636-1900
Masjid Al-Muminin 						(8/96)
	1221 Atlantic Ave 
	Brooklyn, NY
	11216	
	Phone: 718-789-0291
Al-Masjid Al-Jamia						(11/96)
	806 St. Johns Place
	Brooklyn, NY
	11216
	Phone: (718) 875-6607
Al Masjid Al Jaamina/ African Islamic Mission			(8/96)
	1390 Bedford Ave
	Brooklyn, NY
	11216
	Phone: 718-638-4607 
	Notes: Was located at 806 St Johns Pl.
Masjid Al Taqwa 						(11/96)
	1266 Bedford Ave 
	Brooklyn, NY
	11216
	Phone: 718-622-0800
	Fax: 718-857-8984
	Notes: Imam: Br. Siraj Wahaj
Masjid-e-Khalifa						(9/96)
	1174 Bedford Ave
	Brooklyn, NY
	?????
	Phone:
Al-Farouq Masjid						(8/96)
	552-4 Atlantic Ave
	Brooklyn, NY
	11217
	Phone: 718-488-8711
	Phone: 718-797-0514
	Phone: 718-624-8912
Dar Al Quran Association
	PO Box 330, Atlantic Ave Station
	Brooklyn, NY
	11217	
	Phone: 
Bangladesh Muslim Center					(8/96)
	1013 Church Ave
	Brooklyn, NY 
	11218
	Phone: 718-282-9230
Masjid Nur Al-Islam						(8/96)
	21 Church Ave
	Brooklyn, NY 
	11218
	Phone: 718-435-3237
Masjid of The Crimean Turks					(11/96)
	4509 New Utrecht Ave
	Brooklyn, NY
	11219	
	Phone: 
Masjid Musab bin Umayr/ Islamic Society of Bay ridge		(11/96)
	68-07 5 Ave
	Brooklyn, NY 
	11220
	Phone: 718-439-4992
	Phone: 718-680-0121
	Fax: 718-680-0121
Masjid Fatih/ United American Muslim Association NY, Inc.,	(7/98)
	59-11 8th Ave
	Brooklyn, NY
	11220
	Phone: 718-438-6919
	Fax: 718-438-5187
	Email: merkez@fatihcami.org 
	URL: http://www.fatihcami.org/
Ansaaru Allah Community 
	719 Bushwick Ave 
	Brooklyn, NY
	11221	
	Phone: 
Islamic Hall of Knowledge 
	548 Hart St 
	Brooklyn, NY
	11221	
	Phone: 
Universal Order of Love 
	544 Hart St 
	Brooklyn, NY
	11221	
	Phone: 
Masjid Ar-Rahman (Greenpoint Islamic Center, Inc.)		(10/98)
	68 Nassau Ave
	Brooklyn, NY 
	11222
	Phone: 718-383-6344
Masjid As-Salaam						(11/96)
	85 Nassau Ave
	Brooklyn, NY 
	11222
	Phone: (718) 383-1238
Albanian American Islamic Community
	1325 Albemarie Rd 
	Brooklyn, NY
	11226	
	Phone: 
Makki Masjid/ Muslim Community Center				(8/96)
	1089 Coney Island Ave
	Brooklyn, NY 
	11230
	Phone: 718-859-4485
Masjid Abu Bakr As-Siddiq 					(8/96)
	115 Foster Ave 
	Brooklyn, NY
	11230	
	Phone: 718-833-0011
Umar Masjid/ Islamic Center of Brighton Beach			(8/96)
	230 Neptune Ave
	Brooklyn, NY 
	11230
	Phone: 718-648-0887
Saut ul Islam
	PO Box 167 
	Brooklyn, NY
	11230	
	Phone: 
Masjid Ammar Ben Yaser						(8/96)
	4315 8th Ave
	Brooklyn, NY 
	11232
	Phone: 718-972-8858
Hadhramaut Community Development Corp 
	507 Ralph Ave
	Brooklyn, NY
	11233	
	Phone: 
Masjid Al-Muslimeen (Strictly Sunnah Bookstore)			(10/98)
	1928 Fulton Street (near Ralph Ave.)
	Brooklyn, NY 
	11233
	Phone: 718-771-1506
	Fax: 718-771-1519
	Notes: Masjid Al-Muslimeen's mission is to enrich the Ummah with our 
	Notes: Strictly Sunnah Bookstore. That of which you may locate Qur'an 
	Notes: and Sunnah based books. We also have an authentically unique 
	Notes: and wide ranged selection of audio tapes by well respected 
	Notes: Scholars of Salafi Dawah. Most, only available at Strictly 
	Notes: Sunnah's Bookstore.
Community Office Services
	1171 Eastern Parkway
	New York, NY
	11234		
	Phone: 
Hereafter People Inc 
	2185 Flatbush Ave 
	Brooklyn, NY
	11234		
	Phone: 
Masjid Alarqam 							(11/96)
	651 Banner Ave 
	Brooklyn, NY
	11235
	Phone: 718-646-0960 	
Masjid Al-Muslimeen						(10/96)
	1928 Fulton St (near Ralph Ave)
	Brooklyn, NY
	????
	Phone: 718-771-1506
Masjid Ar-Rahman						(11/96)
	330 86th Street
	Brooklyn, NY
	?????
	Phone:
Masjid Hazrat-i-Abu Bakr					(9/96)
	141-49 33rd Ave
	Flushing, NY 
	11354
	Phone: 718-358-6905
Masjid Jamal Uddin Afghani					(8/96)
	149 Cherry Ave
	Flushing, NY 
	11355
	Phone: 718-463-8007
Muslim Center of New York - Flushing				(9/96)
	137-58 Geranium Ave.
	Flushing, NY
	11355
	Phone: 718-445-2642	
	Phone: 718-460-3000
	Fax: (718) 445-2175
	Notes: was at 137-63 Kalmia Ave.
American Muslim Mission Center/Masjid Nur id-Deen		(8/96)
	105-01 Northern Blvd
	Corona, NY
	11368		
	Phone: 718-779-1060
Islamic Center							(9/96)
	101-03 43rd Ave
	Flushing, NY 
	11368
	Phone: (718) 478-6653
	Notes: Same as Masjid AlFalah at 42-12 National Street, Corona, NY?
The Islamic Center/ Masjid AlFalah				(8/96)
	42-12 National Street
	Corona, NY
	11368		
	Phone: 718-476-7968
	Fax: (718) 478-6653
	Notes: was at 101-03 43rd St.
Islamic Society							(9/96)
	79-01 Broadway
	Flushing, NY 
	11373
	Phone:
Masjid Al-Tawfiq Inc.						(8/96)
	85-37 Britton Ave, Basement
	Elmhurst, NY 
	11373
	Phone: 718-779-1519
Islamic Center of Queens, New York/ Masjid al-Fatima		(8/96)
	57-16 37th Ave
	Woodside, NY
	11377
	Phone: 718-803-3747
	Phone: 718-898-7064
	Phone: 718-426-2547
Masjid Al-Muqaam						(9/96)
	5011 Queens Blvd
	Flushing, NY 
	11377
	Phone:
United Muslim Organization					(9/96)
	94-30 41st Road
	Flushing, NY 
	11377
	Phone:
United Albanian American Islamic Foundation			(8/96)
	P.O.Box 4102
	Flushing (Ridgewood), NY 
	11386
	Phone: 718-381-3853
	Phone: 718-803-2202
Islamic Center S						(9/96)
	80-40 223rd St
	Queens Village, NY 
	11407
	Phone:
Masjid Al-Qasas							(9/96)
	19103 Linden Blvd
	St. Albans, NY 
	11412
	Phone:
Saut-ul-Haq center inc./ (Masjid Tauheed)			(5/99)
	124-07 Jamaica Ave.
	Richmond Hill, NY
	11418
	Phone: 718-805-1221
Masjid Al-Abidin						(8/96)
	104-14 127th St
	Richmond Hill, NY
	11419
	Phone: 718-848-8759
	Phone: 718-738-5810	
The Islamic Foundation Inc
	91-04 182 Pl
	Hollis, NY
	11423
	Phone: 718-523-5046
	Phone: 800-992-3049
Islamic Group							(9/96)
	89-41 Springfield Blvd
	Queens Village, NY 
	11427
	Phone: (718) 740-3299/776-1429
Hudaa - An Islamic Publication					(12/95)
	P.O. 311071
	Jamaica, NY
	11431-1071
	Phone: 718-262-0329
	Fax: 718-206-0804
Islamic Circle of North America/Al-Markaz			(3/96)
	166-26 89th Ave
	Jamaica, NY
	11432
	Phone: 718-658-1199
	Fax: 718-658-1255
	Email: info@icna.org
	URL: http://www.icna.org
Jamaica Islamic Center/ Masjid Al-Mamur				(8/96)
	85-37 168th St
	Jamaica, NY
	11432		
	Phone: 718-739-3182
Tauhid Center for Islamic Development				(8/96)
	169-12 90th Ave #B,
	Jamaica, NY 
	11432
	Phone: 718-262-8865
Masjid Al-Jamiyah						(8/96)
	107-54 Sutphin Blvd
	Jamaica, NY 
	11435
	Phone: 718-658-3632
Masjid Umar Ben Abdel Aziz					(8/96)
	88-29 161st St, P.O.Box 707
	Jamaica, NY 
	11435
	Phone: 718-291-1190
	Phone: 718-523-7857
Masjidul Istiqaamah						(8/96)
	139-36 87th Rd
	Briarwood, NY 
	11435
	Phone: 718-262-0329
Imam Al-Khoei Islamic Center					(11/97)
	89-89 Jamaica Van Wyck Expwy
	Jamaica, Queens, NY
	11435-4123
	Phone: 718-297-6520	
	Phone: 718-658-5681
	Phone: 718-297-6556
	Phone: 718-297-6569 (Announcement Service)
	Fax: 718-658-5530
	Email: Comments@al-khoei.org
	Email: Questions@al-khoei.org 
	Email: malidina@al-khoei.org (Muhsin M.R.Alidina, Education Assistant to the Imam)
	URL: http://www.al-khoei.org/
	Notes: The Center is under Sheikh Fadhel Al-Sahlani, Imam and
	Notes: Director. The Center publishes a 12pp. monthly Newsletter
	Notes: called AL-HUDA which carries articles on Islam, Questions 
	Notes: and Answers, news about Al-Iman School, Programs and 
	Notes: activities of the Center etc.
	Notes: Books on a wide variety of topics ranging from The Qur'an 
	Notes: to History, to Ethics to Fiqh, including Children's literature 
	Notes: and study aids as well as CD-ROMS, audio and video tapes in 
	Notes: English, Arabic, Farsi and Urdu available from The Library of 
	Notes: The Center. For English, Urdu and Farsi books contact 
	Notes: Br. S.M.Ismail Rizvi and for Arabic books contact Br. Abu Husain.
Islamic Foundation, Inc.
	P.O. Box 707, Jamaica
	Queens, NY
	11435
	Phone: (718) 523-5046	
World Islamic Mission						(8/96)
	144-03 South Rd
	Jamaica, NY 
	11435
	Phone: 718-657-9635
Masjid Al-Hamdu-Li-Llah						(1/98)
	121-03 Sutphin Boulevard
	Jamaica, NY
	11436
	Phone: (718) 322-9703
	Email: musawwir@msn.com 
	URL: www.masjidbuilders.org
	Notes: Growing Islamic community is in Southeast Queens, NY. 
	Notes: Striving to please Allah (swt) with da'wah throughout the 
	Notes: area. Programs include Keep Elevating Youth Services (KEYS, 
	Notes: Inc.), Islamic Women on the Move (I.w.o.M.), Prison Services, 
	Notes: Keepers of the Peace Security (KOPS); quarterly publication 
	Notes: "From The Desk of The IMAM."
Muslim Center
	105-01 Northern Blvd
	Jamaica, NY
	11468
	Phone: 718-779-1060	
Al-Nur Islamic Center						(8/96)
	678 Front St. #E,
	Hampstead, NY 
	11550-4505
	Phone: 516-883-6905
Masjid Taha							(9/96)
	195 Nassau Road
	Roosevelt, NY 
	11575
	Phone: (516) 483-3431
Islamic Center							(9/96)
	883 Balfour St
	Valley Stream, NY 
	11580
	Phone: (516) 825-5104
Islamic Center of South Shore/ Masjid Al-Hamza			(11/96)
	202 Stuart Ave
	Valley Stream, NY 
	11580
	Phone: 516-285-1274
Islamic Center Long Island (Westbury Mosque)			(5/96)
	835 Brush Hollow Rd
	Westbury, NY
	11590		
	Phone: 516-333-3495
	Email: icliinfo@aol.com
	WWW URL: http://members.aol.com/icli/
Masjid Daral-Quran
	1514 E 3rd Ave
	Bay Shore, NY
	11706
	Phone: 516-665-9462	
Crimean Islamic Society						(9/96)
	24 Greene Dr
	Commack, NY 
	11725
	Phone:
Islamic Center of Huntington					(8/96)
	P.O.Box 274
	East Northport, NY 
	11731
	Phone: 516-754-4828
Long Island Muslim Society					(8/96)
	3066 Hempstead Tpke
	Levittown, NY 
	11756
	Phone: 516-796-1725
Islamic Association of Long Island
	PO Box 0593
	Selden, NY
	11784
	Phone: 516-496-9661
	Phone: 516-732-1235
Islamic Unity and Culture Center of Plav-Gusinje		(9/96)
 	31-33 12th St
 	Long Island City, NY
	?????
 	Phone: (718) 274-2016
Al-Jamiyat Islamic Center					(8/96)
	PO Box 241, 221 Meritt
	Wyandanch, NY
	11798		
	Phone: 516-491-1164
	Notes: Was called Masjid Muhammad
Muslim Center
	1305 Straight Path
	Wyandanch, NY
	11798
	Phone: 516-643-8175	
Project Allahu Akbar Community Center				(8/96)
	133 N. 22nd St
	Wyandanch, NY 
	11798
	Phone: 516-491-1164
Masjid Muhammad
	PO Box 200
	Coxsackie, NY
	12051-0200		
	Phone: 
Masjid Al-Hidaya						(8/96)
	2339 15th St
	Troy, NY 
	12180
	Phone: 518-274-0137
	Notes: run by MSA - Renssealer Polytechnic University
Abdul Muhaimin Islamic Center					(9/96)
	P.O.Box 737
	Schenectady, NY 
	12301
	Phone: 518-377-2951
Islamic Ctr of Capital District
	PO Box 81, 21 Lansing Rd
	Schenectady, NY
	12301
	Phone: 518-294-6518
	Phone: 518-370-2664	
Islamic Community of Ulster County				(9/96)
	????70 Brodhead Rd
	West Shokan, NY 
	12494
	Phone: 914-657-8464
	Notes: Moved?
Masjid Al-Rasheed						(4/96)
	8 Eliza Street
	Beacon, NY 
	12508
	Phone: 914-831-7903
Masjid Al Jihad Al Akbar					(3/96)
	25 Washington Terrace,
	Newburgh, NY
	12550
	Phone:
	Notes: Postal Address: P.O.Box 2117, Newburgh, NY 12550
	Notes: (The Islamic Learning Center of Orange County)
Mid-Hudson Islamic Association/ Masjid-I-Noor			(9/96)
	PO Box 515, 125 All Angels Road
	Wappinger Falls, NY
	12590
	Phone: 914-297-0882	
Masjid-ul Mutakabbir, Inc.					(9/96)
	PO Box 21, 462 Main St.
	Poughkeepsie, NY
	12601
	Phone: 914-471-4559	
Masjidul-Ikhlas							(9/96)
	P.O.Box 836
	Monticello, NY 
	12701
	Phone: 
Masjid of Islamic Unity
	2503 South Salina St
	Syracuse, NY
	13205
	Phone: 315-471-9744
	Phone: 315-428-8966
Islamic Society of Central NY					(2/97)
	925 Comstock Ave
	Syracuse, NY
	13210
	Phone: 315-637-7536
	Fax: 315-637-7536
	Notes: Imam Ahmed Nezar Kobeisy
Muslim Center
	843 Salt Springs Rd
	Syracuse, NY
	13224
	Phone: 315-445-0987	
American Muslim Community Center Inc.				(9/96)
	2504 S. Salina St
	Syracuse, NY 
	13225
	Phone: 315-478-3556
Islamic Center of Northern NY
	P.O. Box 432
	Watertown, NY
	13601		
	Phone: 
Islamic Center							(9/96)
	427 State St
	Carthage, NY 
	13619
	Phone: 315-493-4945
Islamic Organization of Southern Tier				(9/96)
	37-39 Carroll St
	Binghampton, NY
	13901		
	Phone: 607-724-9954
Islamic Center of Medina (Shi'a)
	414 West Ave
	Medina, NY
	14103
	Phone: 716-798-9806	
Islamic Center of West Valley/ Masjid Ezaldeen			(9/96)
	10482 Fritz Road
	West Valley, NY 
	14171
	Phone: 716-942-3474
Masjid Muhammad
	615 Michigan St
	Buffalo, NY
	14202		
	Phone: 
Masjid Daru-as-Salaam
	75 East Parade
	Buffalo, NY
	14211
	Phone: 716-896-0725	
Masjid Nu'man							(9/96)
	1373 Fillmore Ave
	Buffalo, NY
	14211
	Phone: (716) 891-8766
Masjid Zakaria (Darul Uloom Al-Madania)				(3/96)
	182 Sobieski St
	Buffalo, NY
	14211
	Phone:
Islamic Center							(9/96)
	3268 Main St
	Buffalo, NY 
	14214
	Phone:
Islamic Society of Niagara Frontier
	40 Parker St
	Buffalo, NY
	14214
	Phone: 716-683-1840
	Phone: 716-836-9789
Lackawanna Islamic Mosque
	154 Wilkesbarre Ave
	Lackawanna, NY
	14218
	Phone: 716-825-9490	
The Islamic Society of Niagara Frontier - Amherst Center	(3/96)
	110 Heim Rd
	Amherst, NY
	14228
	Phone:
As Sabiqun Islamic Center
	518 Broadway
	Elmira, NY
	14504		
	Phone: 
Sufi Masjid
	1529 Fuller Rd
	Waterport, NY
	14571		
	Phone: 
Rochester Masjid Of Al-Islam					(9/97)
	370 North St
	Rochester, NY
	14605		
	Phone: 716-325-9200
	Fax: 716-325-7282
	Notes: Hanif Abdul-Wahid, Imam
Masjid Mujahadin 						(3/96)
	46 Glover
	Rochester, NY 
	14611
	Phone:
Turkish Society of Rochester					(9/96)
	2841 Culver Road
	Rochester, NY 
	14622
	Phone: 716-266-1980
Islamic Center of Rochester					(9/96)
	P.O.Box 23266
	Rochester, NY
	14692
	Phone: 716-442-0117
	Phone: 716-473-4059
	Notes: Physical Address: 62 Framingham Lane, Pittsford
	Notes: Was at 727 Westfall Rd
Jamestown Islamic Society					(9/96)
	99 Hallock St
	Jamestown, NY
	14701
	Phone: 714-373-3404
	Phone: 716-666-4023
	Phone: 716-664-6446
Jamestown Islamic Society
	112 Whitehill Ave
	Jamestown, NY
	14701		
	Phone: 
Islamic Society of Southern Tier				(9/96)
	209 Arland Ave
	Olean, NY 
	14760
	Phone: 716-373-3404
Islamic Association of The Finger Lakes
	432 Main Street
	Big Flats, NY
	14814
	Phone: 607-562-3869
	Phone: 607-733-7874
Ithaca Muslim Community						(9/96)
	Cornell, 218 Anable Taylor Hall
	Ithaca, NY 
	14853
	Phone: 607-277-6706

North Carolina (NC)

Islamic Society of Charlotte
	3313 Chilham Pl
	Matthews, NC
	23105
	Phone: 704-542-8314	
Community Mosque of Winston-Salem				(5/98)
	1011 Waughtown Street
	Winston-Salem, NC 
	27107
	Phone: (336) 650-1095, 97
	Notes: Former address: 1326 East 3rd Street
Masjid Muhammad
	1500 English St
	Winston-Salem, NC
	27105
	Phone: 919-724-0258	
Masjid Al-Mu'minun						(5/97)
	1500 Harriett Tubman Blvd (Dr.?)
	Winston-Salem, NC 
	27105
	Phone: 910-724-0258
Islamic Center of Greensboro					(1/97)
	P O Box 987, 107 N Murrow Blv'd (3rd Floor)
	Greensboro, NC 
	27402
	Phone: (910) 370-9204
Masjid Al-Ummil Ummat						(3/96)
	2109 Martin Luther King Drive
	Greensboro, NC 
	27406
	Phone:
The Islamic Group
	825 C W Florida
	Greensboro, NC
	27415		
	Phone: 
Masjid Seifullah						(9/96)
	110 South Haywood St
	Raleigh, NC 
	27601
	Phone: (919) 839-0710
Masjid Seifuddin						(5/97)
	110 Lord Anson Dr
	Raleigh, NC
	?????
	Phone: 919-212-0588
	Phone: 919-233-1021
Islamic Community Development Center				(3/96)
	8213 Wynnewood Drive
	Raleigh, NC 
	27604
	Phone:
Islamic Assoclation of Raleigh
	3020 Ligon St
	Raleigh, NC
	27607
	Phone: 919-467-0826
	Phone: 919-834-9572
Masjid Ar-Razzaq						(4/96)
	1009 W Chapel Hill St
	Durham, NC
	27701		
	Phone: 
Jamaat Ibad Ar-Rahman
	PO Box 1590
	Durham, NC
	27702-1590		
	Phone: 
Islamic Center							(3/96)
	1511-13 Memory Lane
	Rocky Mount, NC 
	27801
	Phone:
Muslim Center
	917 Dickerson Ave
	Greenville, NC
	27835		
	Phone: 
Islamic Society of Gastonia Mujahideen				(9/96)
	826 Springdale Ln
	Gastonia, NC
	28052
	Phone: 704-867-2489
Islamic Society							(9/96)
	3313 Chilham Place
	Matthews, NC 
	28105
	Phone: (704) 537-9399
Islamic Center of Charlotte (ICC)				(11/98)
	1700 Progress Lane
	Charlotte, NC
	28205
	Phone: 704-537-9399
	Fax: 704-537-1577
Islamic Society of Greater Charlotte				(8/96)
	5012 Split Oak Dr
	Charlotte, NC
	28212
	Phone: 704-537-3485
	Phone: 704-532-9008
	Notes: Postal Address: PO Box 35063, Charlotte, NC 28235
Brittany Masjid							(9/96)
	2619-3 Milton Road
	Charlotte, NC 
	28215
	Phone:
Masjid Ali Shah and School					(11/98)
	1230 Beatties Ford Rd
	Charlotte, NC
	28216		
	Phone: 704-377-4752
	Phone: 704-596-2447
	Notes: Jumah prayer Friday at 1:PM; Talim Service Sunday at 1:pm
	Notes: Formerly known as Masjid Muhammad
Masjid Ash-Shaheed						(4/96)
	2717 Tuckaseegee Road
	Charlotte, NC
	?????
	Phone: 704-394-6579
Islamic Learning Center						(3/96)
	??????118 Gillespie St
	Fayetteville, NC 
	28302
	Phone:
	Notes: Closed and no longer in operation.
Masjid Omar Ibn Sayyid						(3/96)
	1831 Murchison Road, P.O.Box 286
	Fayetteville, NC
	28302
	Phone: 910-488-7322
	Fax: 910-864-4625
	Email: abeyah@aol.com (Imam Adam K. Beyah)
The Islamic School and Social Center of Fayetteville		(9/96)
	2030 Rosehill Rd
	Fayetteville, NC
	?????
	Phone: (910) 630-3136/488-0486
Al-Kahf Center							(9/96)
	Rt 2, Box 433B,
	Dudley, NC 
	28333
	Phone:
Masjid Muhammad
	719 1/2 Castle Street
	Wilmington, NC
	28401
	Phone: 919-343-8034	
Masjid Muhammad
	711 S 8th St
	Wilmington, NC
	28401		
	Phone: 
New Bern Islamic Center						(7/96)
	1726 Washington St
	New Bern, NC 
	28560
	Phone:
Muslim Center							(9/96)
	703 2nd St Dr SW
	Conover, NC 
	28613
	Phone: 
Islamic Center of Morganton					(11/98)
	203 Bethel St.
	Morganton, NC
	28655
	Phone: 828-439-9487
Islamic Center of Asheville					(9/97)
	26 College Street
	Asheville, NC 
	28801
	Phone: 704-258-8360
	Email: SAL.RAMADA@worldnet.att.net (Salaheddin H. Ramadan)
	Notes: Islamic Center and Masjid. Weekend school available.
	Notes: Friday night class of Tafseer at maghreb.
Muslim Center
	PO Box 7371
	Asheville, NC
	28807
	Phone: 704-253-6428	

North Dakota (ND)

Islamic Society of Fargo-Moorehead
	PO Box 5223
	Fargo, ND
	58105
	Phone: 701-298-3610
	Phone: 701-234-9607
Islamic Society of North Dakota					(5/99)
	PO Box 1821 
	Bismarck, ND 
	58502-1821
	Phone:
	Email: isnd@hotmail.com
Minot Islamic Society
	1440 32nd Ave SW #10
	Minot, ND
	58701
	Phone: 701-852-8070	

Ohio (OH)

