EKVATOR'DA  İSLAM ve MÜSLÜMANLAR

Genel Bilgiler

  Ekvator 283.560 km2 alana ve 13.755.680 (2007) milyon nüfusa sahip bir Güney Amerika ülkesidir. Başkenti Quito şehridir. 1809 yılında İspanyol işgaline karşı ilk ayaklanan Ekvator'lular olmuştur. Ekvator 1819 yılında Panama, Venezualla ve Kolombiya'nın oluşturduğu Büyük Kolombiya konfederasyonuna katılmıştır ancak bu konfederasyon 1830 yılında çökmüştür ve Evkator bağımsızlığını ilan etmiştir. Cumhuriyetle yönetilmektedir. En büyük şehirleri Guayaquil 2.597.600; Quito 1.780.700; Cuenca 285.700'dur. Resmi dili ispanyolca olmakla beraber Quechua ve yerli kızılderili dilleride konuşulmaktadır. Para birimi Amerikan dolarıdır. Nüfusun %65'i Melez, %25'ü Kızılderili, %7'si İspanyol ve diğerleri ile %3'ü Afrikalıdır. Okuma-yazma oranı %93 olan Ekvator'da %95 katolik, %5 diğer din ve mezhep mensupları bulunmaktadır. 2005 yılı verilerine göre Ekvator'da 1000 dolayında müslümanın bulunmaktadır. Kişi başına milli geliri 4.500 dolar olan Ekvator'da enflasyon ise %3.4'dur.

İslam Tarihi ve Müslümanların Bugün ki Durumu

  2001 yılında Oğlu Salim'i üniversite eğitimi için getirdiği Michigan eyaletinin başkenti olan Lansing şehrinde tanıştığım ve halende görüştüğüm Yahya Juan Suquillo'nun Müslüman oluşu ve mücadelesi beni çok duygulandırdı.

  Halen Ekvator'lu müslümanların lideri olan Yahya Juan Suquillo Ekvator ordusunda bir subay iken 1981 yılında Ekvador ile Peru arasındaki petrol sebebiyle çıkan savaş sırasında henüz yirmibir yaşında iken savaşta patlayan bir bomba ile ölümden dönmüş ve sol kolunu yitirmiştir.  Çok hareketli ve espirili bir kişiliğe sahip olan Yahya protez koluı ile normal insanlardan daha aktif ve verimli bir hayat sürmektedir.

  Savaştan sonra ingilizce öğrenmek amacıyla ABD’nin Michigan üniversitesine giden Yahya halende görüştüğü Kuveyt’li Abdullah Salal ile Abdullah Abdurrahman ve Suudi Arabistanlı İbrahim Sağır isimli Master yapan müslüman öğrencilerle tanışır. İbrahim’in islamı tanımlaması ve şahsiyeti Yahya üzerinde ilgi uyandırır ve Yahya islamı araştırmaya başlar ve bu araştırmalar sonunda islamı seçer.

  Ekvator'a döndükten sonra konuyu ailesine açan Yahya ailesinden akidesini seçmekte özgür olduğu desteğini alır. Bir ay sonra Medine İslam üniversitesine kayıt yaptıran Yahya Tefsir, Hadis ve Arapça dersleri alır.

  Medinedeki öğrenciliği sırasında Meksikalı bir müslüman öğrenci ile tanışan Yahya yeni arkadaşının aracılığı ile Lüblan asıllı müslüman bir hanımla evlenen Yahya Ekvatora döndükten sonra ük katlı evinin zemin katını islam merkezi haline dönüştürdükten sonra dersler ve konferanslar düzenledi. İslami okul açtı.

  ABD ve Arjantinde yapılan yıllık islam kongrelerine katılan Yahya gayretli kişiliği ile Latin Amerika ülkelerinde meşhur davetçilerden olmuştur. Yahya müslüman olmayan Ekvator'lular içinde islamı tanıtma çalışmaları yürütmektedir.

  Medine'deki İslam Üniversitesine daha önce yaptığı başvuruyu kabul edildiği için 2001 yılında Salim islami eğitimine Medine'de devam etmektedir.  Tekstil ticareti ile meşgul olan Yahya, oğlunun islamı en iyi şeklide öğrenip Ekvator'daki islami faaliyetlerin daha verimli olmasına katkıda bulunmasını beklemektedir. Çok samimi ve ihlaslı  bir müslüman olan Yahya Juan Suquillo Ekvator'daki islam  tarihini  şöyle özetlemektedir.