Islamic Society of Greater Columbus (ISGC)			(5/96)
	580 Riverview Dr.
	Columbus, OH
	43202
	Phone: 614-262-1310
	Phone: 614-470-0792
	Fax: 614-262-7378
Masjid Al Islam
	1677 Oak St
	Columbus, OH
	43203
	Phone: 614-252-0338		
Muhammad Mosque #43						(12/96)
	440 Fairfield Avenue
	Columbus, OH
	43203
	Phone: 614-252-2626
Islamic Foundation of Central Ohio				(5/98)
	325 Crain Ave
	Columbus, OH
	43205
	Phone: 614-245-3251
	Phone: 614-253-3251
	Email: ifco@yahoo.com
Masjid Deen Al-Fitrah						(3/96)
	815 E. Mound St
	Columbus, OH 
	43206
	Phone:
Ahl Sunnat wal Jamaat
	PO Box 151151
	Columbus, OH
	43215		
	Phone: 
Muslim Center
	431 Evans Rd
	Marion, OH
	43302
	Phone: 216-581-4935
	Phone: 216-581-4935
Islamic Center of Greater Toledo
	25877 Scheider Rd
	Perrysburg, OH
	43551		
	Phone: 
The Muslim Community Center					(5/97)
	724 Tecumseh 
	Toledo, OH
	43620
	Phone: 419-385-0609
	Phone: 419-243-4468
	Notes: Postal Address: P.O.Box 502, Toledo, OH 43697-0502
Masjid Saad							(3/96)
	4346 Secor Rd
	Toledo, OH
	43623
	Phone: 419-292-1492
	Phone: 419-292-1491
	Fax: 419-843-2904
	Notes: New Masjid as of Oct. 1994.
Toledo Islamic Academy						(3/96)
	4346 Secor Rd
	Toledo OH
	43623
	Phone: 419-292-1493
Masjidul-Haqq							(3/96)
	828 Ewing St
	Toledo, OH
	43607
	Phone: 419-241-9522	
Masjid Al-Madinah						(12/96)
	1300 Reid Ave.
	Lorain, OH
	44052
	Phone: 216-244-1361
	Fax: 216-985-1270
	Email: mjafr@centuryinter.net (Muhammad Ja'fr Yirka)
	Notes: 25 miles west of Cleveland. 10 minutes from the Turnpike.
Masjid Bilal
	7401 Euclid Ave
	Cleveland, OH
	44103		
	Phone: 
Masjid Dhul-Qarnain						(3/96)
	5618 Luther
	Cleveland, OH 
	44103
	Phone:
Masjid Al-Warithdeen						(3/96)
	7301 Superior 
	Cleveland, OH 
	44103
	Phone:
Islamic Revivalist Movement
	2690 Martin Luther King Blvd
	Cleavland, OH
	44104
	Phone: 216-231-8746	
Masjid Al-Ansari						(3/96)
	3520 E. 116th St
	Cleveland, OH 
	44105
	Phone:
Masjid Uqbah Ibn Nafeh						(5/99)
	POB 1973
	Cleveland, OH
	44106
	Phone: 216-791-8411
	Email: uqbahmf@yahoo.com 
	Notes: Physical Address: 2202 Stokes Blvd, Cleveland, OH 44106
	Notes: The Masjid is located in the University Circle area. It is 
	Notes: within a walking distance from The Cleveland Clinic and Case 
	Notes: Western Reserve University.
Islamic Mosque of Cleveland (Masjid Islam)			(1/97)
	12740-42 Lorain Avenue
	Cleveland, OH
	44111
	Phone: 216-941-0120
	Notes: Direction from Hopkins Airport- Take I 77 N and exit at
	Notes: 150 th Street go North and take right on Lorain Avenue. 
	Notes: Mosque is on W 128th and Lorain Ave. (Open Fajr to Isha 
	Notes: year long). Imam Saleh Newash.
	Notes: Postal Address: Box 111112, Cleveland, OH 44111
First Cleveland Mosque
	13405 Union Ave
	Cleveland, OH
	44120		
	Phone: 
Islamic Center of Cleveland					(12/96)
	????9400 Detroit Ave (no longer at this address)
	Cleveland, OH
	44120		
	Phone: 
	Notes: MOVED to the 'Islamic Center of Greater Cleveland' (see below)
Masjid Muhammad
	431 Evans Rd
	Marion, OH
	44120		
	Phone: 
Islamic Center of Greater Cleveland				(12/96)
	6055 W. 130th Str.
	Parma, OH
	44130
	Phone: 216-362-0786
	Fax: 216-362-0786 11
	Email: mjafr@centuryinter.net (Muhammad Ja'fr Yirka)
	WWW URL: http://www.muslims.net/cleveland
Islamic Society of Greater Kent					(9/96)
	325 Crain Ave.
	Kent, OH
	44240	
	Phone: 216-678-4252
Jaffery Union Of NE Ohio					(11/96)
	1460 Manchester Road
	Akron, OH
	44314
	Phone: (330) 745-2410
	Phone: 330-666-1573 (Dr. Naushad Khimji)
	Email: Jaffery@hotmail.com
Islamic Society of Greater Youngstown				(8/96)
	P.O. Box 1452, 1670 Homewood Ave.
	Youngstown, OH
	44501		
	Phone: 330-743-3742
	Fax: 330-788-0581
	Email: f0083164@cc.ysu.edu (Dr. Shakir Husain)
	Notes: Islamic Center
Islamic Center
	PO Box 418
	Youngstown, OH
	44501
	Phone: 216-743-3030	
Masjid Muhammad
	131 Woodland Ave
	Youngstown, OH
	44501
	Phone: 216-743-3030	
Muslim Brotherhood
	851 Fairfax Ave
	Youngstown, OH
	44505		
	Phone: 
Islamic Society of Northeastern Ohio
	4848 Higbee Ave NW
	Canton, OH
	44718-2528
	Phone: 216-492-7827	
Muslims For Progress
	1219 Milan Rd #3
	Sandusky, OH
	44870		
	Phone: 
International Union of Muslim Women				(12/96)
	P.O. Box 181194
	Fairfield, OH
	45018
	Phone: 513-887-0882 (Aminah Assilmi)
	Fax: 513-887-0882
	Email: aminah@fuse.net
Islamic Center of Greater Cincinnati				(2/96)
	8090 Plantation Drive
	Cincinnati, OH
	45069
	Phone: 513-755-3280
Cincinnati Islamic Center					(10/98)
	3809 Woodford Rd
	Cincinnati, OH
	45213		
	Phone: 513-793-4508
	Fax: 513-793-4508
	Notes: Schedule of Activities: Fri., 1:00PM, Jumah Prayer;
	Notes: Sat., Fajr Prayer, "Duties of Brotherhood in Al-Islam";
	Notes: Sun., 10.00AM Beginning Arabic Class. 11:30AM Ta'leem.;
	Notes: Mon., 7:00PM Intermediate Arabic Class;
	Notes: Tues., 7:00PM Dawah & Leadership Development Class.
Islamic Association of Cincinnati
	2515 Fairview Ave
	Cincinnati, OH
	45219		
	Phone: 
Islamic Association of Cincinnati
	3668 Clifton Ave
	Cincinnati, OH
	45220
	Phone: 513-621-6558
	Phone: 513-221-4003
Masjid Ar-Raheem						(3/96)
	1432-34 Elm St.
	Cincinnati, OH
	?????
	Phone:
Islamic Community Center
	299 E Market St
	Xenia, OH
	45385
	Phone: 513-376-4111	
Muslim Center
	PO Box 244
	Dayton, OH
	45401
	Phone: 513-423-4031	
Islamic Center of Dayton
	26 Josie St
	Dayton, OH
	45403
	Phone: 513-879-3951	
Dayton Islamic Center
	2170 Malvern Ave
	Dayton, OH
	45406		
	Phone: 
Masjid of Islam
	637 Randolph St
	Dayton, OH
	45406		
	Phone: 
Miami Valley Islamic Association
	1800 S Burnett Rd
	Springfield, OH
	45505
	Phone: 513-322-3266
	Phone: 513-322-3266
Muslim Center
	743 W Liberty St
	Springfield, OH
	45506
	Phone: 513-323-8781	
Masjid An-Nur							(3/96)
	743 W. Liberty St
	Springfield, OH
	?????
	Phone:
Islamic Center of Athens/MSA of Ohio University			(11/96)
	13 Stewart St
	Athens, OH
	45701
	Phone: 614-594-3890
	Fax: 614-592-2336
	Email: muslimst@oak.cats.ohiou.edu
	WWW URL: http://oak.cats.ohiou.edu/~muslimst
	Notes: Postal Address: PO Box 734, Athens, Ohio 45701
Islamic Center
	435 S Collette St
	Lima, OH
	45805
	Phone: 419-277-6765	
Masjid Abu-Bakr El-Saddik
	332 W Buckeye St
	Ada, OH
	45810
	Phone: 419-634-3000	

Oklahoma (OK)  

Islamic Society of Norman
	420 E Lindsey
	Norman, OK
	73069
	Phone: 405-364-5341
	Phone: 405-364-6606	
Islamic Society of Edmond
	UC Box 4113, 100 N University Dr
	Edmond, OK
	73083
	Phone: 405-340-4160
Islamic Society of Edmond/Masjid Al Salam			(9/95)
	525 N University Dr
	Edmond, OK
	73034
	Phone: (405) 741-1077
Islamic Society of Greater Oklahoma City
	2809 N Indiana
	Oklahkoma, OK
	73106
	Phone: 405-524-4341		
Masjid Al-Mu'minun
	1322 NE 23rd
	Oklahoma City, OK
	73111
	Phone: 405-424-1471		
Muslim Center
	PO Box 2134, 2016 Cache Rd
	Lawton, OK
	73245
	Phone: 405-855-5203	
	Notes;: or 73520
Islamic Dawah Center						(2/96)
	1621 S.W. Pennsylvania
	Lawton, OK 
	73501
	Phone:
Muslim Community of Al-Jihad
	PO Box 514
	Granite, OK
	73547
	Phone: 405-535-5216		
Tulsa Dawah Muslim Community					(2/96)
	17643 S. Tacoma
	Mounds, OK
	74047
	Phone:
Islamic Society of Stillwater
	616 N Washington St.
	Stillwater, OK
	74075
	Phone: 405-744-4034
	Phone: 405-377-5910	
Islamic Society of Tulsa					(9/98)
	4620 S. Irvington Ave.
	Tulsa, OK 
	74135-6851
	Phone: 918-665-2024
	Fax: 918-665-2024
	URL: www.istulsa.org
	Notes: Formerly at 431 S Birmingham
Islamic Community Center					(2/96)
	1213-1/2 E. Pine St
	Tulsa, OK
	74106
	Phone:
MCA Ponca City Chapter
	2500 Wildwood
	Ponca City, OK
	74604
	Phone: 405-762-7732
	Phone: 405-762-7732	
Islamic Center of Durant					(1/98)
	723 1/2 University Blvd,
	Durant, OK 
	74701
	Phone:


Oregon (OR)
Bilal Mosque Association					(6/96)
    4115 SW 160th Ave
	Beaverton, OR 
	97007
	Phone: 503-591-7233
	Notes: Is a masjid.
Islamic Society of Greater Portland
	9775 SW Pawnee Path
	Tualatin, OR
	97062
	Phone: 206-574-5216
	Phone: 503-692-0287
Muslim Community Center of Portland				(8/96)
	3801 N.E. Martin Luther King Blvd
	Portland, OR 
	97211
	Phone: 503-281-7691
Masjid As-Sabr							(3/96)
	10200 SW Capitol Hwy
	Portland, OR
	97219
	Phone: 503-293-6553
Muslim Community Center of Portland				(4/96)
	3801 ne. Martin Luther King Blvd. 
	Portland, OR
	?????
	Phone: 503-281-7691
	Email: packwolf@iccom.com
	Notes: Br. Shabazz is Imam.
Salman Al-Farsi Islamic Center					(4/96)
	PO Box 35, 610 N.W. Kings Blvd
	Corvallis, OR
	97339		
	Phone: 503-758-0329
Abu-Bakr As-Siddiq Islamic Center (The Islamic Society of Eugene) (4/94)
	1856 W Broadway
	Eugene, OR
	97403		
	Phone: 503-485-0899 (Contact: Hussein Sinky)
	Notes: or 97402
Quran Foundation
	1257 Siskiyou Blvd #224
	Ashland, OR
	97520
	Phone: 503-770-6789	

Pennsylvania (PA)

Nasab Islamic Center						(9/96)
	2007 Center Ave
	Beaver Falls, PA 
	15010
	Phone:
Muslim Community Center of Greater Pittsburgh			(3/96)
	233 Seaman Lane
	Monroeville, PA 
	15146
	Phone: 412-373-0101
	Notes: Also has an Islamic School.
Masjid Mumin							(9/96)
	537 Paulson Ave. East Liberty
	Pittsburgh, PA 
	15206
	Phone: 412-363-1237
Islamic Center of Pittsburgh/ masjid Daressalam			(9/96)
	P.O.Box 19763
	Pittsburgh, PA 
	15208
	Phone: 412-682-5555
	Phone: 412-683-3675
Masjid Attawheed						(3/97)
	1001 East Entry Drive
	Pittsburgh, PA 
	15216
	Phone: 412-571-1003
	Email: tawheed@muslims.net (Attawheed Administration)
	WWW URL: http://www.muslims.net/attawheed
First Masjid of Islam
	1831 Wylie Ave
	Pittsburgh, PA
	15219		
	Phone: 
Masjid Al-Awwal							(9/96)
	1911 Wylie Ave
	Pittsburgh, PA 
	15219
	Phone: 412-471-1036
Masjid Al-Nur/ An-Nur Islamic Center				(9/96)
	303 Trenton
	Wilkinsburg, PA 
	15221
	Phone: 412-363-3545
Masjid Pittsburgh						(9/96)
	7222 Kelly St
	Pittsburgh, PA
	15224		
	Phone: 412-241-8850
Islamic Center of Pittsburgh					(3/96)
	4100 Bigelow Blvd
	Oakland, PA 
	?????
	Phone: 814-682-5555
Masjid Al Fajr
	2009 W 3rd St
	Chester, PA
	15334		
	Phone: 
Islamic Center of Johnstown					(12/97)
	P.O.Box 5192
	Johnstown, PA 
	15904
	Phone: (814) 266-6484
	Fax: (814) 266-9371
	Email: qazim01@ctcnet.net 
	URL: http://www.ctcnet.net/overseas.consultants
	Notes: Approximately 100 members, affiliated to ISNA,
	Notes: registered as a NOT FOR PROFIT ORGANIZATION, Provides
	Notes: service to the community, to our incarcerated brothers in
	Notes: local Federal and State correctional institutions, and
	Notes: provides FREE books to the interested persons for Da'wah
	Notes: purposes. Recently published Dr. H. M. Baagil's book
	Notes: "CHRISTIAN MUSLIM DIALOGUE," It can be ordered from the
	Notes: above center for FREE distribution. Special offer for 100
	Notes: copies is $110.00 Post Paid. Please send a personal/cashier's
	Notes: cheque, money order in the name of ISLAMIC CENTER OF
	Notes: JOHNSTOWN to the above address. Delivery within two weeks.
	Notes: Personal cheques will need 10 more days for clearance.
Islamic Society of Greater New Castle				(9/96)
	1229 Finch St, P.O.Box 722
	New Castle, PA 
	16103
	Phone: 412-656-0760
Islamic Cultural Center of Erie, Pennsylvania			(3/96)
	9 East 12th St
	Erie, PA 
	16501
	Phone:
Islamic Society of Central Pennsylvania
	PO Box 10185 Calder Square
	State College, PA
	16805
	Phone: 814-238-3017
	Phone: 814-238-2079
Masjid Muhammad
	1725 Market St
	Harrisburg, PA
	17103
	Phone: 717-238-2272	
Islamic Center
	1725 Martin Luther King Blvd
	Harrisburg, PA
	17104
	Phone: 717-238-2272	
Islamic Society of Greater Harrisburg				(3/98)
	407 North Front Street
	Steelton, PA
	17113		
	Phone: 717-939-3107
	Fax: 717-939-0272
	Email: ISGH@aol.com
	URL: come.to/isgh
	Notes: Former location: 301 State St, Oberlin Gardens
Islamic Society of Susquehanna Valley				(9/96)
	4th and Arch St
	Sunbury, PA 
	17801
	Phone: 717-286-9995
Islamic Center of Lehigh Valley					(3/96)
	20 North 9th St
	Emmaus, PA
	18049		
	Phone: 610-965-6752
Stroudsburg Islamic Center
	RR 7, Box 7498
	Stroudsburg, PA
	18360
	Phone: 717-421-4108	
Islamic Association of NE Pennsylvania
	679 Carey Ave
	Wilkes Barre, PA
	18702
	Phone: 717-824-7246
	Phone: 717-675-6453
Masjid al-Noor (Islamic Center of NorthEastern PA)		(3/97)
	P.O. Box 5061
	WilkesBarre, PA 
	18710
	Phone: 823-9660
	WWW URL: http://www.muslims.net/I.A.N.E.Pennsylvania
	Notes: Physical Address: 991 Scott St., WilkesBarre, PA 18710
Masjid As Sabiqun
	19 W 3rd St
	Chester, PA
	19013
	Phone: 215-872-1019	
Masjid Al Fajr
	2009 W 3rd St
	Chester, PA
	19015
	Phone: 215-494-5554	
Jamia Masjid							(2/96)
	c/o Mohammad Azam Ali, 4300 Spruce St., Apt. C104
	Philadelphia, PA 
	19104
	Phone:
International Muslim Brotherhood
	4637 Lancaster Ave
	Philadelphia, PA
	19121		
	Phone: 
Masjid Salfia
	3116 Ridge Ave
	Philadelphia, PA
	19121
	Phone: 215-232-9475
	Phone: 215-232-3318
Al-Aqsa Islamic Society						(7/96)
	1501 N. Germantown Ave
	Philadelphia, PA
	19122
	Phone: 215-765-2743	
Makkah Mosque							(4/97)
	1319 W Susquehanna Ave
	Philadelphia, PA
	19122
	Phone: 215-978-9508
	Email: makkah.masjid@juno.com
	WWW URL: http://www.temple.edu/msa/makkahmasjid/
Masjid Al Hashar
	2832 N 22nd St
	Philadelphia, PA
	19122		
	Phone: 
Albania Mosque							(5/96)
	157 West Girard Ave
	Philadelphia, PA 
	19123
	Phone: 
Masjid Bawa Muhaiyaddeen
	5820 Overbrook Ave
	Philadelphia, PA
	19131
	Phone: 215-879-6300	
Philadelphia Masjid
	4700 Wyalusing Ave
	Philadelphia, PA
	19131
	Phone: 215-877-8600
	Phone: 215-877-9020
Minaret Muhammadi Ministry
	1900 N 54th St
	Philadelphia, PA
	19131-3134		
	Phone: 
Masjid Al-Hashr
	2823 N 22nd St
	Philadelphia, PA
	19132
	Phone: 215-225-2084	
Muslim Society of Delaware Valley
	2209 N Front St
	Philadelphia, PA
	19133
	Phone: 215-634-1102
	Phone: 215-825-6986
The Muhammad Family
	6032 N Camac St
	Philadelphia, PA
	19141-3228		
	Phone: 
Masjid Muhajadeen
	413 S 60th St
	Philadelphia, PA
	19143
	Phone: 215-471-5526	
Islamic Council of Delaware Valley
	918 E Sedgwick St
	Philadelphia, PA
	19150		
	Phone: 
Masjidullah							(9/96)
	7700 Ogontz Ave
	Philadelphia, PA
	19150
	Phone: 215-424-8022	
Muslim Society of Delaware Valley
	157 Girard Ave
	Philadelphia, PA
	19154		
	Phone: 
Islamic Center of Coatesville
	710 E Lincoln Hwy
	Coatesville, PA
	19320		
	Phone: 
Masjid Al-Bedayah						(9/96)
	516 Walnut St
	Coatesville, PA 
	19320
	Phone: 215-380-8561
	Phone: 215-384-7500
Islamic Society of Greater Valley Forge				(3/97)
	958 Valley Forge Road
	Devon, PA 
	19333
	Phone: 610-688-2209
Islamic Center of Chester County				(11/96)
	1001 Pottstown Pike
	West Chester, PA
	19380
	Phone: 610-344-9488
Islamic Society of Chester County				(9/96)
	Mail Box 3042
	West Chester, PA 
	19381
	Phone: 215-444-1415
	Phone: 215-436-0664
Norristown Masjid						(9/96)
	931 Green St
	Norristown, PA 
	19401
	Phone: 215-275-8668
North Penn Mosque						(07/04)
	600 Lawn Avenue
	Lansdale, PA 19446

	phone:215-361-2229
	email:abdul@wwdg.com

Rhode Island (RI)

Masjid Al-Islam Inc.						(11/96)
	40 Sayles Hill Road
	North Smithfield, RI 
	02896
	Phone: (401) 762-0107
Masjid Muhammad
	234 Pavillion Ave
	Providence, RI
	02907				
	Phone: 
Islamic Center of Rhode Island					(11/96)
	582 Cranston St
	Providence, RI
	02907
	Phone: 401-274-3986
	Fax: 401-621-7660

South Carolina (SC)

Afroamerican Islamic Umma Inc.					(9/96)
	1139 Copeland St # 125
	Newburg, SC 
	29108
	Phone:
Masjid At Taqwa							(9/96)
	701 Russell St NE
	Orangeburg, SC
	29115-6047		
	Phone: (803) 534-2281
Jihad ul Islam							(9/96)
	625 Manning Ave
	Sumter, SC 
	29150
	Phone:
Masjid Al-Muslimin
	1929 Gervais St
	Columbia, SC
	29201
	Phone: 803-254-7542	
Masjid As-Salaam						(9/96)
	5119 Monticello Rd
	Columbia, SC
	29203		
	Phone: (803) 252-9477
Masjid Muhammad							(9/96)
	4000 Monticello Road
	Columbia, SC 
	29203
	Phone:
Charleston Muslim Center/Masjid Al-Jami Ar-Rashad		(9/96)
	1998 Hugo Ave
	Charleston, SC
	29405
	Phone: 803-554-1773
Islamic Society of Charleston/ Madinah Masjid			(9/96)
	195 Line St
	Charleston, SC 
	29403
	Phone: (803) 722-3483
Islamic Association of Charleston				(9/96)
	2370 Otranto Rd
	Charleston, SC 
	29406
	Phone: 803-722-4158
	Notes: Postal Address: PO Box 21711, Charleston, SC 29413 ?
Islamic Center of Florence					(7/98)
	1218 West Evans Street
	Florence, SC 
	29501
	Phone: (843) 679 - 9113
	Email: comtd2prgs@aol.com 
	Notes: Serves 55 families in 40 mile radius of Florence. We have 
	Notes: Quran classes every day, and Hadeeth discussions every week.
Masjid Muhammad/Florence Masjid					(3/96)
	410 N. Coit St
	Florence, SC
	29501
	Phone: 803-669-9982	
Conway Islamic Center						(9/96)
	1808 Race Path Ave
	Conway, SC 
	29526
	Phone: (803) 397-0811
Islamic Society of Greenville					(3/96)
	PO Box 25721, 2701 Wade Hampton Blvd
	Greenville, SC
	29615
	Phone: 864-292-2219
	Phone: 864-292-1326
Muslim Center							(3/96)
	808 Geinsberg Dr
	Anderson, SC
	29621
	Phone: 864-766-0924	
Masjid Muhammad							(9/96)
	1019 Arlington Ave, P.O.Box 10301
	Rock Hill, SC 
	29731
	Phone: (803) 328-5865
Masjid Al-Fatimah						(7/98)
	243 Flintlock Dr.
	York, SC 
	29745
	Phone: (803) 684-4986

South Dakota (SD)

Islamic Society of Brookings
	803 13th Ave
	Brookings, SD
	57006
	Phone: 605-697-6187
	Phone: 605-692-5248
Islamic Society of Sioux Falls					(6/99)
	1909 E. 6th St
	Sioux Falls, SD
	?????
	Phone: 605-333-2005
	URL: http://www.angelfire.com/sd/SouthDakotaIslam/Sioux.html
	Notes: If wishing to contact someone from the masjid by e-mail please 
	Notes: write to Br. Ali Selim, at selima@mg.sdstate.edu

Tennessee (TN)

Masjid Al-Taqwa							(11/96)
	?????2814 12th Ave S.
	Nashville, TN 
	37204
	Phone:
	Notes: CLOSED.
Islamic Center of Nashville					(9/96)
	2515 12th Ave S.
	Nashville, TN 
	37205
	Phone: (615) 385-9379
Muslim American Community Center				(3/96)
	2416 Batavia St
	Nashville, TN
	37208
	Phone: 
Muslim Community Center						(9/96)
	2418 Batavia St
	Nashville, TN
	37208
	Phone: (615) 320-5126
Muslim American Community					(9/96)
	2420 Batavia Street
	Nashville, TN 
	37208
	Phone:
	Notes: All three above associated?
Masjid Al-Islam							(9/96)
	2508 Clifton Ave
	Nashville, TN 
	37209
	Phone: (615) 329-1646
Masjid Qur'aan wa Sunnah					(11/96)
	2805 Gallatin Pke
	Nashville, TN
	37215
	Phone: 615-226-5965 (Imam Abu Sumayyah Aqeel Walker)
	Email: Abusumay@bellsouth.net (Abu Sumayyah Aqeel Walker)
Masjid Muhammad/ Muslim Community Center			(9/96)
	504 Kilmer St
	Chattanooga, TN
	37404
	Phone: 615-624-2098		
Chattanooga Muslim Center/ The Islamic Center			(9/96)
	1410 Cemetery Ave
	Chattanooga, TN
	37408
	Phone: 615-756-4917
	Phone: 615-698-2957		
AnNour Islamic Society						(10/98)
	5311 Upshaw Dr.
	Chattanooga, TN
	37416
	Phone: 423-490-8544
MCNET (Muslim Community of North East Tennessee)		(6/94)
	PO. Box 23557
	Johnson City, TN
	37614
	Phone: 615-928-0753 (Saleh Yaseen, Secretary)
	Phone: 615-929-3169 (Mohammad Obeid, Treasurer)
Masjid Muhammad							(6/94)
	I 709 College St
	Knoxville, TN
	37921
	Phone: 615-637-8172
	Phone: 615-637-6690		
Muslim Community, Knoxville
	PO Box 51511
	Knoxville, TN
	37950
	Phone: 615-974-9343		
Masjid Annoor							(2/96)
	100 Thirteenth Street
	Knoxville, TN
	37916
	Phone: 423-637-8172
Lake County Muslim Community/ Lake County Muslim Center		(9/96)
	Rt 1, Box 330
	Tiptonville, TN
	38079			
	Phone: 
Masjid Al Muminun						(9/97)
	4412 S. Third St
	Memphis, TN
	38109			
	Phone: (901) 789-1904
	Email: Muslimemph@aol.com
	WWW URL: 
 --- Mississippi --- Central Zone --


Masjid Al-Bayyinah						(3/96)
	374 Issaquena Ave
	Clarksdale, MS 
	38614
	Phone:
Masjid Bilal							(3/96)
	J.F.K. Music Building, Highway 61, North
	Mound Bayou, MS
	38762
	Phone:
Community of Islam						(2/96)
	1210 Crawford St
	Vicksburg, MS
	39180
	Phone:
Masjid Muhammad
	1208 Jones Ave
	Jackson, MS
	39204
	Phone: 601-362-1170	
	Phone: PO Box 2705
Mississippi Muslim Association
	2533 Old McDowell Rd
	Jackson, MS
	39204
	Phone: 601-373-0825
	Phone: 601-371-2834	
Mississippi Muslim Association
	PO Box 7713
	Jackson, MS
	39284
	Phone: 601-362-8180
	Phone: 601-373-0825	
Masjid Mohammed							(5/97)
	P.O.Box 941
	Quitman, MS 
	39355
	Phone: 601-776-5444
	Phone: 601-776-3566
Islamic Center of Hattiesburg (Masjid Al-Huda)			(11/97)
	215 South 25th Avenue
	Hattiesburg, MS
	39402
	Phone: 601-544-0962
	Email: abacus2000@rocketmail.com
	WWW URL: http://ocean.st.usm.edu/~jmjanney/msa/index.html
Masjid Al-Halim							(9/96)
	8 Al-Halim Rd
	Sumrall, MS
	39482
	Phone: (601) 736-8540
Masjid Muhammad							(9/96)
	307 E. Division St
	Biloxi, MS 
	39530
	Phone:
Biloxi Islamic Center						(9/96)
	205 Keller Ave
	Biloxi, MS 
	39530
	Phone: (601) 432-7650
Muslim Center
	501 1/2 Keller Ave
	Biloxi, MS
	39530
	Phone: 601-323-0910		
Masjid Al-Haque							(9/96)
	Route 2, Box 517A,
	Silver Creek, MS 
	39663
	Phone: (601) 587-0245
Islamic Center of Mississippi
	204 Herbert St
	Starkville, MS
	39759
	Phone: 601-323-6559
	Phone: 601-325-5332	
Islamic Association of Mississippi
	PO Box 701, MSU
	Starkville, MS
	39762
	Phone: 601-323-6559
	Phone: 601-325-6828	
Masjid Al-Islam							(4/96)
	254 North Hickory Street
	Canton, MS
	?????
	Phone: 

Texas (TX)

Islamic Association of Carrollton				(2/99)
	P.O. Box 116406
	Carrollton, TX
	75011-6406
	Phone: 972-466-1191
	Email: mhussain@gte.net 
	URL: http://home1.gte.net/mhussain
Islamic Center of Momin						(11/97)
	P.O. Box 142763
	Irving, TX
	75051-42763
	Phone: 972-554-0200
Islamic Society of Texas
	1817 Independence Dr
	Grand Prairie, TX
	75052
	Phone: 214-641-7131		
Islamic Society of Irving
	230 1/2 E Grauwyler
	Irving, TX
	75061
	Phone: 214-721-9136		
Islamic Association of North Texas				(3/99)
	840 Abrams Rd
	Richardson, TX
	75081
	Fax: 972-231-6707 
	Phone: 972-231-5698		
	Email: iantofc@aol.com 
	URL: http://www.iant.mynet.net/
Muslim Marriage Service						(4/94)
	13618A Co. Rd. 748
	Rosharon, TX 
	77583
	Phone: (713)-595-3450, 595-2126
Islamic Mosque at Texoma
	PO Box 2666
	Sherman, TX
	75090
	Phone: 903-786-3395		
Masjid Ansar Allah
	4410 Second Ave
	Dallas, TX
	75210			
	Phone: 
Dallas Masjid of Al-Islam
	2604 S Harwood St
	Dallas, TX
	75215
	Phone: 214-421-3839		
Masjid Ansar-Allah
	3455 Roberts Ave
	Dallas, TX 
	75215
	Phone: 817-654-1947		
Islamic Association of North Texas
	840 Abrams Rd
	Richardson, TX
	75243		
	Phone: Mohammad Sulaiman
Islamic Women's Association for Palestine			(5/94)
	IWAP, P.O. Box 741805
	Dallas, TX
	75374
	Phone: (214)-669-8882; Fax: (214) 669-9597
	Notes: Membership: $15 per year (individual)/$25 per year (family)
Islamic Asociation for Palestine (IAP)				(2/96)
	P.O. Box 743533 
    Dallas, TX
	75374-1805
	Phone: 214-669-9595
    Fax: 214-669-9597 
Islamic Services Foundation
	Box 742342
	Dallas, TX
	75374-2342
	Phone: 214-907-9007		
Tyler Masjid of Al-Islam					(11/98)
	702 St. Peach St
	Tyler, TX
	75702
	Phone: (903) 592-2755
	Notes: Iman Leroy Abdul-Haqq
East Texas Islamic Soceity					(2/99)
	10529 State Hwy 64 East
	Tyler, TX 
	75703
	Phone: 903/566-0606
	Fax: 903/561-5880
	Email: etmasjid@flash.net 
	Notes: The Masjid offers Adult and childrens classes. The Masjid 
	Notes: has Class rooms, meeting rooms, covered playground, funeral
	Notes: home and a cemetery within walking distance. A local
	Notes: developer is working on putting in a subdivision for muslims.
	Notes: The full time Imam is Sheikh Abou El Abbas El sayed and he
	Notes: may be reached at 903/5667535
Islamic Society of Arlington
	100 Madinah Dr
	Arlington, TX
	76010
	Phone: 817-461-8415
	Phone: 817-738-6205	
Al-Qur'an was-Sunnah Society					(8/94)
	1526 S Center St.
	Arlington, TX
	76010 
	Phone: 817-548-3134
	Fax: 817-548-3135
Islamic Society of Denton					(10/98)
	1105 Green Lee St
	Denton, TX
	76021
	Phone: 940-484-1871
	Phone: 940-380-9544 (Imam: Ahmed)
Islamic Association of the Mid-Cities				(3/98)
	P.O. Box 897
	Hurst, TX
	76053
	Phone: 817-282-2114
	Fax: 817-457-1497
	Notes: President: Amin Jhaveri (1998); New Islamic Center (1998)
Masjid Ansar Allah
	PO Box 883
	Fort Worth, TX
	76101-0883			
	Phone: 
Masjid Hassan							(7/96)
	1201 E Allen Ave
	Fort Worth, TX
	76104
	Phone: 817-927-9871
	Phone: 817-467-0948
Islamic Association of Terrant County
	4801 Fletcher Ave
	Fort Worth, TX
	76107
	Phone: 817-737-8104		
Masjid Shakir Dawan Inc.					(7/96)
	2605 Ennis Ave
	Fort Worth, TX 
	76111
	Phone:
Masjid Al-Seddiq
	2432 New Robinson Rd
	Waco, TX
	76706
	Phone: 817-662-5054	
Islamic Society (ISGH N Zone)
	11815 Adel Rd
	Houston, TX
	77014
	Phone: 713-537-1946	
First Talim Masjid Muhammad					(3/96)
	505 East 401/2 St
	Houston, TX 
	77018
	Phone:
Masjid Muhammad 
	505 East 40 1/2 St
	Hoston, TX
	77018
	Phone:
Islamic Center (ISGH S Zone)
	14561 S Main
	Houston, TX
	77035
	Phone: 713-729-7666	
Islamic Society (ISGH NW Zone)
	1209 Conrad Sauer Dr
	Houston, TX
	77043-4306
	Phone: 713-464-4720	
Islamic Education Center					(7/98)
	2313 S. Voss Rd.
	Houston, TX 
	77057
	Phone: 713-787-5000
	Fax: 713-787-5000x106
	Email: info@iec-houston.org 
	URL: http://www.iec-houston.org/
Masjid Muhammad
	11830 Corona Ln
	Houston, TX
	77072
	Phone: 713-498-6666	
Houston Masjid of Al-Islam					(2/96)
	6641 Bellfort Ave
	Houston, TX
	77087		
	Phone: 
Islamic Society (ISGH SE Zone)
	8803 Old Galveston Rd
	Houston, TX
	77089
	Phone: 713-947-0394	
Islamic Society of Greater Houston				(3/96)
	3110 Eastside Dr
	Houston, TX
	77098
	Phone: 713-524-6615
	Fax: 713-524-2045
	URL: http://www.isgh.org/general.htm
Itreb Forusa
	11111 Brooklet Dr#220
	Houston, TX
	77099-3536		
	Phone: 
Islamic Center (ISGH SW zone)
	10415 Synott
	Sugarland, TX
	77478
	Phone: 713-495-3403	
Galveston Islamic Society
	2642 Gerol Dr
	Galveston, TX
	77551
	Phone: 409-744-4129
	Phone: 409-763-0706
Islamic Society of Triplex, Inc.				(12/96)
	1270 West cardinal Dr. 
	Beaumont, TX 
	77705
	Phone: 409-842-5349
	Phone: 409-727-1572
	Email: mabis@webtv.net (Mazen Ba-abbad)
	Notes: Is PO Box 771, Beaumont, TX 77704-0771 still valid?
Islamic Center (ISGH SE Zone)
	1503 Lakewood Village
	Baytown, TX
	77752		
	Phone: 
Islamic Community of Bryan/College Station (ICBCS)		(9/98)
	417 Stasney St.
	College Station, TX
	77840
	Phone: 409-846-4222
	Fax: 409-846-2193
	Email: ZXR@holditch.com (Dr. Zillur Rahim, Amir 97)
	WWW URL: http://www.icbcs.org/
	Notes: Fundraising for a Full Time Islamic School. ISNA Affiliate.
Islamic Center of San Antonio
	11216 Javalin Trail
	Helotes, TX
	78023
	Phone: 512-695-5373	
Masjid Luqman							(9/97)
	1702 Hayes Street
	San Antonio, TX
	78202
	Phone: 210-224-5767	
Islamic Association of Bexar County				(9/97)
	8671 S.W. Loop 410, #597
	San Antonio, TX
	78242
	Phone: 210-623-3551
Islamic Center of San Antonio
	PO Box 290402
	San Antonio, TX
	78280-1802
	Phone: 512-927-3887
	Phone: 512-561-9137	
Islamic Society of Kingsville
	PO Box 949
	Kingsville, TX
	78364
	Phone: 512-592-7870
	Phone: 512-595-0688
	Notes: Muhammed Al-Musleh, Pres.
Rio Grande Valley Islamic Center				(12/96)
	501 E. Pike Blvd, P.O. Box 421
	Weslaco, TX
	78596-0000
	Phone: 210-969-8549
	Phone: 210-630-6663 (Mohammed Farooqui)
	Phone: 210-968-4283 (Akram Rana)
	Phone: 210-380-1227 (Hassan Ahmad)
	Phone: 210-668-1939 (Aleem Ansari)
	Email: farooqui@panam.edu (Mohammed Farooqui)
Austin Mosque							(1/98)
	1906 Nueces St
	Austin, TX
	78705
	Phone: 512-476-2563
	Email: ICGA@Muslims.net 
	URL: http://www.muslims.net/Austin.Mosque
	Notes: Austin Mosque is also known as Islamic Center of Greater Austin.
	Notes: Austin Mosque also operates Peace Elementary School (full-time
	Notes: Islamic School), and Muslim Cemetary, for central Texas Muslims.
Muslim Center
	PO Box 18812
	Austin, TX
	78744
	Phone: 512-441-6031		
Islamic Center of Amarillo, Texas				(6/97)
	601 Quail Creek Dr.
	Amarillo, TX
	79121
	Phone: 806-358-1615
	Email: Banglaguy@aol.com (Nazre Mawla)
Muslim Center
	PO Box 5842
	Lubbock, TX
	79403
	Phone: 806-762-5979		
Islamic Center of the South Plains				(3/97)
	3419 LaSalle Avenue
	Lubbock, TX 
	79407
	Phone: 806-797-8026
	Email: y9d33@ttacs.ttu.edu (Lena Shoukfeh)
Islamic Association of West Texas
	4604 Tammy Cove
	Midland, TX
	79703
	Phone: 915-699-5208		
Muslim Association of West Texas
	PO Box 9386
	Midland, TX
	79708
	Phone: 915-694-5814
	Phone: 915-697-7064	
Islamic Center of El Paso
	1600 N Kansas
	El Paso, TX
	79902
	Phone: 915-593-1381
	Phone: 915-546-9468	

Utah (UT)

Layton Masjid							(11/98)
	568W 2400N
	Layton, UT
	84041
	Phone: 801 774 9713
	Email: laytonmasjid@usa.net
Ogden Islamic Society
	5392 S 1900 W#C
	Roy, UT
	84067
	Phone: 801-479-0589
	Phone: 801-776-1756	
Islamic Society of Salt Lake City				(9/96)
	740 S. 700 East
	Salt Lake City, UT 
	84102
	Phone: 801-364-7822
	Phone: 801-268-2298	
	Notes: Postal Address: PO Box 58844, Salt Lake City, UT 84108?
American Muslim Cultural Association				(12/94)
	P.O. Box 561
	Logan, UT
	84321-0561
	Phone: 801-753-5787
Logan Islamic Center						(12/95)
	748 N 600 E
	Logan, UT
	84321
	Phone: 801-753-2491

Vermont (VT)

Islamic Society of Vermont Inc. (ISVI)				(3/97)
	P.O. Box 476
	Essex Junction, VT 
	05453
	Phone: (802) 388-3227, (802) 865-4525
	Fax: (802) 388-9639
	Email: islamic@panther.middlebury.edu (Temporary)
	URL: http://www.muslims.net/ISVI/
	Notes: Islamic Society of Vermont unites a community of Muslims
	Notes: who live in central Vermont, and strives to collect donations 
	Notes: to build the first Masjid in the State of Vermont. If you 
	Notes: would like to help us, please send your tax exempt donations 
	Notes: to the above address. Plase, make your checks and money orders 
	Notes: payable to Islamic Society of Vermont. Our Tax ID number 
	Notes: is 03-0346526. Thank you!

Virginia (VA)   

Jamaat Al Muslimeen
	PO Box 43
	Annandale, VA
	22003		
	Phone: 
Islamic Community Ctr of Virginia				(9/96)
	6010 Columbia Pike, P.O.Box 1453
	Annandale, VA 
	22003-9453
	Phone: 703-578-1895 
	Phone: 703-578-4257
	Notes: was 6010 Columbia Pike, Falls Church, VA 22041		
Islamic Center of Northern Virginia				(9/96)
	4420 Shirley Gate, P.O.Box 789
	Fairfax, VA 
	22030
	Phone: 703-941-6558
	Phone: 703-941-3810
Islamic Revival Movement
	PO Box 1477
	Falls Church, VA
	22041		
	Phone: 
World Assembly of Muslim Youths (WAMY)				(11/95)
	P.O. Box 8096
	Falls Church, VA
	22041
	Phone: 703-931-7239
	Fax: 703-931-7253
Dar Al-Hijra							(1/99)
	3159 Row St, P.O. Box 1625
	Falls Church, VA
	22044
	Phone: 703-536-1030
	Fax: 703-536-1035
	URL: http://www.dar-alhijrah.net/
International Islamic Society
	PO Box 5132
	Falls Church, VA
	22044		
	Phone: 
Islamic Center of Northern Virginia
	PO Box 4336
	Falls Church, VA
	22044		
	Phone: 
International Islamic Relief Organization (IIRO)		(6/97)
	360 S. Washington Street
	Falls Church, VA
	22046
	Phone: 1-800-955-4476
	Phone: 703-536-IIRO(4467)
	Fax: 703-536-9170
All Dulles Area Muslim Society (ADAMS)				(6/96)
	PO Box 1085
	Herndon, VA
	22070
	Phone: 703-318-0529
	Notes: Physical Address: 500 Grove Street, Herndon, VA 22070
	Notes: Imam: Mohammed Masjid
School of Islamic and Social Sciences (SISS)			(3/96)
	P.O.Box 670
	Herndon, VA
	22070-4705
	Phone: 703-471-5546
	Fax: 703-471-3922
	Email: school@siss.edu
Manassas Mosque							(1/98)
	12950 Center Entrance Ct. 
	Manassas, VA 
	22110
	Phone: (703) 257-5537 
	Fax: (703) 361-1716 
	Email: muslims@islamic-city.com
	URL: www.islamic-city.com
Muslim Association of Virginia					(9/96)
	P.O.Box 2551
	Woodbridge, VA 
	22193
	Phone:
Islamic Society of Central Virginia				(2/99)
	118 10 1/2 St. NW
	Charlottesville, VA 
	22903
	Phone: (804)923-8435
	Fax: (804)923-8435
	Email: islam@virginia.edu
Masjid Muhammad
	2911 I5th E Broad St
	Richmond, VA
	23201		
	Phone: 
Masjidullah of Richmond
	2211 North Ave
	Richmond, VA
	23222
	Phone: 804-321-9778	
Masjid Bilal							(3/96)
	PO Box 8064, 400 Chimborzazo Blvd
	Richmond, VA
	23223
	Phone: 804-226-4099	
Islamic Society of Greater Richmond (ISGR)			(9/98)
	6325 Antler Road
	Richmond, VA
	23226-2901
	Phone: 804-673-4177
	Fax: 804-270-5038
	Email: info@isgr.org 
	URL: www.isgr.org
Islamic Center of Virginia					(9/96)
	1241 Buford Rd, PO Box 35051
	Richmond, VA
	23235
	Phone: 804-320-7333	
Islamic Center of MCV
	PO Box 726
	Richmond, VA
	23298		
	Phone: 
Masjid Bilal Ibn Rabah
	2837 Villa Circle 2
	Norfolk, VA
	23504		
	Phone: 
Norfolk Masjid							(9/96)
	3401 Granby St
	Norfolk, VA
	23504
	Phone: 804-623-2628
	Phone: 804-627-1538
Masjid William Salaam						(3/96)
	614 W. 35th St.
	Norfolk, VA
	23508		
	Phone: 
Masjid Muhammad
	1145 Hampton Ave
	Newport News, VA
	23607
	Phone: 804-245-6514	
Muslim Community of Tidewater					(9/96)
	530 Lasalle Ave
	Hampton, VA
	23661
	Phone: 804-723-2892
	Phone: 804-864-2719
	Phone: 804-495-9878
Mosque & Islamic Ctr of Hampton Roads
	22 Tide Mill Ln
	Hampton, VA
	23666
	Phone: 804-838-4756	
Siraj Muslim
	185 Revelle Dr
	Newport News, VA
	23802		
	Phone: 
The Orthodox Muslim Group
	PO Box 1000, Fed Ref of Petersburg
	Petersburg, VA
	23803		
	Phone: 
Petersburg Islamic Center					(9/96)
	503 W. Washington St
	Petersburg, VA 
	23803
	Phone: 804-861-9562
Muslim Center
	1106-08 E 26th St
	Norfolk, VA
	24016
	Phone: 804-627-1538	
Masjid An-Nur							(3/96)
	2227 Clifton Ave
	Roanoke, VA
	24017
	Phone:
Kufa Center of Islamic Knowledge (KCIK)				(9/98)
	P.O. Box 11771
	Roanoke, VA 
	24022-1771
	Phone: 540-563-8471
	Fax: 540-563-8471
	Email: al_kufa@hotmail.com 
	URL: www.geocities.com/eureka/plaza/7288
	Notes: Physical Address: 2319 10th. St., NW, Roanoke, VA 24012, USA
	Notes: Some of our program includes: Al Kufa Newsletter; Kufa 
	Notes: Scholarship; Kufa Public Library; Kufa School; Matrimonial, 
	Notes: Wedding, New Born, and Sympathy (Death) advertisements; and 
	Notes: Insha'Allah will be more.
Islamic Society of New River Valley/ Masjid Al-Ihsan 		(5/97)
	1302 North Main St.
	Blacksburg, VA 
	24060
	Phone: 540-961-5210
	Email: oashour@vt.edu (Osama Ashour)
	WWW URL: http://www.vt.edu:10021/org/msa/
	Notes: Formerly at 702 Thomas Creek.
	Notes: Postal Address: P.O.Box 10246, Blacksburg, VA 24062
Islamic Center of Blacksburg					(3/96)
	P.O. Box 11629
	Blacksburg, VA
	24062-1629
	Phone: 
	Email: sedki@bev.net
	WWW URL: http://www.bev.net/community/sedki/Islamic_Center.html
Masjid Muhammad
	1011 W Fayette St
	Maninsville, VA
	24112		
	Phone: 
Danville Masjid
	206 Burrett St
	Danville, VA
	24541		
	Phone: 
Danville Masjid
	PO Box 3545
	Danville, VA
	24543		
	Phone: 

Washington (WA)

Islamic Center of Eastside					(9/97)
	14700, Main Street
	Bellevue, WA 
	98007
	Phone: (425)-746-0398
	Notes: There are 1) Islamic Schools on Sunday 2) Halqa Program
	Notes: for Men and Women on Friday after Maghrib 3) Some more 
	Notes: program for men on Sunday after Asr.
Masjid Al-Taqwa							(3/96)
	1911 S.W. Campus Dr, P.O.Box 317
	Federal Way, WA 
	98023
	Phone:
Washington Islamic Society for Education (W.I.S.E.)		(12/95)
	P.O. Box 8045
	Kirkland, WA
	98034
	Phone:
Evergreen Islamic Institute
	PO Box 1762
	Lynnwood, WA
	98036
	Phone: 206-523-2855	
Masjid Dar al-Arqam						(4/97)
	6210 188th St. SW
	Lynnwood, WA
	98036
	Phone: 206-774-8852
	Email: ALARQAM@wport.com
	URL: http://www.toptown.com/DORMS/Fawzi/arqam.htm
Omar Al-Farooq Mosque						(3/96)
	5507 238th St. SW, Mountlake Terrace
	Seattle, WA 
	98043
	Phone: 206-776-6162
Downtown Muslim Association					(4/96)
	1111 3rd Ave, Suite 2870,
	Seattle, WA
	98107
	Phone: (206) 723-7491
Jamiul Muslimun Mosque						(3/96)
	5945 39th Ave S.
	Seattle, WA 
	98118
	Phone: 206-723-7677
Dar-Us-Salaam							(5/99)
	2210 East Union St.
	Seattle, WA
	98122
	Phone:
Al-Yasin Mosque							(3/96)
	2210 Cherry St
	Seattle, WA
	98122
	Phone: 206-329-9457
Jamaat Al-Ikhlas						(3/96)
	P.O. Box 22131
	Seattle, WA 
	98122-0131
	Phone: 206-447-9631
Iah San Mosque Foundation
	12516 22nd Ave NE
	Seattle, WA
	98125
	Phone: 206-365-7120	
Islamic Center of Seattle
	1420, NE, Northgate Way
	Seattle, WA
	98125
	Phone: 206-363-3013
	Phone: 206-367-0907
al-Multaqa al-Islamia						(10/94)
	P.O. Box 75704
	Seattle, WA 
	98125 
	Phone: 206-778-5352
Seattle's Islamic Sisterhood					(4/96)
	P.O.Box 45166
	Seattle, WA
	98145-0166
	Phone: (206) 632-7909
South Seattle Islamic Center					(3/96)
	3040 S. 150th St
	Seatac, WA
	98188
	Phone:
Kitsap Peninsula Islamic Alliance (KIA)				(3/96)
	P.O.Box 1412
	Bremerton, WA
	98383
	Phone:
	WWW URL: http://janeway.tscnet.com/pages/omard1/omarx1.html
Mas'alah Muslim Center						(4/98)
	1218 Martin Luther King Jr. Way
	Tacoma, WA 
	98405
	Phone: (253) 305-0329
	Email: dmateen@foxinternet.net
	Notes: Former address: 6114 S. Ainsworth
Tacoma Islamic Center						(4/96)
	2010 Bridgeport Ave SW
	Tacoma, WA
	98409
	Phone: (360) 565-0314
Masjid Al-Nour/An-Nur Mosque					(10/98)
	4324 20th Lane NE
	Olympia, WA
	98516
	Phone: 206-459-1993
	Notes: Moved from 8005 Martin Way, # 12,
Islamic Society of SW Washington				(4/97)
	2109 NW 47th Avenue
	Camas, WA 
	98607
	Phone: 
	Notes: An Islamic organization established to provide Friday
	Notes: prayer, classes & unity among the Clark County Muslims.
Islamic Society of South West Washington			(9/97)
	7311, 43rd Ave, NE
	Vancouver, WA 
	98661
	Phone: (360)-694-7799
	Notes: Regular Prayers are prayed here everyday incl. Jumma.
	Notes: Having an Islamic School too for Kids on Saturday.
Pullman Islamic Ctr (Masjid Al Farouq)				(2/99)
	NE 1155 Stadium Way
	Pullman, WA
	99163
	Phone: 509-334-7600	
Spokane Islamic Center						(9/96)
	E. 505 Wedgewood
	Spokane, WA 
	99208
	Phone: 509-482-2608
Spokane Islamic Society
	PO Box 1504, Gonzaga University
	Spokane, WA
	99258		
	Phone: 
Islamic Centre of Tri-Cities					(9/96)
	PO Box 464, 3100 Van Diesen
	Richland, WA
	99352
	Phone: 509-375-5071
	Phone: 509-946-9428

West Virginia (WV)

Muslim Center
	PO Box 1124
	Charleston, WV
	25325		
	Phone: 
Islamic Association of West Virginia				(9/96)
	325 Central Ave
	Logan, WV 
	25601
	Phone: 304-752-7649
	Phone: 304-744-1031
	Notes: was PO Box 8414, South Charleston, WV 25303
Muslim Assoc. of Huntington
	1628 13th Ave
	Huntington, WV
	25701
	Phone: 304-522-3455	
Islamic Center of Morgantown					(8/96)
	PO Box 140
	Morgantown, WV
	26507
	Phone: 304-598-7396
	Email: msa@www.wvu.edu
	URL: http://www.wvu.edu/~msa
	Notes: Physical Addr: 441 Harding Ave., Morgantown, WV 26505
	Notes: Hosts the activities of the MSA of West Virginia University.