  Mayalar ve İnkalar güneş tanrısına inanıyorlardı. İspanyollar hristiyanlığı getirdiklerinde değişen sadece güneş tanrısı yerine tanrının oğlu kavramını  olmalarıydı. Pratikte pek farkları bulunmuyordu. İnkaların kralı hristiyanlığı kabul etmediği için diri diri yakılmıştır. 4-5 yüzyıl önce kıtada olduğu gibi  Ekvatorda da katolikler  tek dominant mezhep haline gelmiştir. Yüzyıl önce evangelistler, diğer protestan mezhebleri de Ekvatorda görülmeye başlanmıştır. Ayrıca bulunların dışında bahailer ve 2001 yılından itibarende yahudiler görülmeye başlanmıştır.

  İlk müslüman yerleşimciler I. ve II. dünya savaşları sırasında Türk pasaportuyla Lübnan, Suriye, Filistin ve Mısır'dan gelmiştir. Bu müslümanlar Quito, Guayaquil, Manabí, Los Ríos ve  Esmeraldas bölgelerine yerleşmişlerdir. Ticaretle uğraşan bu müslümanlar dünya hayatına düşkün kimselerdi. Birçoğu bekar olarak gelmişlerdi ve dini olarak da zayıf karekterli idiler. Birçoğu yerlilerle evlendi ve hristiyan kültürün içinde eriyip kayboldular. Sadece bir kaçı ailelerini getirebildiler. Çocuklarını islamı ve ana dillerini öğrenmeleri için müslüman ülkelere gönderebildirler.1940'lı yıllların sonlarında müslüman ve hristiyan arablar sadece etnik temele dayalı ''Lecla'' isimli bir teşkilat kurdular. 1980'li yılların ortalarında ise bu teşkilatın ismini arab kulübüne dönüştürdüler. Mısırlı ve Pakistanlı müslümanlar birleşik devletlere geçiş için Ekvatoru bir üs olarak kullandılar. 1990'lı yııların sonunda Liberya, Gana ve Nijeryadan Ekvatora önemli miktarda müslüman göçü olmuştur.

  1980'li yılların ortalarında; Ekvator asıllı müslümanların sayısı bir elin parmaklarından fazla değildi. Bunlar Amerika ve Batı Avrupadaki üniversitelerde sürdürdükleri eğitimleri sırasında islamı benimsemiş kişilerdi.1990 yılı yılların ortaların Ekvator asıllı müslümanların sayısı 500'e ulaştı. Mescid oluşturmak amacıyla 1988 yılında Halid Bin Velid İslam Kültür Merkezinin açılıdı. Daha sonra ES SELAM mescidi ve 15 Ekim 1994'te Ekvator İslam Merkezi kuruldu. Bu merkez Ekvator hükümeti tarafından resmi islami teşkilat olarak kabul edildi. Müslümanlar yoğunlukla başkent Quito ve Guayaguil şehirlerinde yaşamaktadırlar.   Ekvatordaki yerli müslümanların sayısı toplam müslüman sayısının %50'sinin biraz üzerindedir. Kadınlar tam olarak tesettüre uymaktadırlar.

Birçok islami eser mescid tarafından ispanyolcaya çevirilmiştir. Ayrıca islamı anlatan bir broşür ve CD hazırlanmıştır. Mescid'de cuma hutbeleri ile birlikte teravih, bayram ve cenaze namazları kılınmaktadır. Ayrıca evlilik törenleri de Mescid'de yapılmaktadır. Ekvator İslam Merkezi her yıl Arjantinde düzenlenen Latin Müslümanlar Birliği toplantılarına temsilci göndermektedir. Ekvator'daki düşünce özgürlüğü nedeniyle islami tebliğin önünde hiçbir engel yoktur. Bu amaçla okullar, üniversiteler, gazeteler, televizyonlar, radyolar islamı tebliğ için kullanılmaktadır.

   Mescidi genişletme, bir islam okulu açma ve müslümanlar için bir mezarlık oluşturma çalışmaları devam etmektedir. İslam merkezi kendi haftalık faaliyetlerine ilaveten uluslar arası islami toplantılarada temsilci göndermektedir.Her yıl hacca müslüman bir grub gönderilmektedir.

   Mescid Bounes Aires,  Sao Paulo, Curaçao, ABD'nin yedi eyaleti, Lima, Kahire, Kuveyt ve Mekke olmak üzere birçok merkezle bağlantıları bulunmaktadır. 11 Eylül ve Danimaka'da ortaya çıkan karikatür krize sonrası bir çok üniversite ve kültür merkezlerinde islam hakkındaki verilen yanlış imajı düzeltmek ve gerçek islamı anlatmak için etkinlikler düzenlenmiştir. Gelecek için islami okul, hastane, helal gıda sertifikasyon bölümü, dinler arası  diyalog merkezi vb. projeleri bulunmaktadır. 