Wisconsin (WI)


Islamic Association of Greater Milwaukee
	16860 Golf Pkwy
	Brookfield, WI
	53005		
	Phone: 
Albanian American Islamic Society/ Masjid Tawheed		(9/96)
	6001 88th Ave, P.O.Box 361
	Kenosha, WI 
	53140
	Phone: (414) 654-0575
Islamic Foundation Libertyville					(9/96)
	3322 15th St
	Kenosha, WI 
	53144
	Phone: (414) 552-8239
Muslim Community Center
	1636 N 14th St
	Milwaukee, WI
	53205		
	Phone: 
Northside Islamic Center					(3/96)
	2401 W. Vine
	Milwaukee, WI
	53205
	Phone:
Masjid Sultan Muhammad						(3/96)
	2475 N. M.L. King Drive
	Milwaukee, WI
	53212		
	Phone: 
The Islamic Center
	1956 Linden Ave
	Racine, WI
	53403		
	Phone: 
Muslim Center - Racine						(3/96)
	419-21 High St
	Racine, WI 
	53404
	Phone:
Masjid Al-Haqq
	1146 Wisconsin Ave
	Beloit, WI
	53511		
	Phone: 
Islamic Center of Madison					(4/96)
	21 N Orchard St
	Madison, WI
	53715
	Phone: 608-251-4668 (with answering machine)
	Phone: 608-251-9851	
Masjid-us-Sunnah						(3/96)
	P.O.Box 5387
	Madison, WI
	53705-5387
	Phone: (608) 277-1855
	Fax: (608) 277-0323
	Notes: Physical Address: 4718 Hammersley Rd, Madison, WI 53711
Islamic Center and Masjid of Northern Wisconsin			(3/97)
	527 2nd St. W.
	Altoona, WI 
	54720
	Phone: 715-831-1560
Fox Valley Islamic Society					(9/96)
	103 Kappel Dr
	Appleton, WI 
	54915
	Phone: (414) 722-7860
	Notes: Postal Address: 921 Cambridge Ct

Wyoming (WY)

The Islamic Center of Laramie					(10/96)
	903 Harney St.
	Laramie, WY
	82070
	Phone: 307-721-8810
	Phone: 307-721-3065
	Fax: 307-766-3875
	Email: ulas@uwyo.edu (Dr. Sadrul Ula, President of Raising Committee)
	Notes: Fundraising. Have purchased masjid.

Washington (DC)

The Ansaru Allah Community
	816 Rhode Island Ave NW
	Washington, DC
	20001		
	Phone: 
Masjid Muhammad
	1519 4th St NW
	Washington, DC
	20001		
	Phone: 
Washington Masjid						(9/96)
	1519 Fourth St. N.W.
	Washington, DC 
	20001
	Phone:
Islamic Community Mission
	PO Box 9344
	Washington, DC
	20005		
	Phone: 
Tabligh
	2209 Wisconsin Ave NW
	Washington, DC
	20007-4101		
	Phone: 
Emerson Masjid 							(9/96)
	1311 Emerson St NW
	Washington, DC 
	20008
	Phone:
The Islamic Center						(7/98)
	2551 Massachusetts NW
	Washington, DC
	20008
	Phone: 202-332-8343	
Jazal Mosque
	2141 Leroy Place NW
	Washington, DC
	20008		
	Phone: 
Jammat'ul Jihad (Dawah among the Deaf)				(7/96)
	800 Florida Ave, NE (Chapel Hall office of Campus Ministries)
	Washington, DC 
	20009
	Phone: (301) 927-3171
Masjid Baitullah						(9/96)
	438 Kenyon St NW
	Washington, DC 
	20010
	Phone: 
Masjid Ul-Ummah							(9/96)
	???770 Park Road NW
	Washington, DC 
	20010
	Phone: 
	Notes: No longer a masjid? Moved?
Hanafi Madhab Center
	7700 16th Street NW
	Washington, DC
	20011		
	Phone: 
Masjid Muhammad							(7/98)
	1519 Fourth St NW
	Washington, DC
	20011		
	Phone: 
Masjid Al-Islam							(10/98)
	5021 A Street SE
	Washington, 
	DC 20019
	Phone: 202-581-1616
	Fax: 202-581-1616
	Email: Jaleel5@juno.com (Abdul-Jaleel Mohammad)
	Email: Jaleel99@yahoo.com
	Notes: Imam Abdul Alim Musa
	Notes: We have a bookstore with many books on various islamic subjects.
	Notes: We also have classes on different subjects during the week. Call
	Notes: or e-mail us for more infromation.
Muhammad Mosque #4						(7/98)
	1615 Kenilworth Ave NE
	Washington, DC
	20019		
	Phone: 
	Note: Warning: This is a Nation of Islam site.
Masjid Ush Shura						(9/97)
	3109 Martin Luther King Jr Ave SE
	Washington, DC 
	20032
	Phone: 202-574-8417 
	Phone: 202-322-2937
	Fax: 202-574-3288 
	Email: gkashif@Salaam.net
	Notes: Full Service Masjid (Salat/Arabic/Quranic Guidance/Hadith, etc.)
	Notes: Family oriented (l.e. unity/brotherhood). 
	Notes: Associate: Muslim American Society
	Notes: Ghayth Nur Kashif, Imam
Association Of Latin American Muslims/Sociedad Islamica Latino Americana (2/95)
	P.O. Box 57285
	Washington, DC
	20037
	Phone: 202-483-3467
	Phone: 202-466-5377
	Fax: 202-466-5377
	Notes: Physical Address: 2025 Eye St. NW #517, Washington, DC, 20006
Islamic Affairs Programs
	1761 NN St W, Middle East Inst.
	Washington, DC
	20036-2882
	Phone: 317-785-2710
	Phone: 317-785-0196

U.S. Territories & Outlying Areas

American Samoa

Bermuda

Masjid Muhammad - Bermuda					(3/96)
	#1 Cedar Ave, P.O.Box HM1508
	Hamilton, Bermuda HMSX
	Phone:

Guam

Northern Mariana Islands

Puerto Rico

U.S. Virgin Islands

Virgin Islands Islamic Society					(3/96)
	84-85 Herman Hill, PO Box 659, Kingshill
	St. Croix, VI 00851
	Phone:

Dominic (The West Indies)

Masjid-Ur-Rahman						(4/96)
	20 IERE Village Princess Town
	Trinidad, West Indies
	Phone: 001-809-6557673
	Notes: In need of Islamic Literature for Muslim Youth.
Muslim Community of Dominica/ Association of Muslim Students	(9/96)
	Ross University School of Medicine, P.O.Box 266,
	Portsmouth, Commonwealth of Dominica West Indies
	Notes: Collecting donations to establish the First Masjid in
	Notes: Dominica

New York Şehrindeki Mescid ve İslam Merkezleri

 

Name: Address: Phone Number:
Shahjalal Masjid 25-67 31st Street [Astoria] 718-204-2337
Islamic Congress Inc. 21-23 30 Drive. [Astoria] N/A
Gawsiah Jame Masjid 25-86 31st Street [Astoria] 718-728-2601
Masjid Al-Iman 24-30 Steinway Street [Astoria] 718-626-6633
Masjid Baitul Mukarram 21-27 27th Street [Astoria] 718-204-7562
Masjid Darul Qur'an 1514 East 3rd Avenue [Bayshore] 516-665-9462
Makky Jame Masjid 115 East 168 Street [Bronx] 718-293-5287
Masjid Taqwa Wa Jihad 901 Anderson Avenue [Bronx] 718-538-2474
Parkchester Jame Masjid 1203 Virginia Avenue [Bronx] 718-825-4194
Islamic Sunnatul Jamat 24 Mount Hope Place [Bronx] 718-731-2800
Masjid -e-Quba 3520 Dekalab Avenue [Bronx] 718-515-9071
Baitul Aman Islamic Center Inc. 2351 New Bold Avenue [Bronx] 718-904-8828
Baitul Maamr Jame-Masjid Inc. 1417 Overing Street [Bronx] 718-239-1447
Baitus Salaam Jame Masjid Inc. 2703 Decatur Avenue [Bronx] 718-933-0991
North Bronx Islamic Center 3156 Perry Avenue#B [Bronx] 718-515-3559
Masjid Fitih Camil 5911 8th Avenue [Brooklyn] N/A
Masjid Ammar Ben Yaser 6209 8th Avenue [Brooklyn] N/A
Masjid Ben Umar 1315 5th Avenue [Brooklyn] N/A
Baitul Kareem Jame Masjid 3080-E 18th Street [Brooklyn] 718-940-9096
Darul Ar-Qam 651 Banner Avenue [Brooklyn] N/A
Masjid An-Nur 1071 New Lots Avenue [Brooklyn] N/A
Masjid As-Salam 85 Nassau Avenue [Brooklyn] 718-283-1238
Masjid of the Crimean Turk 4509 New Utrecht Avenue [Brooklyn] 718-438-9567
Masjid Al-Ikhwa 1125 Eastern Parkway [Brooklyn] N/A
Muslim Assocation of N. America 77 Foster Avenue [Brooklyn] 718-421-1243
Al-Masjid Al-Jamia 806 St. John's Place [Brooklyn] 718-875-6607
Makki Masjid 1089 Coney Island Avenue [Brooklyn] 718-859-4485
Masjid Abu Bakr 115 Foster Avenue [Brooklyn] 718-438-9190
Islamic Mission/Masjid Daud 2664 Pitkin Avenue [Brooklyn] 718-277-3789
Masjid Al-Farooq 552-554 Atlantic Avenue [Brooklyn] 718-935-0349
Masjid Nurul-Islam 3324 Church Avenue [Brooklyn] 718-462-2674
Bangladesh Muslim Center 1013 Church Avenue [Brooklyn] 718-282-9230
The Nigerian Muslim Association 380 Myrtle Avenue [Brooklyn] 718-260-9418
Masjid Mushi Khalifah 120 Madison Avenue [Brooklyn] 718-783-1279
Masjid At-Taqwa 11266 Bedford Avenue [Brooklyn] 718-622-0800
Al-Masjid Al-Jamia 1403 Bedford Avenue [Brooklyn] 718-638-4607
Umar Masjid 230 Neptune Avenue [Brooklyn] 718-648-0887
American Muslim Mission Center 105-01 Northern Boulevard [Corona] 718-779-1060
Masjid Mu'minin 105-01 Northern Boulevard [Corona] 718-779-1060
Jamia Masjid Hanifa 32-12 57th Street 2nd Floor [Corona] 718-274-7813
Masjid Al-Falah 42-12 National Street [Corona] 718-476-7968
Masjid Al-Taufiq 85-37 Britton Avenue [Elmhurst] 718-779-1519
Muhammadi Masjid 681 Elmont Road [Elmont] 516-285-3439
Masjid Bayt-Al-Bakr 131 Davis Road [Far Rockaway] 718-471-4212
Masjid Abu Bakr 141-49 33rd Avenue [Flushing] 718-358-6905
Muslim Center of New York 137-58 Geranium Avenue [Flushing] 718-460-3000
Masjid Sultan Murad 23-38 8th Street [Jackson Heights] 718-397-5579
Jamaica Muslim Center 85-37 168th Street [Jamaica] 718-657-9395
Islamic Circle of North America 166-26 89th Avenue [Jamaica] 718-658-1290
Masjid Omar Ben Abdul Aziz 88-29 161 Street [Jamaica] 718-291-1190
Masjid Tawhid 169-12 90th Avenue #B [Jamaica] 718-262-8865
Al Khoi Islamic Center 89-89 Van Wyck Boulevard [Jamaica] 718-297-6520
World Islamic Mission 144-03 South Road [Jamaica] 718-657-9635
Masjid Al-Jamiyah 107-54 Sutphin Boulevard [Jamaica] 718-526-4456
Masjid Al-Hamdu Lillah 121-03 Sutphin Boulevard [Jamaica] 718-322-9703
Islamic Foundation of America 88-19 161Street [Jamaica] N/A
Masjid Al-Bir 36-05 30th Street [Long Island City] 718-784-0336
Ahle-Sunnatul Jamat 32-69 48th Street [Long Island City] 718-204-8490
Islamic University and Cultural Center 31-33 12th Street [Long Island City] 718-274-6169
Long Island Muslim Society 3066 Hempstead Turnpike [Levitown] 516-796-1725
Westchester Muslim Center 12 Brookfield Road [Mount Vernon] 914-668-8786
Manhattan Masjid 12 Warren Street 2nd Floor [New York] N/A
Madina Masjid 401 East 11 Street [New York] 212-533-5060
Assafa Islamic Center Inc. 172 Allen Street [New York] 212-253-1053
Muslim Foundation of America 1133 Broadway, Suite #539 [New York] 212-989-2831
Muslim World League (R) 134 West 26th Street [New York] 212-627-4033
Othman Bin Affan Masjid 120 West 44th Street Near 6th Avenue [New York] N/A
Ar-Rahman Foundation 80 Madison Avenue [New York] N/A
Islamic Center of New York 1711 3rd Avenue/East 97th Street [New York] 212-722-5234
Academy of Islam 112 West 119 Street [New York] 212-865-0018
Masjid Malcolm Shabazz 102 West 116 Street [New York] 212-622-2201
International Islamic Community Room 3351A, Un Secretariate [New York] N/A
Masjid Al-Farah 155 Mercer Street [New York] N/A
Muslim Students Association of Columbia 106 Earl Hall [New York] N/A
Masjid of Islamic Brotherhood 257 West 113th Street [New York] N/A
Masjid of Islamic Brotherhood 55 Saint Nicholas Avenue [New York] 212-864-1332
Masjid Al-Jihad Al-Akbar 25 Washington Terrace [Newburgh] 914-561-5610
Masjidul Aman 203 Forbell Street [Ozone Park] 718-277-3979
Al-Hera Islamic Institute 125-08 Jamaica Avenue [Richmond Hill] 718-850-3575
Masjid Al-Abidin 104-18 127th Street [Richmond Hill] 718-848-8759
Masjid Tawheed 283 Nassau Road [Roosevelt] N/A
Taha Masjid 195 Nassau Road [Roosevelt] 516-483-3431
Islamic Association of Long Island 10 Park Hill Drive [Selden] 516-732-1235
Islamic Center of Rockland Count P.O. Box 562 Valley Cottage [Valley Cottage] 914-425-2099
Masjid Hamzah 202 Stuart Avenue [Valley Stream] 516-285-8585
Mid Hudson Islamic Association P.O.Box 515 [Wappinger Fall] N/A
Islamic Center of Long Island 835 Brush Hollow Road [Westbury] 516-333-3495
Masjid Al-Fatimah 57-16 37th Avenue [Woodside] N/A
Sunyside/Woodside Jame Masjid 47-53 46 Street [Woodside] 718-898-7064
Project Allahu Akbar Community 133 North 22nd Street [Wyandanch] 516-253-3259
Al-Jamiyat Islamic Center 1305 Straight Path [Wyandanch] N/A
Masjid Mustaqeem Allah o Akbar 138 North 22nd Street [Wyandanch] 516-643-8763

 

 


Sınıflandırılmamış İslami Kuruluş linkleri

Islamic Center of Fremont, Fremont, CA
URL: http://www.icfbayarea.org   Phone: 510-661-0352

Muslim Community Assoc. (MCA) Islamic Center, Santa Clara, CA
URL: http://www.mca-sfba.org  

Al-Farooq Masjid of Atlanta, Atlanta, GA
URL: http://www.alfarooqmasjid.org/   Phone: 404-874-7521

ISLAMIC CENTER OF ANN ARBOR, Ann Arbor, MI
URL: www.mca-aa.org   Phone: 734-665-6772

Islamic Center Of New York, New York, NY
Phone: (212)722-5234

Islamic Society of Mid Manhattan, New York, NY
Phone: (212) 888-7838

Islamic Center of San Antonio (ICSA), San Antonio, TX
URL: www.icsaonline.org   Phone: (210) 614-0989
 

Dar Al Hijrah Islamic Center, Falls Church, VA
URL: www.hijrah.org   Phone: (703) 536-1030

Islamic Center Northern Virginia, Fairfax, VA
URL: www.icnvt.org   Phone: 703-941-6558


Islamic Center Of Wash., Washington, DC
URL: theislamiccenter.com   Phone: 202-332-8343

  Al-Hilal Mosque, Woodside
  Islamic Education and Research Center, Fremont
  Masjid Ar-Razzaq, Durham
  Masjid Araf, Auburn
  Mosque, Phoenix
  877-WhyIslam, Piscataway
  A ICP, Revere
  Abdul Muhaimin Islamic Center, Schenectady
  Abdul Muhaimin Islamic Center, Schenectady
  abdul rana, Brewer
  Abilene Islamic Center, Abilene
  Abu Baker Mosque, Fairfield
  Abu Baker Mosque, Oakland
  Abu-bakr A Islamic Center, Eugene
  Abu-Bakr As-Siddiq Islamic Center, Eugene
  ABUBAKAR ISLAMIC CENTER, Minneapolis
  Abubakar Siddique Islamic Center, Columbus
  Abubaker Mosque, Emeryville
  Abukhadra Masjid, ICM, Minneapolis
  Abul Qasim Mosque, ISST Inc., Corpus Christi
  ADAMS Center (All Dulles Area Muslim Society), Sterling
  Adams Center Community Network, Sterling
  Aden Muslim Funeral Home, Woodbridge
  AFGHAN COMMUNITY & RELIGION CENTER, Alameda
  Afghan Cultural Center, San Jose
  AFGHAN ISLAMIC CENTER, Fremont
  Afghan Islamic Center, Schenectady
  African Islamic Community Center, Philadelphia
  Aguadilla HERENCIA ANDALUSI - Islamic Cultural Center, Aguadilla
  Ahl Sunnat wal Jamaat, Ashland
  Ahmedabad West Masjid, Phenix
  AI-SALAM MOSQUE FOUNDATION, Chicago
  Akbar Foundation for Cultural Development, Oklahoma City
  Akbar Foundation Islamic Cultural Center, Oklahoma City
  Akron Masjid, Akron
  Al Ansar Foundation INC, Jamaica
  Al Aqsa mosque, Bridgeview
  Al Aziz Islamic Center, Bridgeport
  AL HAMZA MOSQUE, Clearwater
  AL HIKMAT SERVICES INC., Hollywood
  Al Hilal Masjid, San Jose
  Al Huda Center, Minneapolis
  Al Huda Islamic Center, Jersey City
  Al Hudaa Islamic Center, Columbus
  Al Kalem BiH Islamic Community, Chattanooga
  Al Madany Islamic Center of Norwalk, Norwalk
  Al Madina Masjid, Newark
  Al Madinah Academy, San Bruno
  AL MANAR DAY CARE & LEARNING CENTER, Woodbridge
  Al Markaz, Jamaica

AL Majdel Arabic Language and Cultural Services, Hickory Hills
  Islamic Community Services, Spring
  ISLAMIC FOUNDATION, Caldwell
  Islamic Foundation, Houston
  ISLAMIC HEALTH AND COMMUNITY CENTER SAINT LOUIS, Saint Louis
  Islamic Society of Michiana, Notre Dame
  Cair Nj Inc, Totowa
  ISLAMIC ASSOCIATION OF MICHIGAN, Wyandotte
  Islamic Foundation of Houston, Houston
  Islamic Union of Brothers, Brooklyn
  Jacksonville Muslim Community, Jacksonville
  Muslim Public Affairs Council, Washington
  Muslim Students\\\\\\\' Association,, Cambridge
  Universal Islamic Brotherhood, Cleveland
  (AFAF) Arabs for Fair Arts and Films, Southfield
  3s International Travel, San Jose
  427 Barber Shop, Moncks Corner
  5-Pillar Foundation, Inc., Miami
  500 Club for Lebanon, Los Angeles
  A 1 Islamic Society of Solano County, Napa
  A Home 4 All, Houston
  A+ Stadndard Accounting & Taxes, Inc., Hamtramck
  A-1 Travel & Tours, Richardson
  A. Arts and Monuments, San Francisco
  Aaman, Dallas
  AAMENA-African American Muslim Empowerment Network and Association, Atlanta
  Abdul Aziz Islamic School of Williamsburg, Williamsburg
  Abu Baker Muslim Association, Arlington
  Access - Family Counseling Center, Dearborn
  Acpa, Washington
  ADAM J. CONSTRUCTION, CORPORATION, Pittsburgh
  Adam Travel Services, Inc, New York
  Adam Travel Services, Inc, College Station
  Adam Travel Services, Inc., Dearborn
  Adam Travel Services, Inc., Fort Lauderdale
  Adam Travel Services, Inc., Boston
  ADC - Los Angeles Chapter, Los Angeles
  ADC - National Office, Washington
  ADC - Research Institute, Washington
  ADC - Roselle Chapter, Roselle
  ADC - San Diego Chapter, San Diego
  ADC Wahsington DC Area Chapter, Oakton
  Adelphi University - MSA, Garden City
  Admiral Family Circle Islamic Community, Teaneck
  Admiral Family Community Center, Camden
  Adopt-A-Friend Child Development Center, Bronx
  Adopt-A-Friend, Inc., Bronx
  Adventure Travel, Brookline
  AFGHAN COMMUNITY IN AMERICA, Old Bethpage
  Afghan Community Islamic Center (ACIC), San Diego

Al Halal Meat Shop, Berkeley
  Al Kausar Halal Meat, Riverside
  Al-Fajar Halal Meat & Grocery, Downey
  Diamond Bar Halal Meat & Produce, Diamond Bar
  Maasha Allah Restaurant, Claremont
  Shalimar Halal Meat & Grocery, La Puente
  Tawakal Halal Meat & Groceries, Chatsworth
  Al Hania, Bridgeview
  Al-Ameer, Dearborn
  Al-Amine Halal Meat Deli & Rotisserie, Watertown
  Al-Basha (II), Clifton
  Al-Huda Restaurant, Houston
  Aladdin\\\'s Mediterranean Cuisine & Pastries, Covington
  Baba Ghannouj Mediterranean Bistro, Durham
  Bombay Grill, Atlanta
  Bombay Palace, New York
  Cafe Istanbul, Brooklyn
  Cedars Mediterranean Cafe, Houston
  Delhi Palace, Orange
  Egyptian Pizza Kitchen, Owings Mills
  El-Rawsheh, Astoria
  Falafel King, Gainesville
  Halal Chinese, Brooklyn
  Hi Bombay, Cincinnati
  Kabul House, Skokie
  Karachi Tandoori, Torrance
  Madine Muslim Community Center, Brooklyn
  Mahzen Restaurant, Harrisburg
  Marina Grill, Minneapolis
  Medina Mini Market, Dayton
  Muslim Clothing & Gifts by Ayub, Springfield
  Pak Kashmir, Brooklyn
  Pita Paradise, Carol Stream
  Salam Research, Rochester
  Shaheen Sweets & Restaurant, Hicksville
  Shan-e-Punjab, Ann Arbor
  Sheeshmahal Dhaba, Chicago
  Shere Punjab, Flushing
  Tangra Masala, Elmhurst
  Taste of Morocco, Silver Spring
  The Cultural Cup Food Bank, Phoenix
  The Den International, Meridian
  Ya Hala, Portland
  Your Halal Meat Market, Chicago
  Zam Zam Menswear, Perth Amboy
  'Firdaus' @ Design Studio, Elizabeth
  ( EXIMED (Islamic MEDIA)), West Bloomfield
  *** Sajeda`s Tailoring & Henna Service ***, Salt Lake City
  1 CENTER network, Dayton
  1 World Trip Network, Hyattsville

Mareful Quran, Collierville
  AlMaghrib Institute U.S., Houston
  Dar UL ULUM, Atlanta
  Horizons Childcare and Learning Center, Orlando
  Islamic School, Houston
  Webster Islamic School, Zavalla
  Institute of Islamic Learning of Metroplex, Plano
  Islamic Academy of New England, Mansfield
  Islamic Elementary School, Richmond Hill
  Noor-Ul-Iman Schools, Dayton
  A National Blue Ribbon School, Pasadena
  A+ Review & Tutoring @ Tech, Lubbock
  A. D. Driving School & Insurance, South Richmond Hill
  Abdirahman Islamic Class of Quran, Kent
  Abu Hurayra Islamic School, Rochester
  Academy of Essential Knowledge Islamic Elementary/High School, Philadelphia
  Academy of Islam, New York
  Academy of Languages, Seattle
  Accelerated Islamic Academy, Stone Mountain
  AFGHAN MUSLIM ACADEMY NON-PROFIT ORGANIZATION, Annandale
  Ahsani Institute Home Correspondence, Dover
  AIIAS (American Institute of Islamic and Arabic Studies, Stamford
  Al -Ihasan Academy, Detroit
  AL FALAH ACADEMY, Durham
  Al Ghazaly School, Jersey City
  AL HAMRA ACADEMY, Houston
  Al Huda Islamic school, South San Francisco
  Al Huda Milton Preschool, Milton
  Al Ihsan School, Cleveland
  Al Ilm Academy, Cerritos
  Al Madrasah, Burlington
  Al Madrassah Al-Islamiya, Brooklyn
  Al Mebane Middle School, Alachua
  Al Muslimaat Academy, Newark
  Al Noor School, Brooklyn
  Al Noor sunday islamic school, Wappingers Falls
  Al Qalam Institute, Oakland
  Al Wafaa School, Hempstead
  Al Yaqeen Academy, Inc., Waterbury
  Al-Amal School, Westminster
  Al-Ansar Education Academy Inc, Fairfax
  Al-Bashaar Weekend Islamic School, Cambridge
  Al-Fatih Academy, Herndon
  Al-Furqan Sunday School, Corona
  Al-Furquan Academy, Jacksonville
  Al-Ghazali Elementary School, Mount Kisco
  Al-Hamd School, Newark
  Al-Hamra Academy, Shrewsbury
  Al-Hidaayah Academy, Newark
  Al-Hikmah Elementary School, Haledon

AL MARKAZUL ISLAMIC INTL, Jamaica
  Al Masjid, West Lafayette
  Al Masjid Al Jaamina/ African Islamic Mission, Brooklyn
  Al Muwahideen Society, Lima
  Al Noor Masjid, Kissimmee
  Al Nur Mosque, Louisville
  AL QOUBA Masjid, Saint Louis
  AL RADWAH MASJID, Farmington
  Al rahman, Brooklyn
  AL RAHMAN MASJID, Brooklyn
  Al Somalia, Broland
  AL Tawheed Islamic Center, Jersey City
  Al-Ansar House, Plainfield
  Al-Aqsa Islamic Society, Philadelphia
  Al-Asr Muslim Center, Chicago
  Al-Azhar, Barrington
  Al-Bir Islamic Assoc., Kissimmee
  Al-Bushra Information Services, York
  Al-Falah Masjid, Los Angeles
  Al-Farook Mosque, Brooklyn
  Al-Farooq Masjid of Atlanta, Atlanta
  Al-Farooq Mosque, Chicago
  Al-Farooq Mosque, Nashville
  Al-Fatiha Islamic Center, Monrovia
  Al-Fatiha Islamic Center, Azusa
  Al-Fatihah Dawah Center, Fort Wayne
  Al-Furqan Academy Inc., Norcross
  Al-Furqan Islamic Center, Charleston
  Al-FURQAN ISLAMIC FND, Philadelphia
  Al-Hamdullilah Community Education Center, Tampa
  Al-haqq Foundation, Indianapolis
  Al-Haramein Foundation, Ashland
  Al-Hilal Masjid, Portales
  Al-huda Islamic Assoiation, Detroit
  Al-Huda Islamic Center, Inc., Athens
  Al-Ikhlaas Mosque, Northfield
  AL-Ikhlas Mosque, Minneapolis
  Al-Imaam Al-Bukhary Islamic Center Inc., Brooklyn
  Al-Iman Center of Iowa (Iowa City Mosque), Iowa City
  Al-Iman Mosque, Belle Glade
  Al-Islah Islamic Center Inc, Hamtramck
  AL-ISLAM DAWAH CENTER, Pensacola
  AL-JAMAATUL ISLAM, Hackensack
  Al-Jami Islamic Center, Atlanta
  Al-jamiyat Islamic Center, Wyandanch
  Al-kahf Center, Dudley
  Al-Kawthar Institute of Traditional Islamic Sciences, Tucson
  Al-Khair Islamic Society of Rio Grand Valley, Edinburg
  Al-Maarifah Tutoring Center & School, Arlington
  Al-Madina Islamic Center, Chicago

AFGHAN COMMUNITY SERVICE INC, Flushing
  AFGHAN ISLAMIC ASSOCIATION, San Jose
  AFGHAN MUSLIM ASSOCIATES, Portland
  AFGHAN MUSLIM FRIENDS INTERNATIONAL ASSOCIATION, New York
  Afghan Unity Association, Southlake
  Afghanistan Rescue Effort, Inc., Bloomfield
  AFMI, Farmington
  Afroamerican Islamic Umma Inc., Newberry
  AHED, Irving
  Ahle Sunnah Wal Jamaat, Columbus
  Aicp, Hazel Park
  Air Express Travel, Anaheim
  Air Link Travels, Silver Spring
  Al - Fartah, Washington
  AL -Mabarrat Charitable Organization, Dearborn
  AL ANSAAR ISLAMIC MOVE, Minneapolis
  Al Ansar Community Development Center, Miami
  Al Aqaba Foundation, Inc., Compton
  Al Aqsa Islamic Society, Philadelphia
  Al Azhar Islamic Foundation, Barrington
  Al Baiyana Islamic organisation, Missouri City
  Al Ikhlas Training Center, Detroit
  AL Itiba U Sunnah Association, Kissimmee
  Al Jennah Islamic Burial, Brooklyn
  Al Jumuah Magazine, Madison
  Al Maun Fund, Atlantic City
  Al Maun Fund (sadaqah fund), Gwynn Oak
  Al Minbar, Portland
  Al Mujatama'a Magazine (UASR), Alexandria
  Al Muslimat (Wellesley College), Wellesley Hills
  Al Nasr International Incorporated, Philadelphia
  AL NOOR SOCIETY OF GREATER HOUSTON, Houston
  Al Nur School, Schenectady
  Al Safa Social Club, Bayonne
  Al Takaful, Chicago
  al-Abdul El, Atlanta
  Al-Amal School, Minneapolis
  Al-Ameen Associates, New Haven
  Al-Ansar Islamic Association, Passaic
  Al-Arqam Islamic School, Sacramento
  Al-Aswad dental, Somerville
  Al-Basit Academy , San Diego
  Al-bayan School, Ann Arbor
  Al-Ehsan Charitable Relief Organization, Washington
  Al-Ferdows Travel Inc, Garden Grove
  Al-Furqaan, Houston
  AL-FURQAN ACADEMY INC, Trenton
  Al-Ghazali Elementary School, Jersey City
  Al-Ghazaly Junior / Senior High School, Teaneck
  Al-Haram Tours, New York  1800 For Business, Dallas
  1SE WIRELESS / Sprint & Nextel, Saint Paul
  1st Choice Computer Services, Fresno
  1st Concept Furniture, Fort Wayne
  2000 Net & Phone Connection, Carrollton
  213 Main Inc, Elburn
  21st Century Infotech, San Antonio
  24 Hour Rapid Refund Tax Service, Clarkston
  254 Enterprises Inc. Lofft's Market, Weedsport
  2Casabonita Inc., Turlock
  3 Brothers Rafiq/Naim/Ahmed, Danville
  3 Sisters Spalon, Philadelphia
  33rd meat and grocery store, Saint Cloud
  360 Degree Inc., Moreno Valley
  4 Fashion, Glen Allen
  4Naturalhealing.com, Los Angeles
  5P CARPET & UPHOLSTERY CLEANING, Seattle
  5th Ave Kings Fruit & Vegetables, Brooklyn
  7 - ELEVEN, Bowie
  7 Eleven, Allentown
  7 Hills of Istanbul, Highland Park
  7 seas kitchen supplies, Palmdale
  7 Wonders Rugs, Arlington
  7-ELEVEN, Blue Bell
  77 Halal Meat Incorporation, Brooklyn
  786 Grocery & Halal Meat, Budd Lake
  786 Pakistani-Indian Middle Eastern & Halal Meats, Saint Louis
  786print.com, Tustin
  A & A Contracting & Painting, Inc., Brooklyn
  A & A Engineering, Toledo
  A & A Halal Distributors, Longwood
  A & A International Food, Palm
  A & A Print Services, Tustin
  A & B Halal Meat Market Inc, Brooklyn
  A & B Seafood, Northridge
  A & G Auto, Albany
  A & H Property Management, Albuquerque
  A & J Jewelers, Farmingville
  A & M AUTOMOTIVE, Monsey
  A & R BOX AND PACKAGING INC., Placentia
  A & R Computer Services, Inc., West Orange
  A & T Halal Meat, Brooklyn
  A 1 BEAUTY, Manning
  A 2 Z Wholesale Co, Memphis
  A A Print Services, Santa Ana
  A AFFORDABLE CAR RENTAL, Denver
  A BUD TO GO Florist, Rochester
  A COMPUTER PLACE, Nashville
  A FLEETWOOD LIMOUSINE SERVICE, INC., Snellville
  A l Madina Halal Meat & Groceries, Harrisburg

Al-Huda Academy for Girls, Houston
  Al-Huda Day Care, College Park
  Al-Huda Islamic Academy, Charlotte
  Al-Huda Islamic School, Hawthorne
  Al-Huda Saturday School, Corona
  Al-Huda School, Beltsville
  Al-Huda School / High School, Paterson
  Al-Huda Weekend Islamic School, Hampton
  Al-Ihsan Academy, South Ozone Park
  Al-Ihsan School, Syracuse
  Al-Ikhlas Training Academy, Hamtramck
  Al-Iman Academy of Mobile, Mobile
  Al-Iman Islamic Sunday School, Norfolk
  Al-Iman School, Raleigh
  Al-Jameel Masjid ( JAJ Childrens Educational Services), Addison
  Al-Madinah Academy, San Antonio
  Al-Madinah School, Brooklyn
  Al-Madrasa Al-Islamiyah, Brooklyn
  Al-Madrasah, Cambridge
  Al-Mamoor Islamic School, Jamaica
  Al-Muslimaat Academy, Newark
  Al-Najm Islamic School, Attleboro
  Al-Noor Academy, Quincy
  Al-Noor Academy, Mansfield
  Al-Nur Islamic School, Buffalo
  Al-Qalam Academy, Springfield
  Al-Qalam School of Virginia, Springfield
  AL-QIBLAH WEEKEND SCHOOL, Springfield
  Al-Rahmah School, Windsor Mill
  Al-Rahmah School, Lincoln
  Al-Ridah Academy, Mission Viejo
  Al-Taqwa Islamic School, Pearland
  Alazhar Institute, Houston
  Alhedyah Academy, Fort Worth
  Alhuda Academy, Worcester
  Alhuda Academy, Shrewsbury
  AlMaghrib Institute, Germantown
  AlMaghrib Institute, Lombard
  Alphabetland muslim school, Boonton
  AlQuran Wa Sunnah Site of Learning, Dayton
  Amana Academy (Full-Time Islamic School), San Antonio
  American Institute of International Studies, Newark
  American International University, Alexandria
  American Islamic Academy, Dearborn
  American Islamic Alliances, Detroit
  American Islamic College, Chicago
  American Open University, Alexandria
  AmeriSpan, Philadelphia
  An Noor Academy and DarulHuda Institute, Piscataway
  An-Noor Academy, Piscataway

AL-MADINAH MOSQUE, Gwynn Oak
  Al-Masjid Al-Jami, Tampa
  Al-masjid Al-jamia, Brooklyn
  Al-masjid Ul-ummat As-salaam, Harvey
  Al-Masjidur-Razzaqul-Karim, Philadelphia
  Al-mujaddid News C/o Sankore Masjid, Stormville
  Al-Muslimun, Springfield
  Al-Mustafa Islamic Center, Chicago
  Al-Mustafa Masjid, New York
  AL-MUSTAQEEM ISLAMIC CENTER, New Bern
  Al-Mustaqeem Islamic Community Center, Dayton
  Al-Noor Foundation, Fountain Valley
  Al-Noor Masjid, Houston
  Al-Nur Islamic Center, Montclair
  Al-Osman & Hamid JAME Masjid Inc, Sunnyside
  Al-Quba Islamic Centre, Newport News
  Al-Qubbatu Al-Khadra Masjid, Birmingham
  Al-Rasoul Al-Azham Center, Springfield
  Al-Sabeel / Masjid Noor Al-Islam, San Francisco
  Al-Sadiq Mosque, Chicago
  Al-Sideeck Mosque, Delano
  Al-Ummil Ummat Islamic Center, Greensboro
  Al-yasin Mosque, Seattle
  Alameda Mosque, Alameda
  Alamin JAME Masjid, Astoria
  ALBADR ISLAMIC CENTER, Brooklyn
  Albanian American Community Center, Waterbury
  Albanian American Islamic Center, Brooklyn
  Albanian American Islamic Center, Berkeley
  Albanian american Islamic Center of Queens, Ridgewood
  ALBANIAN COMMUNITY CENTER, Carrollton
  Albanian Islamic Center, Harper Woods
  Albanian Islamic Center, Hillside
  Albanian Islamic Center, Kenosha
  Albanian Islamic Cultural Center, Clearwater
  Albanian Islamic Cultural Center, Staten Island
  ALBANIAN MOSQUE, Waterbury
  Albanian-American Islamic Center of Arizona (Greenway Masjid), Peoria
  Albany Masjid of Al-Islam, Albany
  Aldawah Mosque - Islamic Service Fondation, Astoria
  Alfarooq islamic center, Bakersfield
  Alhamdulillah Islamic Dawah, Tampa
  Alhuda Community Center, Virginia Beach
  Alhuda Foundation INC, Indianapolis
  Alhudaa mosque, Faribault
  Alianza Islamica, Bronx
  ALIANZA ISLAMICA INC, Bronx
  alkitab walsunna islamic center, Louisville
  All Dulles Area Muslim Society (ADAMS), Sterling
  Allston Brighton Islamic Center, Brighton

Al-Hedayah Academy, Fort Worth
  Al-Hedayah Institutions, Inc, Fort Worth
  Al-Huda Center of USA, Tempe
  Al-huda Islamic Center, Elberton
  AL-Huda ISlamic Center, Tracy
  Al-Huda Islamic School, Tucson
  Al-Huda School, Richmond
  Al-Huda Society, Chelsea
  Al-Ikhlas The MSA of Clark University, Worcester
  Al-Iman Family & Community Outreach Referral Service, Bronx
  Al-Islam In America, New York
  AL-Islam In Focus, Prod., Taylor
  Al-Islam Society Of Junction City, Inc., Junction City
  Al-kalima, Brooklyn
  AL-Madina Halal Meat & Fish, Paterson
  Al-Madinah Cultural Center, Minneapolis
  Al-Madinah School, Los Angeles
  Al-Multaqa Al-Islami, Moscow
  Al-multaqa Al-islamia, Seattle
  Al-Muslimoon (Cambodian/Vietnamese) Islamic Magazine, Fullerton
  AL-MUSLIMS SERVICES CENTER, AURORA
  Al-Najm Islamic School, Inglewood
  Al-Nasr International, Worth
  Al-Niqab Support Group (ANSG), Atlanta
  Al-Nisa, New Haven
  Al-Noor Foundation, Washington
  AL-NOOR MUSLIM ASSOCIATION, Dallas
  Al-Nur Muslim Student Association at Dartmouth College, Hanover
  Al-Qalam Institute of Islamic Sciences, Berkeley
  Al-Qur'an & As-Sunnah Society, Cincinnati
  Al-qur'an And As-sunnah Society Of North America, Dearborn
  Al-Qur'an was Sunnah Society of North America Publications, Burnside
  Al-Quraan Wa As-Sunnah Society of New York, Astoria
  Al-Rabitah Al-Islami, San Diego
  Al-Sabiqun Dawah Institute, Kinston
  Al-Salam Day School, Ballwin
  Al-Taqwa Masjid, Boston
  Al-Thilal (CINAN), Bridgeview
  AL-WAFAA Center for Human Services, Minneapolis
  ALAMANE MUSLIM MERCHANTS, Newark
  AlAmin Abdul Arrashid,FSP, Pittsburgh
  ALAZHAR School, Tamarac
  ALAZHAR School, Deerfield Beach
  Albania A. M. Mosque, Philadelphia
  Albanian American Council, West Orange
  Albanian American Islamic Center/ The Albanian Islamic Center, Bartlett
  Albanian American Muslim Society, Garfield
  Albanian Associeted fund-mosque, Paterson
  Albanian Community Center, Wolcott
  Albanian Muslim Society, Philadelphia

A la Turca, San Francisco
  A M Domastic Services, Inc, Toms River
  A M Oil Plus, Philadelphia
  A Mediterranean Adventure, Campbell
  A Night to Remember Luxury Sedan Service, Tampa
  A ONE IMPORTS, San Francisco
  A Palace Auto Sales, Charlotte
  A RGN Pharmacy, Newark
  A ROSE HAND PICKED FROM JANNAH, Philadelphia
  A Taste of the Mediterranean, Miamisburg
  A to Z MOTORS, Wichita
  A TO Z motors, Wichita
  A to Z Printing, Clifton
  A Walk In The Garden, Hampton
  A Z International Halal Food Stores, Baton Rouge
  A&A General Contracting Company, Wilmington
  A&A Transportation, Indianapolis
  A&G Travel, Newark
  a&h auto sales/Hisham.m.Yasin.owner, Fort Smith
  A&K Export/Import Co, Dallas
  A&M Cellular Phone Services and Accessories, Saint Augustine
  A&N Construction, Colmar
  A&R HALAL MARKET, Lewiston
  A&S REMODELING, Highland Park
  A&W Distributors, Dallas
  A&W Long John Silvers, Edison
  A+ Accounting & Tax Services, Lawndale
  A-(Allahu). A-(Akbar) Contracting Company, Stillwater
  A-1 Foods, Inc (Sunrise Store), Sunrise
  A-1 Foods, Inc., Margate
  A-1 Halal Meat & Grocery, Binghamton
  A-1 INTERNATIONAL CATERING ASSOCIATES CATERING FOR ALL OCCASIONS FEATURING ALL KINDS OF FOOD, Edgewood
  A-1 MUSLIM HALAL MEAT, Jackson Heights
  A-1 Printing & Graphics INC, Torrance
  A-1 Quality Screenprint, Cedar Rapids
  A-BASCI HALAL MEAT MARKET, Fairview
  A-cellent Home Health Care, Indianapolis
  A-Plus Accounting & Tax Service, Mechanicsburg
  A-Z Alterations, Winston Salem
  A-Z LOCK & KEY, Silver Spring
  A. Arts and Monuments, Antioch
  A. A. Malik Construction Co., Brooklyn
  A. Arts and Monuments, South San Francisco
  A. Arts and Monuments, Santa Clara
  A. Arts and Monuments, San Jose
  A. Arts and Monuments, Concord
  A.A Airport&local taxicab service, Southfield
  A.M.P.M. Minimart, Louisville
  A.M.S. Press, Inc., New York
  A.R.Q. Painting & Construction Inc., Staten Island

AN-NUR ACADEMY, Norman
  An-Nur School in Albany New York, Schenectady
  Andalus Institute (High School), Ellicott City
  Andalus Institute (High School), College Park
  Andalusia School, Yonkers
  Annoor Academy of Knoxville, Knoxville
  Annoor Islamic School, Wichita
  Annur Islamic School, Sacramento
  ARAB KIDS KOLLEGE, Arab
  ARAB PRIMARY SCHOOL, Arab
  ARAB PUBLIC SCHOOLS ARAB HIGH SCHOOL, Arab
  ARAB PUBLIC SCHOOLS ARAB JR HIGH FIELD HOUSE, Arab
  ARAB PUBLIC SCHOOLS ARAB PRIMARY SCHOOL, Arab
  ARAB PUBLIC SCHOOLS CITY SCHOOL BOARD, Arab
  Arabic Information Center, New York
  Arabic Language Course, Philadelphia
  Arabic Language Institute Foundation (ALIF),, Rancho Palos Verdes
  ArborCreek Montessri School, Dallas
  Arizona Cultural Academy, Phoenix
  AT-Taqwa Prep Home School, Clarkston
  AUSTIN ISLAMIC SCHOOL, Austin
  Austin Peace Academy, Austin
  Averroes Academy - Full Time Islamic School, Northbrook
  Averrous Academy, Northbrook
  Avicenna Academy, Crown Point
  Badr School, Jersey City
  Baitul Hamd, East Elmhurst
  BAITUL MUKARRAM BANGLA & ISLAMIC SCHOOL, Philadelphia
  Baitut-Tarbiyah Learning Center, Laurel
  Bay Area Arabic School, Concord
  BAYA HALAL MEATS, East Freedom
  BAYTUL-IMAN ACADEMY AT ICOB - FULL TIME ISLAMIC SCHOOL, Keyport
  Beneficial Knowledge, Downingtown
  Best Beginnings, Newark
  Bism Rabbik Foundation, Naples
  Blackburn College Meditation/Prayer Room, Carlinville
  Boston Islamic School, Boston
  Boston Language Institute, Boston
  Brighter Horizon School (BHS) of Baton Rouge, Baton Rouge
  Brighter Horizons Academy, Detroit
  Brighter Horizons Academy, Garland
  Brighter Horizons School, Richardson
  Buena Vista Muslim Academy, Orlando
  Bureau of Islamic and Arabic Education, Los Angeles
  California Science Academy, Fountain Valley
  Center for Arabic Study Abroad, Atlanta
  Central Academy, Ann Arbor
  Charlotte Islamic School, Charlotte
  Chattanooga Cultural Academy, Chattanooga
  City of Knowledge school, Pomona

ALLSTON BRIGHTON ISLAMIC CENTER, Brighton
  ALLSTON BRIGHTON ISLAMIC CENTER, ALLSTON
  ALMADINA ISLAMIC CENTER, West Chicago
  Almeda Masjid, Houston
  Almuhagereen Islamic Center, Hayward
  Almuhmin Islamic Center Inc, Miami
  Alnaser Masjid, Wayne
  Alnur Islamic Ctr, Hempstead
  ALRAHMAN MASJID, Brooklyn
  Altawhed Center, Farmington
  American Fall Mosque, Washington
  American Islamic Academy, Boonton
  American Islamic Association, Mokena
  American Islamic Association Inc,, Frankfort
  AMERICAN ISLAMIC CENTER, Pinellas Park
  American Islamic Forum, Phoenix
  AMERICAN ISLAMIC INFORMATION CENTER, Washington
  American Islamic Institute, Dearborn Heights
  American Islamic Of Antelope Valley, Palmdale
  AMERICAN MUSLIM ALLIANCE, Chicago
  American Muslim Association, Hayward
  American Muslim Association, Oklahoma City
  American Muslim Baka Center, Dearborn
  American Muslim Center, Denver
  American Muslim Center of Dearborn, Dearborn
  American Muslim Council, Chicago
  American Muslim Online, Alexandria
  American Muslim Society of Dearborn, Highland Park
  American Muslim Society-Dearborn Masjid, Dearborn
  American Muslim Voice, Fremont
  American Society for Islamic Awareness (ASIA), Webster
  American Society of Muslim Masjid of Detroit, Detroit
  AMERICAN TURK ISLAMIC CULTURAL CENTER, Brooklyn
  AMERICAN TURKISH EYUP SULTAN, Brooklyn
  American Turkish Islamic and Cultural Center, Flushing
  AMERICAN YEMENI ISLAMIC CENTER, Hamtramck
  Amherst islamic center, Buffalo
  Amm Center, San Jose
  AN NUR ISLAMIC CENTER, Springfield
  An nur Islamic Center, Pittsburgh
  An Nur Masjid, Denver
  An-Noor Islamic Institute, Fremont
  An-Nur Academy, Lanham
  An-Nur Foundation, Parkville
  Angola Islamic Center, Angola
  Anniston Islamic Center, Anniston
  Annoor Islamic Center, Clemmons
  Annoor Mosque (Muslim Community of Knoxville), Knoxville
  ANNOUR ISLAMIC COMMUNITY, Chattanooga
  AnNour Islamic Society, Johnson CityALBANIAN RELIEF ORGANIZATION, Worcester
  Albanian-American Cultural & Islamic center, Waterbury
  ALBANY ISLAMIC FOUNDATION, Albany
  Alfarooq Elementary School, Beaumont
  Algerian Relief Foundation, Morrisville
  Alianza Islamica, New York
  Alianza Islamica (Serving Humanity, with a concentration towards Spanish Speakers), New York
  Aligarh Muslim Univ. Almuni, Prospect Heights
  Alimah Scouts, Philadelphia
  ALL DULLES AREA MUSLIM SOCIETY, Herndon
  All Muslims\\\' Center, San Jose
  Almaarifa Tutoring Center & School, Arlington
  Almadrassah Al Arabia, Ann Arbor
  AlMaghrib - Tennessee, Memphis
  Almanber Arabic Newspaper, Pompano Beach
  Almasjid Alaqsa Foundation, Charlotte
  Almihger Magazine, Columbia
  Almobarak Cultural Center, Hot Springs National Park
  Amaana Hands Charity, South Ozone Park
  AMAANA HANDS CHARITY, South Richmond Hill
  AMANA, Miami
  Amana Productions, Vallejo
  AMANA, American Muslim Association of North America, Hialeah
  Ameen People Montessori School & Child Care Center, Arlington
  Ameen Travels Inc., Whitestone
  American Adult Islamic Studies Institute, Culver City
  American Arab Affairs Council, Washington
  American Arab Anti Discrimination Committee, Garden Grove
  AMERICAN ARAB ANTI DISCRIMINATION ORGANISATION, Dearborn
  American Arab Anti-Discrimnation Committee, San Francisco
  American Arab Association for Commerce, New York
  AMERICAN ARAB HERITAGE COUNCIL, Flint
  American Association for Incarcerated Muslims, Tyler
  American Bosnia-herzegovina, Irving
  American Bosnia-Herzegovina Relief Fund, New York
  American Bosnia-Herzgovina Relief Fund, San Carlos
  AMERICAN BUREAU, Pasadena
  AMERICAN BUSINESS & PROFESSIONAL ASSOCIATION, Mc Lean
  American Dawah Center, Saint Louis
  American Educational Trust, Washington
  American For Mid East Under..., New York
  American Homes, Inc., Andover
  American Institute of Islamic Studies Library, Denver
  American Institute Of Quranic ..., Blanco
  American Islamic Center of Ozark, Ozark
  American Islamic Center on Pineland, Dallas
  American Islamic Information Center, Alexandria
  American Islamic Services Foundation, San Diego
  American Jordanian Advisory Council, Palos Hills
  American Jordanian Social Center, Hammond