Quito Televizyonunda dinler arası diyalog ve Yahya Juan Suquillo .  

Yahya Juan Suquillo  Kahire'de İslam Konferansına katılıyor.

                   

Quito'lu müslümanlar piknikte

Yahya Juan Suquillo müslüman olmayan engelli çocuklara yardım ediyor

 

Ekvator devlet başkanı Dr. Alfredo Palacio Yahya Juan Suquillo'ya üstün hizmetler madalyası takıyor (22 Ocak 2006)

Yahya Juan Suquillo'nun eşi ve çoçuğu

                 

İlk Mescid

Ekvator İslam Merkezi

 

İslami okul ve öğrencileri

Yahya Juan Suquillo mihrapta

 

Ekvator İslam Merkezinin 2008 Yılı Faaliyetleri

 

 

Dinler arası diyalog ve islam sınıfı öğrencileri

İslam Tebliğcisi Leyla Dasum ümmü Salim tarafından Katolik Rahibelere İslamın Temelleri konulu seminer verildi.

 

Kur'an okumayı öğrenmiş öğrencilere diploma töreni

Kur'an okumayı öğrenmiş yeni müslümanların diploma töreni

 

Ekvator İslam Merkezi Başkanı Şeyh Yahya Başkent Quito Alman Okulu öğrencilerini İslam hakkında bilgilendiriyor.

Ekvator İslam Merkezi Başkanı Şeyh Yahya Başkent Quito Alman Okulu öğrencilerine nasıl namaz kılındığını gösteriyor.

 

İslami Kuruluşlar ve İşletmeler

Kuruluş Adres Tel / Faks / Email / Web Genel Bilgi

Ekvator İslam Merkezi ve Mescidi

Centro Islamico del Ecuador. Mezquita
Calle: 18 de Septiembre No. 114 y 18 de Septiembre, Quito, ECUADOR
(593-2) 522 285 /284 416 /237 654 /524 349 593-2-2284-416
islamecuador2005@yahoo.com
www.centroislamico.org.ec 
Yahyá Juan F. Suquillo (Imam)
Tel. (593-2) 210 756 (Trabajo)
Tel Part: (593-2) 522 285
juan.suquillo@gmail.com
José G. Vázquez Cantos
Tel: (593-2) 228 493 y 553 245
İslam merkezi ve mescid
 Es Selam Camii  As Salaam Mosque
18 Septiembre No. 114 y Gral. L Plaza, P.O. Box 17-21-865,
Quito, , ECUADOR

593-223-7654
593-246-2892
 
Camii

 

Halid Bin Velid İslam Merkezi

 

Khaled Ibn al Walid Islamic Center
Avda. Los Shirys y Av. Eloy Alfaro,Quito, , ECUADOR
593-2-553245
593-2-565054
İslam merkezi

Guayaquil Hicret İslam Merkezi

Centro islamico al-hijra de guayaquil
p. icaza 720, piso-3 y boyaca,
Guayaquil, Guayas ,ECUADOR
593 4 2565769
593 4 2565769
alhijraguayas@yahoo.com
 
İslam merkezi

  Ahmed Mısır Kafeteryası

 Ahmed egyptian cafeteria
General enriques.27/front of hotel salinas, Salinas, Guayas 56+44, ECUADOR
0593-02771964
prfahmad@maktoob.com
Kafeterya
E. B.Tex E. B.TEX
Garcia Moreno 743 y Sucre,
Quito, Pichincha 17-01-499, ECUADOR
00593-2- 2954-542
00593-2-2284-416
juan.suquillo@gmail.com
Tekstil

  Kaynaklar

Ekvator İslam Merkezi (www.centroislamico.org.ec,  Mayıs, 2008).
Islam in Ecuador (http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Ecuador,  Mayıs, 2008).
Info please (http://www.infoplease.com/ipa/A0107479.html,  Mayıs, 2008).
World Religions Statistics (http://www.adherents.com/adhloc/Wh_267.html#594,  Mayıs, 2008).
Islam Finder (http://www.islamicfinder.org/cityPrayerNew.php?country=ecuador,  Mayıs, 2008).
Ekvator'da İslam, El-Arabiyye, 31 Ocak 2007.
Anonim, Ekvator'daki İslami Kuruluş Temsilcileri ile Yapılan Elektronik Yazışmalar, Mayıs, 2008.