  A.T.O Glass, Mirrors, & Design, Houston
  A.U.Z Electronics Inc, Clifton
  A.Z. Dental/General and Cosmetic Dentistry, Pennsauken
  A1 Brokers, Winter Garden
  A1 Irrigation and Sprinkler, Houston
  A1 Passport & Visa, Richardson
  A3Teck, Riverside
  AA Engineers, Hillsborough
  AA Tax Accounting and Financial Services, La Mirada
  AA...HAJI BABA FOOD CORP., West New York
  aaa all american taxi & limos, Palatine
  AAA Halal Meats, Clinton
  AAA of NJ Carpet Cleaning, Willingboro
  Aaboo Electric LLC., Dayton
  Aabshaar, Springfield
  Aahirahs Palace, New York
  AAKASH TRAVEL, Culver City
  Aalijah resturant, Lilburn
  Aamco Transmissions & Auto Care, Flemington
  Aamirs Super Print, Santa Clara
  Aarifa s Products & Services of Distinction, Columbus
  Aashian Travel, Newhall
  AASIM M. SAYYID HYPNOTHERAPY CENTER, Erie
  AAW Insurance Agency, Allston
  Abacus Internet Services, Phoenix
  abacus2000, Hattiesburg
  ABADA Hair Studio, Temple Hills
  Abadir ethiopian store, Santa Clara
  Abayas by THE COMPLETE HIJAB, Hamtramck
  Abayas N Stuff, Houston
  ABBADA MUMIN INC., Atlanta
  Abbul Gaffor Halal Meat Market, Seattle
  ABC Car Rental, Albuquerque
  Abdala & Hassan Inc., Highland Park
  Abdallah\\\\\\\'s Restaurant and Bakery, Houston
  Abdelaziz, Joanna - Arbonne Independent Consultant, Kennesaw
  Abdelhamid, Raed K, Annandale
  Abderrahamane Bahira, Worcester
  Abdul al Junaid Deli Grocery, Bronx
  Abdul Gafoor Halal Meat & Restaurant, Seattle
  Abdul Khan, CPA, Cypress
  Abdul Majid Hasan, Newark
  Abdul Q. Khan, Pittsburgh
  Abdul S Janmohamed, Real Estate Agent, Glendale Heights
  Abdul Shahid Enterprises, Chattanooga
  Abdul-Hakim's Islamic Books, Syracuse
  Abdul-Hamid, Saint Louis
  Abdul-Haqq, Philadelphia
  Abdul-Karim, Barbara D, Annandale
  Abdul-Qawiy's School of Self-Defense, East Orange

  Claremont Islamic School, Pomona
  Clear Lake Education Center, Houston
  College of Wooster, Wooster
  College Preparatory School Of America, Lombard
  Community Mosque Academy, Winston Salem
  Crescent Learning Center, Toledo
  Crescent School, Joyce
  Crescent View Academy, Aurora
  CTS Language Link, Vancouver
  Danville_PA Sunday School, Danville
  Dar Al-Huda School, Villa Park
  Dar Ul Arqam-North Zone, Houston
  Dar Ul Arqam-Southeast, Sugar Land
  Dar Ul Arqam-Southeast, Houston
  Dar-Alarqam, Lynnwood
  Dar-ul-Arqam School, Houston
  Dar-ul-Arqam School, Spring
  Dar-ul-Arqam School, Zavalla
  Dar-Ul-Arqam Weekend School, Burlington
  Darul Amaanah Tahfeedhul Qur'aan Academy, Wilmington
  Darul Arqam, Arlington
  Darul Arqam Islamic School, Houston
  DARUL ARQAM SCHOOL, South River
  DARUL ULOOM AL-QASIMIA, Hummels Wharf
  Darul Uloom Aziza, Plano
  Darul Uloom Florida, Kissimmee
  Darul Uloom NY, Jamaica
  Darul-Huda Sunday School, Charlottesville
  Darul-Rasheed (Girls school for Alima Course), Buffalo
  Dayton Islamic School, Dayton
  Dr. Abbas, Merchantville
  Dr. Anwar Khan, Ocala
  Dr. Kamran Tariq, New York
  Dr. Mohammad Jamil, Chicago
  Dr. Mohammed Saiful Islam, Muncie
  Dr. Mustfa Kabir, Indianapolis
  Dr. Syed Siddiqi, Beckley
  Dr. Zia Sheikh, Salamanca
  El-ber Islamic School, Astoria
  Eman Elementary School, Fishers
  Entebbe parents school, Troy
  Evergreen Islamic Institute, Lynnwood
  Evergreen Islamic Institute, Lynnwood
  Faith Academy, Tyler
  Foundation for Islamic Education Inc Vahs, Ardmore
  Foundation for Knowledge and Develolpment, Astoria
  Foundation to Advance Islamic Teaching in Houston, Houston
  G.I.E.F school, Norcross
  Garden of the Sahaba Academy, Boca Raton
  Genesee Academy, Flint

Ansar Of Islam Inc, Brooklyn
  Ar-Rahman Foundation, New York
  AR-RAHMAN Islamic Center, Fontana
  Ar-Rahman Jame Masjid, Sunnyside
  Ar-Rashid Islamic Center, Compton
  Ar-Rashid Masjid (Mosque), Anchorage
  AR-Rowdah, Arlington
  Ar-Rribat Al-Islami Center, San Diego
  Arribat Al-Islami, La Jolla
  Arvin's Da'wa Center, Arvin
  As Sabiqun Islamic Center, Manchester
  As Sabireen Islamic Center, Bakersfield
  As Salaam Islamic Center, Raleigh
  As-Sabireen Islamic Center, Bakersfield
  As-Salaam Center, Chicago
  As-Siddiq Institute & Mosque, Burton
  AS-Siddiq Muslim Organization, South Ozone Park
  Ashaabul Hadeeth, Dannemora
  Asheboro masjid, Asheboro
  Ashfaq, Temple
  ASIA Center, Masjid/Hifz Madrassah, Houston
  Assabiqun Islamic Center, Elmira
  Assadiq Islamic Educational Foundation, Boca Raton
  Assadiq Islamic Educational Foundation, Boca Raton
  Assafa Islamic center Inc., New York
  Assalam Center, Boca Raton
  Association of Muslim Community, Manchester
  Astoria Islmaic Center, Masjid Baitul Mukarram, Astoria
  At-Tawheed Da'wah Center, Austin
  Attawheed Islamic Center, Pittsburgh
  Auburn Islamic Center, Auburn
  Augusta Islamic Prayer Center, Augusta
  Aun Nur Islamic Center, New York
  AYAH Islamic Center, Laurel
  B & H Islamic Center of Pennsylvania, Mechanicsburg
  Bader Al-Rasheedi, Castine
  Badr Islamic Center, Fresno
  Bait ul Mukarram, Lakewood
  Bait-ul-Noor, Oakland
  Baitu Salam Masjid - Loyola University Chicago, Chicago
  Baitul Aman Islamic Center, Bronx
  Baitul Llah Islamic Information Center, Sacramento
  Baitul Mamoor, Bronx
  Baitul Mukarram Masjid, Philadelphia
  Baitul Mukarram Masjid, Detroit
  Baitul Mukkaram Masjid (BIC), Arlington
  Baitulilm, Streamwood
  Baitur Rahmah Masjid & Islamic Center, Brooklyn
  Baitus Salaam Jame Masjid Inc.,, Bronx
  Baitush Sharaf Jame Masjid and Islamic Center, BrooklynAmerican Lebanese Association of San Diego, Chula Vista
  American Lebanese League, Washington
  American Lebanese League, Beverly Hills
  American Lebanese National Council, Orange
  American Lebanese Syrian Associated Char, Arlington
  American Mercy Services, Seattle
  American Moslem Foundation, Kent
  American Moslem Society, Coldwater
  American Muslam Association of North America, Miami
  American Muslim Alert Foundation Inc, Atlanta
  AMERICAN MUSLIM ALLIANCE, Newark
  American Muslim Alliance, Concord
  American Muslim Alliance, Berkeley
  AMERICAN MUSLIM ALLIANCE, Fremont
  American Muslim Assistance, Culver City
  American Muslim Assistance (AMA), Fenton
  American Muslim Association of North America: AMANA - CT Office, W Hartford
  American Muslim Caucus, Dallas
  American Muslim Chamber of Commerce, Dallas
  American Muslim community, Alexandria
  American Muslim Community Center, Eden Prairie
  AMERICAN MUSLIM COUNCIL, Osseo
  AMERICAN MUSLIM COUNCIL, Washington
  American Muslim Foundation, Falls Church
  American Muslim Foundation, Newark
  American Muslim Friends-Bosnia, Brookline
  American Muslim Marketing, Willingboro
  American Muslim Political Affairs, Dearborn
  American Muslim Political Alliance, Andover
  American Muslim Society, Dearborn
  AMERICAN MUSLIM SOCIETY, Napa
  American Muslim Students Assoc., Jamestown
  American Muslim Voice, Newark
  American Muslims Cultural Association, Palmdale
  American Muslims for Emergency and Relief, Miami
  American Muslims For Global Peace & Justice, Santa Clara
  American Muslims for Global Peace and Justice, Washington
  American Muslims for Jerusalem, Washington
  American Muslims Helping the Community, Fremont
  American Muslims Intent on Learning and Activism, San Francisco
  American Near East Refugee Aid (ANERA), Washington
  American Red Crescent, Englewood
  American Task Force for Lebanon, Washington
  American Trust Publications - ATP, Plainfield
  American Youth Academy, Tampa
  American-Arab Anti Discrimination Committee, Chicago
  American-Arab Anti-Discrimination Committee, Washington
  American-Arab Anti-Discrimination Committee of Massachusetts, Boston
  American-Arab Assoc. for Commerce & Industry, New York
  American-arabian Public Affairs Committee (aapac), Seattle

Abdul-Shahid Enterprises, Chattanooga
  Abdullah Enterprises, Mobile
  Abdullah's plumbing and heating, Chicago
  Abdul\\\\\\\'s Arts & Crafts-Africa, Dayton
  ABDURRAHMAN S. KIDEYS, Naples
  Abed Awad, Esq., clifton
  ABI PC Services, Indianapolis
  Abid Saleemi, CPA LTD, Holbrook
  Abir Halal Restaurant, Brooklyn
  ABITS & ASSOCIATES, INC., Torrance
  ABLE Technologies Inc, Chicago
  Aboshadi, Dr. Gamal A., Alexandria
  Abou Allaban Psychiatric Clinic, Newton Center
  Abouelazm Law Office - LAW OFFICES of Iman I. Abouelazm, P.A., Miami
  Abouhossein, Ahmad MD, Dayton
  Abraham Itani Accounting and Tax, Paterson
  Abraham\\\\\\\'s Bakery II, Miami
  Abraheem\\\\\\\'s Cuisine, East Orange
  Abrar CPA Inc.,, Cleveland
  Absolute Health Internal Medicine and Pediatrics, Ocala
  Absolute Moving Labor, Colorado Springs
  Abu Amin, Real estate, Jeffersonville
  Abu Baker\\\\\\\'s, Brooklyn
  Abu Bakr E. Allam, DMD, Liverpool
  ABU MAHER INTERNATIONAL, Orlando
  Abu the Juice Man, Chester
  Abu's Bakery, Brooklyn
  Abundance Of Beauty Hair Salon, Seattle
  Abus House of Halal, Binghamton
  AC&C Construction, Germantown
  Academic and Educational Resources, Alexandria
  Acceris One, West Haven
  Access Chiropractic Care, Des Plaines
  Access Health Care, Schaumburg
  Accountax, Arlington
  ACCOUNTAX BUSINESS SERVICES INC., Valley Stream
  Accountax Services, Atlanta
  Accounting & Tax Services, Trenton
  ACCU-SWISS INC, Oakdale
  ACCURATE ACCOUNTING & TAXATION, Buffalo
  Ace Iron Inc, Hayward
  ACE TEST ONLY SMOG CENTER, Berkeley
  ACI HALAL MEAT & TURKISH RESTAURANT, Allentown
  Acs Consulting, Santa Clara
  Action Fire & Safety, Omaha
  Action Line Clothing, Maplewood
  Action Rent A Car, Santa Ana
  Action Serv-All Appliance, Toledo
  Acupuncture Center of Linthicum, Linthicum Heights
  Acupuncture/Chinese Medicine, Washington

  Genesee Islamic Acadamy, Flint
  Germantown Islamic School, Philadelphia
  Graduate School of Islamic and Social Sciences, Ashburn
  Granada Islamic School, Santa Clara
  Greensboro Islamic Academy, Greensboro
  Hadi School of Excellence, Schaumburg
  Hafiz School, Saratoga
  HALAL DEPOT, Grand Rapids
  Hasan Home School Academy, Gary
  Holy Land Market & Bakery, Columbus
  Home School High, East Orange
  Horizon Academy School of Arts and Sciences, Cleveland
  Huda Academy, Little Rock
  I Care 4 Kidz, Chester
  IACC ACADEMY, Plano
  IBN AL KHATTAB SCHOOL, Astoria
  Ibn Seena Academy, Orlando
  Ibnul-qayyim School, Bloomington
  Ideal Islamic School, Astoria
  INSTITUTE FOR ISLAMIC RESEARCH, Falls Church
  Institute of Islamic Studies, Chester
  Institute Of Islamic Education, Elgin
  Institute of Islamic Studies (IIS), Cranbury
  Institute of Islamic Teachings, Minneapolis
  International Academy of Cincinnati, West Chester
  International Institute of Islamic Medicine, Brandon
  Iowa city mosque Saturday school, Iowa City
  Iqra Academy, Stamford
  Iqra Academy, Lawrenceville
  Iqra Academy of Utah, Salt Lake City
  Iqra Academy of Virginia, Richmond
  IQRA ELEMENTARY SCHOOL, Springfield
  Iqra Pre/Elementary School, Granada Hills
  IQRA' ACADEMY, Frederiksted
  IQRA' Educational Center, Canton
  ISLAMIC ACADAMY DAY SCHOOL, Rahway
  ISLAMIC ACADAMY DAY SCHOOL, Neptune
  Islamic Academy, Hialeah
  Islamic Academy Day School /Dar Al Farh, Asbury Park
  Islamic Academy of Alabama, Birmingham
  Islamic Academy of Columbia, West Columbia
  Islamic Academy of Huntsville, Huntsville
  ISLAMIC ACADEMY OF NEW ENGLAND, Jacksonville
  ISLAMIC ACADEMY OF NEW ENGLAND, Sharon
  ISLAMIC ACADEMY OF SAN ANTONIO, San Antonio
  Islamic Academy of St. Augustine, Saint Augustine
  Islamic American University, Southfield
  ISLAMIC AMERICAN UNIVERSITY, Southfield
  Islamic Arts and Architecture, Santa Barbara
  Islamic Center, Carbondale
 

  Baltimore Masjid, Baltimore
  Baltimore Masjid, Laurel
  BANAT CULTURAL CENTER, Middle Village
  Bangladesh Islamic Center, Arlington
  Bangladesh Muslim Center & Masjid, Brooklyn
  Bangladeshi Jame Masjid & Islamic Center, Hatfield
  Barakat-Ul-Quran Center, Irving
  Barron Islamic Center, Barron
  BATAVIA ISLAMIC CENTER, Summit Argo
  Batavia Islamic Center, Batavia
  Batiul Islam Masjid & Community Center Inc., Bronx
  Battle Creek Islamic Centre, Battle Creek
  Bay Area Cultural Connections, Sunnyvale
  Bay County Islamic Society, Panama City
  Bay County Islamic Society Inc, Panama City
  Beaumont Circle Mosque, Yonkers
  Beaumont Masjid, Beaumont
  BEIT ELMAQDIS ISLAMIC CENTER, Brooklyn
  Bellingham Mussallah, Bellingham
  Belmont Mussallah, Belmont
  Bentonville Masjed-Islamic Center of NW Arkansas, Bentonville
  BERGEN COUNTY ISLAMIC EDUCATION CENTER, Hackensack
  Berkeley Mosque, Berkeley
  Bibliotheca Islamica, Inc., Chicago
  BILAL IBN RABAH CENTER, Columbus
  Bilal Mosque, Toms River
  Bilal Mosque Association, Beaverton
  Bilal Rabah Center, Muskegon
  Birmingham Islamic Center (BIC), Birmingham
  Bismillah Foundation Inc., Glen Oaks
  Bladensburg Mosque, Washington
  Blossom Valley Muslim Community Center, San Jose
  Blytheville Masjid, Blytheville
  BMCC Muslim Society, New York
  Bob ul Ilm Islamic Center, Maywood
  Bolingbrook Masjid, Bolingbrook
  Bonita Springs Islamic Center, Bonita Springs,FL.
  Bosansko Hercegovacki Islamski Centar BHICNY, Astoria
  Bosniak American Islamic Center, Inc., Louisville
  Bosnian American Islamic Center, Hamtramck
  Bosnian Cultural Centar Grand Rapids, Grand Rapids
  Bosnian Islamic Center, Saint Louis
  Bosnian Islamic Center of Pensylvania, Mechanicsburg
  Bosnian Islamic Cultural Center, Chicago
  Bosnian Muslim Association, Clearwater
  BOSNIAN-AMERICAN ISLAMIC CENTER, Hartford
  Boston Dialogue Foundation-Revere Mosque, Revere
  Boston Islamic Center, Jamaica Plain
  BREVARD ISLAMIC CENTER, Palm Bay
  Bridgeport Islamic Society, Bridgeport

American-Egyptian Cooperation Foundation, San Francisco
  Americans For Soviet Muslim, Washington
  Americans of Islamic Heritage - Cedar Crest College, Emmaus
  AMIN RADIO, Springfield
  Amin's Fongyip Chinese Muslim, Newark
  Ammal Muslim Organization, Forest Park
  An Juman-e-islamia, Jersey City
  An Nakhal, Washington
  An-Nasr Productions, Milwaukee
  AN-NUSRAH ISLAMIC TRUST, Hamtramck
  ANISSA ISLAMIC SPA, Philadelphia
  Anjuman Hefazatul Islam, Bronx
  ANJUMAN HEFAZATUL ISLAM, Bronx
  Anjumane Najmi, Farmington
  ANSAAR, Columbus
  ANSAR FOUNDATION, Kansas City
  Ansar Muslim Society (MSA), Philadelphia
  Ansar-Ud-Deen Society, Riverdale
  Ansar-Ud-Deen Society of Nigeria, Houston
  AN_NUSRAH ISLAMIC TRUST OF THE GREATER DETROIT AREA INC., Highland Park
  Aqsa School for Girls, Bridgeview
  Ar-Rawda Muslim Cemetery, Fort Worth
  Ar-Razzaq Transitional Housing for the Homeless, Cincinnati
  Ar-rehman Foundation, New York
  Arab Amerian Dental Associates, Fullerton
  ARAB AMERICA SERVICES, Lakewood
  ARAB AMERICA PARADE COMMITTEE, Brooklyn
  ARAB AMERICAN ACTION NETWORK, Chicago
  ARAB AMERICAN AND CHALDEN COUNCIL, Detroit
  ARAB AMERICAN ASSOCIATION OF ENGINEERS, Bridgeview
  ARAB AMERICAN BAR ASSOCIATION INCORPORATED, Chicago
  ARAB AMERICAN CENTER, Flint
  ARAB AMERICAN CIVIC ORGANIZATION, San Bernardino
  ARAB AMERICAN CIVIC ORGANIZATION, Paterson
  Arab American Club, San Bernardino
  Arab American Club College Union, San Jose
  Arab American Comm. Out Reach Services, Detroit
  ARAB AMERICAN COMMUNITY CENTER, Orlando
  ARAB AMERICAN COMMUNITY CENTER FOR ECONOMIC & SOCIAL SERVICES, Cleveland
  Arab American Congress for Palestine, Chicago
  ARAB AMERICAN CULTURAL COMMUNITY CENTER, Houston
  Arab American Cultural Group, Los Angeles
  Arab American Cultural Society, Detroit
  Arab American Democrats, Los Angeles
  Arab American Family Services, Palos Hills
  ARAB AMERICAN FAMILY SUPPORT CENTER, Brooklyn
  Arab American Foundation, Yonkers
  ARAB AMERICAN FRIENDSHIP CENTER, Dearborn
  Arab American Historical Foundation, Glendale
  ARAB AMERICAN INSTITUTE, Oak Lawn
 

Acuson, Mountain View
  Ad-Diwan, Falls Church
  ADAIR OLIVIA, Denver
  Adam Center - Cincinnati Muslim Web site, Mason
  Adam Construction, North Ridgeville
  Adam Halal Meats and Grocery, Orlando
  Adam Pizza, Boston
  Adam travel, Fort Lauderdale
  Adam Travel Services, Minneapolis
  Adam Travel Services, Washington
  Adam Travel Services, Scottsdale
  Adam Travel Services, Astoria
  Adam Travel Services, San Francisco
  Adam Travel Services, Atlanta
  Adam Travel Services, Dedham
  Adam Travel Services, Los Angeles
  Adam Travel Services, Los Alamitos
  Adam Travel Services, Charlotte
  Adam Travel Services, Richardson
  Adam Travel Services, Houston
  Adam Travel Services, Chicago
  Adam Travel Services, Philadelphia
  Adam Travel Services Inc, Chicago
  Adam Travel Services Inc., Alexandria
  Adam Travel Services, Inc., Jersey City
  Adam's Halal Meat & Grocery, Houston
  Adams Mark Hotels Denver, Denver
  Adams Realty, Tulsa
  Adam\\\\\\\'s Halal Meat & Grocery, Houston
  ADANA KEBAB RESTAURANT, San Francisco
  ADDIS VARIETY STORE, Sioux Falls
  Addy's Tandoor & Grill, Culver City
  Adicom Wireless, Hayward
  ADMIRAL MOTEL, Scarborough
  Admireshop, Seattle
  Adn Tribal Rugs, Inc, New York
  Adnan & Farid International Services, Torrance
  Adom International, Auburn
  Advance Auto Center, Houston
  ADVANCE HEATING,VENTILATION,AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION CONTRACTORS,SALES ,SERVICE CO., Midlothian
  Advance Networking Solutions, Ballwin
  Advance Rehab, Panama City
  Advance Solution Inc, Pine Brook
  Advance Solution Inc, Short Hills
  Advanced Builders, Inc., Brooklyn
  Advanced Commerce Solutions, Saugus
  Advanced Computing, Milwaukee
  ADVANCED MICRO SYSTEMS, INC., Redondo Beach
  Advanced Pain and Spine Center, Germantown
  Advanced Professional Engineering Inc., Fort Collins  Islamic Center of Contra Costa, Concord
  Islamic Center of Orlando, Orlando
  Islamic Center of the Triad / Weekend School, Greensboro
  Islamic Community of Bryan-College Station, Bryan
  Islamic Community School, Halethorpe
  Islamic Community School, Baltimore
  Islamic Community School, Houston
  Islamic Day School, Orange
  ISLAMIC EDUCATION INST OF TX, Sugar Land
  ISLAMIC EDUCATION INSTITUTE, Mountain View
  Islamic foundation school, Villa Park
  Islamic Home School, Lakewood
  ISLAMIC INFORMATION INSTITUTE INC, South Amboy
  Islamic Institute, Washington
  ISLAMIC INSTITUTE OF KNOWLEDEGE, Dearborn
  Islamic Institute of Minnesota, Saint Paul
  ISLAMIC INSTITUTE OF MINNESOTA CEMETARY, Saint Paul
  ISLAMIC LEADERSHIP SCHOOL, Bronx
  Islamic Middle School and Independent Study Center, Riverside
  Islamic Preschool Montessori, Durham
  Islamic Saudi Academy, Alexandria
  Islamic Saudi Academy, Fairfax Station
  Islamic Saudi Academy, Fairfax
  Islamic school, Chester
  Islamic school, Leesburg
  Islamic school, Washington
  Islamic School, Arlington
  Islamic School, Oakley
  Islamic School of Central Missouri, Columbia
  ISLAMIC SCHOOL OF COLUMBIA MISSOURI, Columbia
  Islamic School of Columbia-Missouri, Columbia
  Islamic School of Fort Wayne, Fort Wayne
  Islamic School Of Greater Lafayette, West Lafayette
  Islamic School of Greater New Orleans, Kenner
  Islamic School of Greater Toledo (ISGT), Perrysburg
  ISLAMIC SCHOOL OF IRVING, Irving
  ISLAMIC SCHOOL OF KANSAS CITY, Kansas City
  Islamic School of Louisville, Louisville
  ISLAMIC SCHOOL OF LOUISVILLE, Louisville
  ISLAMIC SCHOOL OF LOUISVILLE INCORPORATED, Louisville
  Islamic School of Manhattan, Manhattan
  Islamic School of MET, Portland
  ISLAMIC SCHOOL OF MIAMI INC, Miami
  Islamic School of Mt Pleasant, Mount Pleasant
  Islamic School of New Jersey, Newark
  Islamic School of Northern Jersey, Budd Lake
  Islamic School Of Omaha, Nebraska, Omaha
  Islamic School of Portland, Portland
  Islamic School of Rhode Island, West Warwick
  Islamic School Of San Diego, San DiegoBRIDGETON ISLAMIC CENTER, Bridgeton
  Bridgeton Islamic Center, Millville
  Bronx Islamic Cultural Center (masjid Annasr), Bronx
  Bronx Muslim Center, Bronx
  BROOKLYN ISLAMIC CENTER, Brooklyn
  Brooklyn Islamic Center, Brooklyn
  Brooklyn Mosque Incorporation, Brooklyn
  Brunei Darusslam Mission To Un, New York
  Bullhead Islamic Center, Bullhead City
  C.I.T.I., Somerville
  Canarsie Islamic Center, Brooklyn
  Canyon Islamic Center, Canyon
  Carrollton Islamic Center, Carrollton
  Casey Community Center, Gaithersburg
  Cellular Service, Lynchburg
  CENTER FOR ISLAM CULTURE AWARENESS INCORPORATED, Fort Myers
  Center for Islamic Studies, Youngstown
  Center for Islamic Studies, Queens Village
  Central California Islamic Center, Clovis
  Central Coast Islamic Center Of Santa Maria, Santa Maria
  Central Illinois Mosque & Islamic Center (CIMIC), Urbana
  CENTRAL ILLINOIS MUSLIM ASSOCIATION (CIMA), Effingham
  Central Islamic Center of New York, Inc., South Richmond Hill
  Central Islamic Orgnization Of Guyana USA Inc., Miramar
  Central mosque, Chester
  Central Mosque of Charleston, Charleston
  Central Mosque, Islamic Culture Center of Rochester, Rochester
  CENTRO ISLAMICO DE PUERTO RICO, San Juan
  Cham Muslims Association of Pennsylvania, Harrisburg
  Chamblee Masjid, Atlanta
  CHAMPION MASJID- MASJID AL-SALAAM, Spring
  Chicago Islamic Center, Chicago
  Cincinnati Islamic Center, Cincinnati
  Cleveland Muslim, Cleveland
  Cobble Creek masjid, Ypsilanti
  Colorado Muslim Society, Denver
  Columbia Heights Mosque, Minneapolis
  Community Mosque of High Point, High Point
  Community Mosque of High Point, High Point
  Community of Islamic Civilization, Pasadena
  COMUNITY MOSQUE OF HIGH POINT, High Point
  Concord Dar Ul Islam Masjid, Concord
  Concord Islamic Center, Concord
  Conway Islamic Center, Conway
  Coventry Village Musullah, Memphis
  Crescent Society, Spring Hill
  Daar Al-Hadeeth, Newark
  Daar-Ul-Islam Masjid, Ballwin
  Daawah Enterprise Intl, Los Angeles
  Dallas Central Mosque, RichardsonArab American Institute, Dearborn
  Arab American Institute, Washington
  Arab American Ladies Society, Orland Park
  Arab American Lawyer's Assn of South CA, Beverly Hills
  ARAB AMERICAN MEDICAL ASSOCIATES LOS ANGELES CHAPTER, Newport Beach
  Arab American of Central Ohio, Columbus
  Arab American Press Guild, Beverly Hills
  Arab American Realtions Committee, New York
  Arab American Republic Federation, Orland Park
  Arab American Republican Club, Orange
  Arab American University Graduates, Chicago
  Arab American University Graduates, Glendale
  Arab Civil Rights Committee, Los Angeles
  Arab Community Center, Dearborn
  Arab Community Center, Youngstown
  Arab Community Center, Youngstown
  Arab Community Center, Chicago
  Arab Cultural Center, San Francisco
  Arab Cultural Club, Sylmar
  ARAB EDUCATIONAL COUNCIL, Chicago
  ARAB FUNERAL HOME ANNOUNCEMENT LINE, Arab
  Arab Grocers Assoc, Alamo
  ARAB INFORMATION CENTER, Washington
  Arab Information Center, New York
  ARAB INFORMATION CENTER, Chicago
  Arab Moslem Community of Greater Chicago, Palos Hills
  Arab Muslim American Federation, Brooklyn
  ARAB PUBLIC LIBRARY, Arab
  ARAB REFUGEE EMERGENCY FUND, San Francisco
  ARAB REPUBLIC OF EGYPT, San Francisco
  ARAB SENIOR CITIZENS, Arab
  Arab Social Club, Covina
  Arab Student Aid International, Fanwood
  Arab Students Assoc, San Luis Obispo
  ARAB U S CHAMBER OF COMMERCE, Houston
  Arab Women's Solidarity Association, Raleigh
  Arab World and Islamic Resources, Berkeley
  Arab-American Council, Dearborn
  ArabesQ Homeschool Connections, Seattle
  Arabic Language, Saginaw
  ARABIC PAPER ON ISLAM, Houston
  Arabic Teaching Cen., New York
  Arabuter Magazine, Washington
  Arizona Muslim Family Health, Tempe
  Arkansas Muslim Association, Hot Springs National Park
  Artesia,norwalk,cerritos,downey muslim youth group, Norwalk
  AS-SIDIQ MUSLIM ORGANIZATION, Jamaica
  Ash Shura Dawah Center, Norfolk
  Ashland University Muslim Students, Ashland
  Assabeel - SUNY at Binghamton, BinghamtonAdvanced Technology Builders, Inc, Chicago
  Advanced Xpress Printing, Richardson
  Adventure Export Import Travel Tour Center, Woodbury
  AEDACCSYS..COM, Brooklyn
  Aeecc, Santa Clara
  AEI Metallurgical Services, Alliance
  AERO TRAVEL INC, Woodbridge
  Aesthetics Images Inc, Brooklyn
  AF & Associates, Morrisville
  AFAF Golden Needle, Brooklyn
  afb wholesale, Fresno
  Afendi Goldsmith, Centreville
  AFF INCOME TAX SERVICES, Lake Worth
  Affordable, Houston
  AFFORDABLE WIRELESS, Denver
  AFGHAN & PERSIAN CUISINE HALAL RESTAURANT, Mountain View
  Afghan Bakhtar Halal Mkt, Flushing
  Afghan Bread Market, Concord
  Afghan Famous Kabob, Gainesville
  Afghan Grill, Washington
  AFGHAN HALAL CUISINE, Evanston
  Afghan House, Sunnyvale
  Afghan Kabob, Springfield
  Afghan Kabob, Springfield
  Afghan Kebab House #7, Metuchen
  Afghan Kebab House III, New York
  Afghan Market, Tracy
  Afghan Restaurant, Alexandria
  Afghan Shish Kebab, Tracy
  Afghan Village, Newark
  AfifaWear, Clarkston
  AfricaLink, Philadelphia
  African American Halal Sprmrkt, Bronx
  African Express, Jackson
  African Grocery & Restaurant, Saint Louis
  African Paradise Restaurant, Columbus
  African style and Dahabshil inc, Portland
  Afrik Grocery & Halal Meat, Minneapolis
  Afrikando, Seattle
  Afshar, Dr. Arash, Annandale
  Aftab @ Remax Town Center, Columbus
  Aftab Grocery & Halal Meat, Bronx
  Aga's Restaurant, Houston
  Aginah's Herbal Hair Products, Wynnewood
  Agra Café, Los Angeles
  AHA ENTERPRISES, LLC, Camden
  AHM Auto Inc., West Hempstead
  Ahmad Law Office, PLLC, Lexington
  Ahmad Mur, Bridgewater
  Ahmad Pediatrics, New IberiaIslamic School of Santa Rosa, Santa Rosa
  Islamic School of Topeka, Topeka
  Islamic School of Trenton (Al-Bayaan Academy, Trenton
  Islamic School of Upper Westchester (ISUW), Mount Kisco
  ISLAMIC SCHOOLS ASSOCIATES, Binghamton
  Islamic Society-Al NUR School, Getzville
  Islamic Sunday School, Omaha
  Islamic Sunday School, Macon
  Islamic Sunday School, Charlottesville
  Islamic Teacher, Bensalem
  Islamic Waldorf School Online, Cedar Rapids
  ISLAMIC WEEKEND SCHOOL, Garden Grove
  Islamic Weekend School, Rockville
  ISNEO Sunday School, Canton
  Khadijah Academy for Girls, Falls Church
  L.F.S. Islamic Institute, Philadelphia
  Lackawanna Islamic School, Buffalo
  Lexington Universal Academy, Lexington
  Little Muslim Daycare, Willingboro
  Madina Academy, Windsor
  Madinah Academy of Madison, Madison
  Madras, San Ramon
  Madras-e-Rahmat, Chicago
  Madrasa Al Islamiya, Brooklyn
  Madrasa-tul-Ilm, Indianapolis
  Madrasah Al-Qayyum, Bloomington
  Madrasah Islamiah, Houston
  Madrasat Al-Huda Islamic School of Augusta, Augusta
  Madrasatu Ahlis Sunnah, East Orange
  Madrasatu Ahlis Sunnah-Ahlus Sunnah School, East Orange
  Madrasatu Dar Al Arqam, Newark
  Madrasatul Muslimiin, Columbia
  Madrasatun Nurul Islamiyya, Chicago
  MADRASSA ZIA-UL-QURAN, Elmont
  Madrassatu al Amal, Coatesville
  Malik Academy, Cambridge
  MALV Islamic Academy, Whitehall
  Markazul Bayaan, Philadelphia
  Markazul Bayaan School of Arabic Studies, Philadelphia
  MAS Quran Institute, Southfield
  MASCIS, Tulsa
  Masjid Noor School, Chattanooga
  MCG Mulim Children's Garden, San Mateo
  MDQ Academy, Bay Shore
  Medina Academy, Redmond
  Meraj Academy, West Hills
  Mercy Education Fondation, Oklahoma City
  Mercy School, Oklahoma City
  Middle Eastern Market, Grand Rapids
  Minnesota Dawah Institute, Saint Paul

 Dallas-Ft Worth Islamic Center, Irving
  Dalton Islamic Center, Dalton
  Dalton Islamic Center Inc, Dalton
  Danbury Masjid -- ISWC, Danbury
  Danville Islamic Center, Danville
  Danville Masjid and Islamic Center, Danville
  Dar Abi Bakr, Mankato
  Dar Ad-dawah Islamic Center Inc., Brooklyn
  Dar Al Arqam Islamic Center, Salem
  Dar al Farooq, Minneapolis
  Dar Al Hijrah Islamic Center, Falls Church
  Dar Al Islam, Abiquiu
  Dar Al Kitab Wal Hikmah, Mobile
  DAR AL QURAAN, Los Angeles
  Dar Al Tawheed Incorporation, Teaneck
  DAR AL-HIJRA ISLAMIC CENTER, Falls Church
  Dar Al-Hijrah Islamic Civic Center, Minneapolis
  Dar al-Taqwa (Masjid), Ellicott City
  Dar Alafaq Bookstore, Pompano Beach
  Dar Alhuda Islamic Center, Hurst
  Dar El salam Islamic Center, Arlington
  Dar El- Eman, Arlington
  Dar Majhar, Cambridge
  Dar ul Huda, Springfield
  Dar Ul Islam Masjid Ul Salat, Elmira
  Dar'ul Islam, Albany
  Dar-ul Islam, Elizabeth
  Dar-Ul-Islam, Elizabeth
  Dar-ul-islam, Palatine
  Dar-ul-Taqwa -- Muslim Community Organization, Des Moines
  Dar-ur Rashad, Warren
  Dar-us-Salaam and Al-Huda School, College Park
  Dar-us-Salaam Cultural Center, Burnsville
  Dar-us-Salam Masjid, Milpitas
  Dar-us-Sunnah / Islamic Information Center of Augusta, Augusta
  Daru Salam Center, Southfield
  Darul Argum Islamic Center, Ames
  Darul Arqum, Islamic Center of Ames, Ames
  Darul Falah, Tustin
  Darul Furqan, Jackson Heights
  Darul Huda, Snellville
  Darul Islah Masjid, Teaneck
  Darul Jannah Masjid, Brooklyn
  Darul Qasim, Glen Ellyn
  Darul Uloom Al Sheria, San Bernardino
  Darul Uloom Harunia, Calverton
  Darul Uloom Masjid, Hollywood
  Darus Salam Masjid, Lawrenceville
  Darut Touheed (masjid Touheed), Richmond Hill
  DAWA Center, Los Angeles
 

Assembly of Muslim Jurist, Hyattsville
  Assoc. Muslim So., Ames
  Assoc. of Arab American Journalists, Orland Park
  Assoc. of Arab American Univ. Grads, Belmont
  Assoc. Of Muslim Students, Chico
  Associated Muslims Religious Center & School, Sacramento
  Association of Arab American University Graduates, Washington
  Association of Balkan Turks of America, Brooklyn
  Association Of Latin American Muslims/sociedad Islamica Latino Americana, Washington
  Association of Muslim Americans for Advocacy and Learning, Fremont
  Association of Muslim Educators, Naperville
  Association of Muslim Scientists & Engineers, Plainfield
  Association of Muslim Scientists and Engineers, Washington
  Association of Muslim Social Scientists, Herndon
  Association of Muslim Students, Conway
  Assyrian Center, North Hollywood
  Assyrian Center, North Hollywood
  Atlanta Latino Muslim Association, Decatur
  ATLANTA MUSLIM JAMAAT, Atlanta
  Attawakkul Institute, Columbia
  Augusta Regional Muslim Network, Augusta
  Aviation Tours, Inc, New York
  AVONDALE ISLAMIC CENTER, Mount Rainier
  AWAIR- Arab World & Islamic Resources, Abiquiu
  Awami Markaz Inc, Houston
  AYAH ISLAMIC CENTER (MASJIDUL GHURABAA), Laurel
  AZ & Z Tours, Astoria
  BAAB An-Nisa, East Orange
  Baabun Nasr, Philadelphia
  Babson Islamic Organization, Babson Park
  BADR for Development and Relief, DEARBORN
  Badr International Ethiopian Muslims Federation [BIEMF], Dallas
  Badr Islamic School, Fresno
  BADR MUSLIM MERCHANTS ASSOCIATION, Orange
  Baitul Hemayah, Inc., Newark
  BAITUL JANNAH JAME MASJIDCENTER, Brooklyn
  BAITUL NASR INCORPORATED, Brooklyn
  Baitul Nasr Onc, Brooklyn
  Baitul NiMat (House of Blessings), Moreno Valley
  Baitul Salaam Network - Virginia, Richmond
  Baitulmaal, AHED, Irving
  Bangladesh Association of North Texas, Flower Mound
  Bangladesh Islamic Community, Chicago
  Bar Association (Muslim), Schaumburg
  Barakah Hajj & Umrah, Oakbrook Terrace
  Barbara Henderson, Sun City
  Bard Muslim Student Organization, Annandale On Hudson
  Baytul Da'wah, Elizabeth
  BAYTUL-IMAN ACADEMY AT ICOB - Full Time Islamic Montessori Pre-School, Elementary thru High School, Matawan
  Beith Hanina Social club, Dearborn
Ahmad, Faheem MD, Sylvania
  Ahmad, Masood MD, West Chester
  Ahmad, Mautab MD, Ada
  Ahmad, Mohammad MD -, Columbus
  Ahmad, Munir MD, Tiffin
  Ahmad, Munir MD, Toledo
  Ahmad, Saleem MD, Dayton
  Ahmad, Shafik MD, Dayton
  Ahmed Clinic, Sayre
  Ahmed Restaurant, Orlando
  Ahmed Restaurant, Garden City
  Ahmed Shaikh, PLC, Santa Ana
  Ahmed's Custom Clothiers, Houston
  Ahmed, M Saleem MD, Xenia
  Ahmed, Syed MD, Dayton
  AIC Architects Engineers Managers, Indianapolis
  Aiiport Towncar & Limousine Services, West Palm Beach
  AIM Printing, Houston
  AIMS ATM, inc., Dayton
  AIMS Technologies International, Jersey City
  AIMTECH SafaSoft, Richardson
  Air America, Fresno
  Air Care Heating and Cooling Company, Bolingbrook
  Air Express Travel, Ann Arbor
  Air-O-Dynamic,inc, Sacramento
  AirCom Communications, Akron
  Aircom Wireless, Southaven
  Airlink Tours & Travel, Inc, Boca Raton
  Aisha Othman Realty and Finance, Antioch
  Aisha R. Syed Realtor® / Iowa Realty, West Des Moines
  Aisha's Day Care, Clarksville
  Aisoft Inc., Amityville
  AJ Electronic, Plano
  Aja Vancica, Dacula
  Ajmer Restaurant, Jersey City
  AKA Designs, Shawnee Mission
  Akbar al Chem Aluminum, Saginaw
  AKBAR COFFEE HOUSE., Altadena
  Akbar Grocery, Saint Louis
  Akbar Live Poultry Market, Hollis
  Akbar Restaurant, Garden City
  Akber Groceries, Houston
  AKC Commodities, Inc, Mahwah
  Akhera Enterprises, New Lebanon
  Akram Al-Hussein, Realtor, Knoxville
  Al & Almas Supper Club, Plainfield
  AL - Abbas Meat Market., Dearborn
  AL -Akashi Restaurant Inc., Detroit
  AL -Andaleeb, Detroit
  Al -Azem Imad, Dearborn
Miraj islamic school, Staten Island
  montessori Childrens Center, Falls Church
  Moraine Valley Community College, Palos Hills
  Moslem Student Association, Toms River
  Mounir Islamic School, San Mateo
  Mounir Islamic School, San Francisco
  Mounir Islamic School, Oakley
  Mounir Islamic School, Walnut Creek
  Mounir Islamic School, Santa Clara
  Mounir Islamic School, San Jose
  Mounir Islamic School, Fresno
  Mounir Islamic School, Fremont
  Mounir Islamic School, Hayward
  Mounir Islamic School, Concord
  MSA - Bergen Community College, Paramus
  MSA - Elgin Community College, Elgin
  MSU - Laney College, Oakland
  Muhammadi Masjid, Elmont
  MUSLIM ACADEMY, Gretna
  Muslim Academy, New Brunswick
  Muslim Academy of North America, Arlington
  Muslim American Youth Academy, Dearborn
  Muslim Community School, Potomac
  Muslim Institute of Houston, Houston
  MUSLIM PAROCHIAL SCHOOL, Deposit
  Muslim Student Association @ Normandale Community College, Minneapolis
  Muslim Student Association Auraria Campus, Denver
  Muslim Youth Academy, Seattle
  Mussab Bin Umayr Islamic School, Newbury Park
  Mutanafisun Academy, Quincy
  Nashville International Academy, Nashville
  Nelsons Academy, Philadelphia
  New Horizon Elementary School, Irvine
  New Horizon Elementary School Irvine, Irvine
  New Horizon School Westside, Los Angeles
  New Horizons Academy, Des Moines
  New World Learning Center, Dallas
  Noor Al-Islam Islamic Institute, Dearborn
  Noor Alhuda, Peoria
  Noor-Ul-Iman School, Monmouth Junction
  Nooran Islamic School, Honolulu
  Noorul Iman Institute, Burbank
  NOORUL IMAN ISLAMIC INSTITUTE, Oak Lawn
  Noorul Iman School, Bridgeview
  Northstar Islamic School, Hayward
  Northstar School, Hayward
  NSA Islamic Institution of Academic Excellence(NSAIIAE), Philadelphia
  NUR ISLAMIC ACADEMY, Atlanta
  NUR ISLAMIC SCHOOL, Louisville
  Nur-Al Islam- Franklin and Marshall College, Lancaster

Dawa Information Group, Indianapolis
  Dawah ilat-Tawheed Dawah Center, Baltimore
  DAWATUL ISLAMIA OF SOMERSET INC., Somerset
  Dayton Islamic Center, Dayton
  DAYTON MERCY SOCIETY/ISLAMIC CENTER OF DAYTON, Miamisburg
  Delaware Valley Muslim Association-Selimiye Camii (Mosque), Burlington
  Denullah Masjid Inc, Newark
  Denver International Airport Mosque(No Jumma prayer), Denver
  Detroit Masjid, Detroit
  DFW Islamic Educational Center Inc, Arlington
  Divide Islamic Center, Divide
  DLI Student Center (Lackland Air Force Base), San Antonio
  Dothan Islamic Center, Athens
  Douglas County Islamic Center, Roseburg
  Downtown Islamic Center-Chicago, Chicago
  Downtown Muslim Association, Seattle
  East Montgomery Islamic Center, Montgomery
  East Plano Islamic center, Plano
  East Plano Islamic Center (EPIC), Plano
  East Texas Islamic Association, Commerce
  East Texas Islamic Society, Tyler
  EASTSIDE ISLAMIC CENTER, Bellevue
  Eau Claire Islamic Center, Eau Claire
  Eden Prairie Islamic Center, Eden Prairie
  Edison Masjid, Edison
  EID GAH, JHELUM
  EID GAH, JHELUM
  Ejaz Ahmad Musalla, Memphis
  Elk Grove American Muslim Community Center - Masjid At-Tawheed, Elk Grove
  ELK GROVE ISLAMIC CENTER, Elk Grove
  EYUP SULTAN CAMII, Center Moriches
  Fairfield Mosque, Fairfield
  Fairhope Islamic Center, Fairhope
  Faith Unity Inc.(Musallah), philadelphia
  Fatih Camii, Brooklyn
  Fazl Mosque, Washington
  Fiji Jamaat Ul Islam of America - Masjid Ul Jamie, South San Francisco
  First Cleveland Mosque, Cleveland
  First Ohio Valley Masjid, Weirton
  FLATBUSH ISLAMIC CENTER (Dar Al Arqam), Brooklyn
  Flint Islamic Center, Swartz Creek
  Flint Islamic Center, Flint
  Fort rucker aviation army base mosqe, Fort Rucker
  Fort Smith Islamic Center, Fort Smith
  Fort Stewart Islamic Center, Fort Stewart
  FORT STEWART ISLAMIC CENTER, Fort Stewart
  Foundation for Islamic Knowledge, Lombard
  Fox Valley Islamic Society, Neenah
  Fox Valley Muslim Community Center, Aurora
  Fremont Islamic Counseling & Healing Center, Fremont

 Benevolence International Foundation, Palos Hills
  Benevolence International Foundation, Worth
  Berry & Sons Islamic Slaughter House, Detroit
  Best Deal Travel, Inc, New York
  Bilal Islamic School, Beaverton
  Bint Jebail Culture Center, Dearborn
  Bism Rabbik Foundation, Hialeah
  Bism Rabbik Foundation, Plantation
  Bism Rabbik Foundation, Englewood
  Bism Rabik Foundation, Chicago
  Bismillah Publication, Houston
  Bloomington Muslim Dialog Group, Bloomington
  Bnagladeshi Student at UCLA, Los Angeles
  Bosnian American Association Of New York, Astoria
  Bosnian Herzegovian American Community Center, Chicago
  Boston Council of MSA National, Boston
  Breast Center - AMI, Denver
  Bridgeport Islamic Community Center, Bridgeport
  BRONX CHARTER OF BAITUL NASR, Mount Vernon
  BRONX CHARTER OF BAITUL NASR, Bronx
  BRONX CHARTER OF BAITUL NASR, Yonkers
  BRONX CHARTER OF BAITUL NASR, New York
  Bronx Charter of Baitul NASR, Bronx
  Bronx Charter of Baitul NASR, Brooklyn
  BRONX CHARTER OF BAITUL NASR INC, Brooklyn
  Builder Resources Co., Clovis
  Building Bridges Assoc,.(American Muslims for peace, humanity & awareness), Meridian
  CAIR - S. CA, Anaheim
  CAIR North Georgia, Atlanta
  CAIR-AZ, Phoenix
  CAIR-Chicago (Council on American-Islamic Relations, Chicago Chapter), Chicago
  CAIR-Ohio (Columbus), Columbus
  CAIR-St. Louis, Saint Louis
  Caladonia Iraqi Club, El Cajon
  CALIFORNIA MUSLIM PRISONERS FOUNDATION, Northridge
  Caravan Tours & Travel, Westminster
  Care International, Boston
  CARIBBEAN-AMERICAN PROGRAM FOR EMPOWERMENT(USA).,INC, BROOKLYN
  Carter G. Woodson Academy, Cleveland
  Ccim Of Us & Canada, Bronx
  Center for American Muslim Research and Information, South Richmond Hill
  Center for Arabic Calligraphy, Shawnee Mission
  Center For Islam And Cultural Awareness, Fort Myers
  Center for Islamic Counseling and Guidance, Atlanta
  Center for Islamic Counseling and Guidance, Jonesboro
  Center for Islamic Counseling and Guidance, Forest Park
  Center for Islamic Info & Education Inc, Falls Church
  Center for Islamic Research and Comprehensive Development, Dearborn
  Center for Libyan Studies, Fairfax Station
  Center for Middle Eastern Studies, Berkeley
Al -Berdouni Restaurant, Dearborn
  Al -Haini Fish Mkt., Detroit
  Al -Harazneh Abdallah DDS, Santa Maria
  Al -Jarrah Mohamad MD, Dearborn Heights
  Al -Jarrah Mohamad MD, Dearborn
  Al -Jazeera Market, Dearborn
  AL -Kahil Basel MD, Cadillac
  AL -Meena Bakery, Berkley
  Al -Najim Pediatrics, Dearborn
  Al -Najjar Mufid B MD PC, Southfield
  Al -Noor Day Care, Dearborn Heights
  Al -Rachid Barber Shop, Dearborn
  Al -Salaam Market, Torrance
  Al -Salaam Supermarket, Dearborn
  Al -Sinbab Hair Style, Detroit
  Al -Wathiqui Mahmood MD, Hartford
  AL -Wissam Inc., Detroit
  AL -Zaharnah & Sons Inc., Dearborn
  AL -Zahraa Meat Mkt., Dearborn
  AL Aali Mahmood, Hartford
  Al Abdulla Hamid M MD, Richmond
  Al Abrar Market, Little Falls
  Al Ahram Restaurant, Cleveland
  AL Ain Trading Inc., Houston
  Al Amal Market, Falls Church
  Al Ameer Restautant, Brooklyn
  Al Amin Grocery, Paterson
  Al Amin Grocery Store, Brooklyn
  Al Amin Perfume & Variety Store, Atlantic City
  Al Amin Sweets & Cafe, Hamtramck
  Al Amir Bakery, Anaheim
  Al Amir Corporation, Brooklyn
  Al Amir General Store, Dallas
  Al Amir Jewelers, Dearborn
  Al Amir Lebanese Restaurant, Portland
  Al Amira, Ypsilanti
  Al Amira At Skyline, Falls Church
  Al Amira Decoration Incorporated, Astoria
  Al Amira Islamic Fashion, Santa Clara
  Al Ani Ismail MD, Fort Dodge
  Al Annouf Nabil, Hockessin
  Al Ansari M R MD, Taylor
  Al Anwar Foods, Chicago
  Al Aouar Ziad MD, Memphis
  Al Aqsa Food Market, Philadelphia
  Al Aqsa Halal Meat Market, Greensboro
  Al Aqsa Halal Meats, Philadelphia
  AL AQSA JEWELRY, Brooklyn
  AL Arab, Glendale
  Al Attar Inas, Princeton
Omar Haikal Islamic academy, Las Vegas
  Orange Crescent Islamic School, Garden Grove
  Palm Tree Academy, El Paso
  Panama City Advanced School, Panama City
  Peace Academy Islamic School, Richardson
  Peace Elementary School-Texas, Austin
  PEACE TERRACE ACADEMY, Fremont
  Pepper & Salt, Schaumburg
  Pioneers Academy, Sterling
  Pleasant View School Islamic School, Memphis
  Pompano Beach Islamic School, Pompano Beach
  PROJECT SMILE, Atlanta
  Quba Institute of Arabic & Islamic Studies, Philadelphia
  Quincy Saturday School, Quincy
  Qur'an Memorization School Islamic Center Inc, Brooklyn
  QURANIC LITERACY INSTITUTE, Oak Lawn
  Quranic Open Muslim, Madrasa, Williamsport
  Quranic Study Group, Los Angeles
  Qurtobah School, Los Angeles
  RAHMAN AMIN UNC CH SCHOOL, Chapel Hill
  Rainbow Junior High and High School, Binghamton
  Rainbow School, Hancock
  Rainbow School Alliance for Youth Success, Binghamton
  Ramallah Arabic School of Chicago, Chicago
  Rasham Restaurent, South Windsor
  Razi School, Woodside
  Regional Islamic High School, Springfield
  Richmond Islamic School, Richmond
  Risalah Al Taqwa, Paulsboro
  Rockford Iqra School, Rockford
  Safari Restaurant, Denver
  Sakinahs Place Pre-School, Orange
  Salam Academy, Albuquerque
  Salam Academy, Albuquerque
  SALAM SCHOOL, Milwaukee
  Salam Schools, Sacramento
  San Francisco Islamic School, San Francisco
  Saturday Islamic School, Bridgeport
  Saturday Islamic School, Piscataway
  Saudi Students Association, Morgantown
  Saut Al Furqan Academy, Teaneck
  School of Islamic and Arabic Studies, Falls Church
  School Of Islamic Studies At Broward, Fort Lauderdale
  Sharia Academy of America, Tampa
  Shuhada Homeschool Network, Mount Holly
  Silicon Valley Academy Darul Hikmah, Sunnyvale
  SMALL STEPS DAYCARE, Shorter
  Snow Drop Elementary School, Monroeville
  South Valley Islamic Community, San Martin
  Southeast Islamic School, Houston
Friday Jumah in Bellingham, Bellingham
  FRIDAY MOSQUE, Buffalo
  Friday Musallah, Odessa
  Friday Prayer, Osseo
  Friday Prayer Mussala, Gallatin
  Fridays prayer, bldg.72 Altus AFB
  Frisco Masjid, Frisco
  Fulerton Mosque, Fullerton
  Fullerton Mosque, Fullerton
  Fullerton Mosque, Fullerton
  Future images corp., Amherst
  Gadsden Islamic Society, Gadsden
  Gainsville Islamic Culture Center, Gainesville
  Gallup Islamic Center, Gallup
  Galveston Islamic Center, Galveston
  Galveston Islamic Society, Galveston
  Gary Masjid, Notre Dame
  Gary Muslim Center, Gary
  Georgia Islamic Center, Lawrenceville
  Georgia Islamic Institute, Lawrenceville
  Golden Masjid, Portales
  Grand Blanc Islamic Center, Grand Blanc
  Grand Islamic Center, Saint Louis
  Great News Islamic Center, South Bend
  Greenpoint Islamic Center, Brooklyn
  Griffin Muslim Center, Griffin
  Gwinnett Islamic Circle, Suwanee
  Hampshire Mosque, Amherst
  Hamzah Islamic Center, Alpharetta
  Hanafi Madhab Center, Washington
  HANCOCK MASJID, Hancock
  Harrisburg Masjid, Harrisburg
  Harrisburg Masjid Culture Center, Harrisburg
  Hartford Islamic Center, Hartford
  Harvey Islamic Center, Harvey
  Hassan & Maria Gift Shop, Yonkers
  Haydrabad Historical Society, Cambridge
  Hendersonville Masjid, Hendersonville
  Hercules Musallah, Hercules
  High Desert Islamic Center, Adelanto
  High Desert Islamic Center, Hilltown
  High Desert Islamic Society, Victorville
  Hijrah Islamic Community of Atlanta, Scottdale
  Hilal Center, Valley Village
  Hillside Islamic Center, New Hyde Park
  Hines Hospital-Chapel, Maywood
  Hira Islamic Art Center, Dearborn
  HODA CENTER, Gainesville
  HOLLAND ISLAMIC CENTER, Holland
  Holy Mosque, Portland

 Center for Peace, Orlando
  Center for Policy Analysis on Palestina, Washington
  Center For Research & Communication, Ithaca
  Center for the Study of Islam and Democracy, Burtonsville
  Center for Understanding Islam, Inc., Basking Ridge
  Center Of Isalmic Education, Elmhurst
  Cham Muslim Refugee Center, Seattle
  Chapel Hill Islamic Society, Chapel Hill
  Chechen-Ingush Society of America (CISA) - Chechen Relief, North Brunswick
  Chechen-Ingush Society of America (CISA) - Chechen Relief, Piscataway
  Cherry Hill Montessori School, Seattle,
  Chicago Ins. Isl., Chicago
  Chicago Society of Egyption American, Arlington Heights
  Chicago Sunni Muslim Society, Chicago
  Children of the Qur'an Islamic Institute, Chicago
  Childrens Hospital-Specialty, Aurora
  Cincinnati Islamic Center Food Pantry, Cincinnati
  Citibank, Highland Park
  City College MSO, New York
  CIVIL RIGHTS GROUP OF AMERICAN MUSLIMS, Baltimore
  Cleveland Community Islamic School, Cleveland
  Colorado In-Business, Denver
  Colorado Muslim Youth Foundation, Denver
  Committee Arab American Oceanographers, La Jolla
  Committee On Religious Dialogue, Lawrence
  Community Academic Preparatory, Roosevelt
  COMMUNITY ACTION ARAB CENTER, Arab
  Community Awareness Dawah, Morristown
  Community Breakfast, Wappingers Falls
  Community Education Center CEC, Highland Park
  Community Office Services, Brooklyn
  Community Productions, Elgin
  Cong Hotzkem, Brooklyn
  Consultative Committee of Indian Muslims (CCIM), Brooklyn
  Council for Palestinian Restitution and Repatriation (CPRR), Washington
  Council for the Advancement of Muslim Professionals, Chicago
  Council Lebanese American Organization, Cleveland
  COUNCIL OF AMERICAN ISLAMIC RELATIONS, Columbus
  Council of American Muslim Professionals (CAMP), Chicago
  Council of American Muslim Professionals (CAMP), Charlotte
  Council of Arab American Org. of Chicago, Chicago
  Council Of Imams Of Washington, Washington
  COUNCIL OF ISLAMIC ORGANIZATIONS OF GREATER CHGO, Bridgeview
  Council Of Islamic Organizations of Greater Chicago, Chicago
  Council of Islamic Organizations of Greater Chicago, Chicago
  COUNCIL OF ISLAMIC ORGANIZATIONS OF MICHIGAN (CIOM), Detroit
  Council of Islamic Schools in North America (CISNA), Baltimore
  Council Of Masajid, Old Bridge
  Council of Pakistan Organization, Brooklyn
  Council On American Islamic Realations, Hickory Hills

Al Azhar Market., San Diego
  Al Aziya - Islamic Clothing, Columbus
  AL AZIZ Grocery & Halal Meat Inc, Flushing
  Al Azzawi Bushra, Towson
  Al Azzeh Haytham, Conroe
  Al Azzeh Haytham, Spring
  AL Baraka Halal Meat, Richardson
  AL BARAKA Halal Meat market and grocery store, San Francisco
  Al Baraka International Incorporated, Brooklyn
  Al Barkat, Gaithersburg
  Al Basha Restaurant, Las Vegas
  Al Basheer Publications & Translations, Denver
  Al Bayan Inc., Chicago
  Al Bazaar Islamiyyah, Columbia
  Al Bazan Lawn Maintenance & Landscaping, Houston
  Al Bazar, Chicago Ridge
  Al Bustan, New York
  Al Bustan Restaurant, Houston
  Al Carson, Philadelphia
  Al Elam Real Estate Co., Lake Ozark
  Al Emad Hussian, Jackson
  Al Farroq Masjid Free Clinic, Atlanta
  Al Ferdows Travel, Chicago
  Al Furat Meat Market, Chicago
  Al Furqan Bookstore & Bazaar, Philadelphia
  Al Gandoline Pastires (Afrah), Richardson
  Al Habib Halal Meat, Flushing
  Al Habib Money Transfer Corporation, Jersey City
  Al Hajj Center of Wellness, Indianapolis
  Al Halal Fast Food Inc, Brooklyn
  Al Halal Fast Food Inc, New York
  Al Hamra, Carrollton
  Al Hamra Restaurant, Arlington
  Al Hana Food Incorporated, Brooklyn
  Al Hannah Islamic Clothing, New Britain
  Al Harmain Market, Phoenix
  Al Hoda Home Care Services Inc., Dearborn
  Al Hoda market, Cambridge
  AL HUDA Bookstore, Houston
  Al Huda Meat & Delicacies, Anaheim
  Al Huda Publishers, Richardson
  Al Husaini Plastic & Reconstructive Surgery PC, Yonkers
  Al Hussam Newsletter, Boston
  Al Ibn Wa Al Bint Day Care, Philadelphia
  Al Imam Food Market, Astoria
  Al Iman Market, Greensboro
  Al Iman Meat Market, Dearborn
  Al Isla Food Center, Bronx
  AL Islam In Focus, Mount Morris
  Al Jabiri Fruit Market, Detroit

 Stanford Islamic School, Palo Alto
  Star International Academy, Dearborn Heights
  Straight Way School, West Covina
  Sultan Montessori School, Sultan
  Summer Arabic Program, Buffalo
  Sunrise Academy, Hilliard
  Sunrise Academy, Hilliard
  TaAlim Academy, Stone Mountain
  TaAlim Islamic Homeschool Alliance (tiha), Atlanta
  Talib Academy, Irvington
  Talib Islam, Lewiston
  TAQWA ISLAMIC SCHOOL, Newark
  Tawheed Academy, Stone Mountain
  Taybah Arabic Institute, Brooklyn
  Tender Care Child Care, Indianapolis
  The African American Islamic Institute, Bronx
  The African American Islamic Institute, Inc., Detroit
  The Arabic and Islamic School of Roanoke (Virginia), Roanoke
  The Arabic Islamic Institute, Washington
  THE BELIEVING CHILDREN ( T.B.C) FAMILY DAYCARE & HOME SCHOOL, Philadelphia
  The Center for Islamic Education in N. America, Kansas City
  The Crescent Academy, Johnson City
  The Graduate School of Islamic and Social Sciences, Asburn
  The Holy Quran Institute, Dearborn
  The House Of Maryam, Inc, Roswell
  The Islamic Academy for Peace, Methuen
  The Islamic School of Greater Kansas City, Kansas City
  The Islamic School of Portland (ISP), Lake Oswego
  The Junior Islamic Academy of Indianapolis, Indianapolis
  The Learning Network Home School Coalition, Gary
  TJS Islamic School, Lakeville
  Toledo Islamic Academy, Toledo
  TORRANCE ISLAMIC INSTITUTE, Torrance
  Torrance Islamic Institute, Torrance
  UMI Learning Center, San Diego
  Ummis Day Care, Lithia Springs
  Universal Academy, Detroit
  Universal Academy of NC, Cleveland
  Universal Academy of Pittsburgh, Pittsburgh
  Universal Foundation, Kansas City
  Universal School, Buffalo
  Universal School, Bridgeview
  Universal School, Getzville
  Universal School at Buffalo, Getzville
  Universal School of West Virginia, Hurricane
  University of Islam, Detroit
  USAF Academy Masjid At-Tauheed, U S A F Academy
  Valley Crescent School, Clovis
  Valley Crescent School, Fresno
  Viceroy Indian Cuisine, Herndon

 Homewood Mussalah (Birmingham Islamic Society), Birmingham
  Hoover Crescent, Birmingham
  HOUSE OF NOOR ISLAMIC CENTER, Billings
  House Of Taubah, Hyattsville
  Huda Community Center, San Diego
  Hudson Islamic Center, Inc, Hudson
  HUDSON VALLEY ISLAMIC COMMUNITY CENTER, MOHEGAN LAKE
  Huntsville Islamic Center, Huntsville
  Huron Islamic Society, Port Huron
  Huron Islamic Society, Fort Gratiot
  IAE, Erie
  Ibnu Taymaya Masjid & Islamic Center, Columbus
  Ibrahim Educational Foundation, Chicago
  Ibrahim Islamic Center, Fremont
  IBRAHIM KHALILULLAH ISLAMIC CENTER, Fremont
  ICBCS, College Station
  ICCNOV - Islamic Community Center of Northern Virginia, Woodbridge
  ICCNY, Stamford
  ICI Laramie Musallah, Irving
  ICI Main Center, Irving
  ICIPA (Islamic Center of Indiana, PA), Indiana
  ICMC-Islamic Circle of Mercer County, Lawrenceville
  ICNA, Alexandria
  ICNA Al-Markaz, Jamaica
  ICNA Chicago, Chicago
  ICNA Masjid Project, Chicago
  ICPB, Inc., North Palm Beach
  ICSD (Islamic Center of San Diego), San Diego
  Idara Dawat-O-Irshad, Alexandria
  Idriss Mosque, Seattle
  IIC - Masjid Al Noor, Las Vegas
  Illiana Islamic Association, Highland
  IMAAM, Washington
  IMAAM (Indonesian Muslim Association in America), Silver Spring
  Imaam Shaafici Mosque, Minneapolis
  Imam Bukhary Masjid, Islamic Studies and Dawah Center, Panorama City
  Imperial Valley Islamic Center, El Centro
  Imperial Valley Muslim Community Center, El Centro
  INDEPENDENCE ISLAMIC CENTER, Fremont
  INDEPENDENCE ISLAMIC CENTER, San Jose
  Indiana Mosque, Indiana
  Indonesian Muslim Community, Astoria
  INNERCITY ISLAMIC CENTER, Chicago
  Institute of Islamic Learning (IILM), Plano
  Institute of Islamic Studies, Hightstown
  INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT, Herndon
  International Institute of Tolerance, Carson
  International Islamic Foundation of N Y Inc, Corona
  International Muslim Brotherhood, Philadelphia
  Iowa City Islamic Center, Lowa
COUNCIL ON AMERICAN ISLAMIC RELATION, Anaheim
  Council on American Islamic Relations, Coppell
  Council On American Islamic Relations, Dallas
  COUNCIL ON AMERICAN ISLAMIC RELATIONS, New York
  Council On American Islamic Relations (CAIR), Washington
  Council On American Islamic Relations Central PA, Mechanicsburg
  Council on American Islamic Relations San Diego, San Diego
  Council on American Islamic Relations-Sacramento Valley (CAIR-SV), Sacramento
  Council on American Islamic Relations-San Antonio, Texas, San Antonio
  Council On American-Islamic Relations, Hollywood
  Council on American-Islamic Relations (CAIR Bay Area), Santa Clara
  COUNCIL ON AMERICAN-ISLAMIC RELATIONS (CAIR), Tampa
  Council on American-Islamic Relations (CAIR) Florida, Orlando
  Council on American-Islamic Relations (CAIR-FL), Fort Lauderdale
  Council on American-Islamic Relations (CAIR-OHIO), Cleveland
  COUNCIL ON AMERICAN-ISLAMIC RELATIONS --HOUSTON CHAPTER, Houston
  Council on American-Islamic Relations, Inc., New York
  Council On Isalmic Education, Fountain Valley
  Council on Islamic Education (CIE), Fountain Valley
  Council on Islamic Schools in North America (CISNA), Washington
  Creative Connections Educational Consulting Group, Lansdowne
  Crescent Academy International, Canton
  Crescent School, Westbury
  crescent sports news, Sacramento
  Cross Country Tours, San Jose
  Ctr For Middle East and North African Studies, Ann Arbor
  CTS Travel, Houston
  Da'awa study House, Crestview,FLA, Crestview
  Daar Al-Chobee Ukthis, Okeechobee
  Daar of Islamic Heritage, Kissimmee
  Daar Of Islamic Heritage, Inc., Miami
  Daily Hadith, Inc., Tampa
  Dallas Muslim Council, Dallas
  Danville Study Group, Danville
  Dar Al Nur Somali Muslim Association of North America, Falls Church
  Dar Al Quran Association, Brooklyn
  Dar Al-Islam Summer Teachers Institute, Washington
  Dar As-Sunaah Islamic Center, Ahoskie
  Dar M Foundation, Denver
  Dar Ul Arqam Islamic School, Detroit
  Dar ul Haqq Islamic Institute c/o Masjed At -Taqwaa, Reno
  Dar us Sunnah Wal Athar, Clarkston
  Dar-al-Uloom Al-Islamiyah of America, Inglewood
  Dar-Alarqam, Allentown
  Dar-un-Noor School, Atlanta
  Darul Argum, Ames
  Darul Arkam School, Mount Vernon
  Darul Hikmah / Silicon Valley Academy, Sunnyvale
  Darul Qasim, Lombard
  Darul Uloom, Jamaica

 Al Jamal Women Islamic Clothing, Tacoma
  Al Jamil, Elizabeth
  Al Jazeera Service Translation and Immigration, Brooklyn
  Al Jennah, Dearborn
  Al Karam Corporation, North Bergen
  AL Karawan, San Bernardino
  AL Karim Restaurant, Chicago
  AL Khari Halal Mkt, Greensboro
  Al Kheema, Astoria
  Al Khyam Bakery & Grocery, Chicago
  Al Ma'idah Kitchen, Raleigh
  AL Madeena Grocery, Hamtramck
  Al Madina Food Mart, Rochester
  Al Madina Hair Braiding, Randallstown
  Al Madina Halal Meat & Grocery, Renton
  Al Madina Halal Meat & Grocery, Richmond Hill
  Al Madina Halal Supermarket, Arlington
  Al Madina Plus Inc, Jersey City
  Al Madina Trader, Fullerton
  AL Madinah Halal Meats, Gretna
  Al Madinah Market, Garden Grove
  Al Madinah Traders, Philadelphia
  Al Maeedeh, Quincy
  Al Mahgar Food Mart, Oak Lawn
  Al Mahgar Food Mart, Oak Lawn
  AL MANAR AL JADEED, Ann Arbor
  AL Manar Center, Bridgeport
  AL MANASIK GO TO HAJJ, Portland
  Al Mannah LTD Co., Boise
  Al Marah Arabians, Tucson
  Al Mashat Ala A MD, Haverford
  Al Masri Sweets, Dearborn
  Al Medina Pharmacy, Brooklyn
  AL Message Inc, Brooklyn
  Al Mina Halal Meat Groceries, Corona
  Al Minarrh Halal Meat Market, Los Angeles
  Al Mona Halal Meat, Jersey City
  Al Mu'mineen Transport Service, Sacramento
  Al Muhajaba Clothing Store, Clarkston
  Al Muhajaba Clothing Store, Clarkston
  Al Muhajaba El Aniqa, Austin
  Al Muhajabat Islamic Clothing, Oakland
  Al Muhaseb Incorporated, Chicago
  Al Muhsinun Construction LLC, Conshohocken
  Al Mumin Landscaping & Lawn Services, Gwynn Oak
  Al Munira General Contracting, Brooklyn
  Al Muslima And Motherhood, Philadelphia
  Al Muslims Services Center, Aurora
  Al Mustaqbal Express, Alexandria
  Al Mustaqim Halal Market, Portland

 Villanova Academy, Villanova
  Vineyard Square Islamic school, Sacramento
  W. Bloomfield School, West Bloomfield
  WALL ISLAM JUJITSU ACADEMY, East Hartford
  Walled Lake Middle School, Walled Lake
  Washington Islamic Academy, Alexandria
  Weekend Islamic School, Louisville
  West End Educational Center, Atlanta
  Worcester Weekend School, Worcester
  www.sibawayhcenter.com, Cairo
  Zaid Bin Haritha-saudi School, Woburn

 

   Yararlanılan Kaynaklar      

Islam in United States ( http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_the_United_States )

Info please ( http://www.infoplease.com/ce6/us/A0861712.html  )

World Religions Statistics ( http://www.adherents.com/adhloc/Wh_35.html )

Islam Finder ( http://www.islamicfinder.org/cityPrayerNew.php?country=Amerika Birleşik Devletleri )

     Daha fazla Bilgi için müracat edilebilecek kaynaklar:

Ülkeler Rehberi ( http://www.ulkeler.net/abd.htm )

Amerika Birleşik Devletleri ( http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri  )

Islam in The United States of America (USA), background ( http://www.30-days.net/muslims/muslims-in/america-north/usa-islam/ ).

Muslims in the United States of America (USA) ( http://www.30-days.net/muslims/muslims-in/america-north/usa-islam/ ).

List of North American Muslims

Western Muslims

Lists of Muslims

Timeline of Muslim history

List of Islamic and Muslim related topics

List of Iranian Americans

Islam in the African diaspora

Latino Muslims

Timeline of Islam in the United States

A Brief History of Islam in the United States

The Islamic Community In The United States: Historical

Muslim Americans Survey of Muslim Americans

American Muslims Demographics

"The Diversity of Muslims in the United States: Views as Americans" United States Institute of Peace Special Report, February 2006

Survey of U.S. Muslim population studies

An Oral History of Islam in Pittsburgh

"American Muslims Strive to Become Model Citizens" By Marc Hujer and Daniel Steinvorth, Spiegel Online, September 13, 2007