GRÖNLAND'DA İSLAM VE MÜSLÜMANLAR

      

Genel Bilgiler

   Grönland  341.701 km2 alana ve 56.344  (2007)  nüfusa sahip olup kuzey Atlantik'te bulunmaktadır.  Başkenti Godthaab (14.100) şehridir. Resmi dili Grönlandca (Doğu Eskimoca) olmakla beraber Danimarkaca ve İngilizce dilleri de konuşulmaktadır. Para birimi Kron'dur. Nüfusun %88'i Greenlander (Eskimo ve Grönland doğumlu beyaz) Melez, Danimarkalı ve %12'si diğer etnik kökenlerdendir. Okuma-yazma oranı %100 olan Grönland'da  Evangelik Lutheran dominant mezhebdir.  Kişi başına milli geliri 20.000 dolar olan Grönland'da enflasyon ise %1.6'dır.

   Eskimoların Grönland'da Amerikanın kuzeyinden geçtiklerina inanılmaktadır. Dünyanın en geniş adasıdır. Grönland 985-986 yıllarında kolonileştirildi. İskandinavyalı yerleşimciler 14. yüzyılda azaldı ve adanın soğuk iklimi nedeniyle 15. yüzyılda yok oldular. 1721 yılında Grönland Danimarka tarafından tekrar kolonileştirildi. II. Dünya savaşı sırasında Amerikanın korumasında olan Grönland'da Danimarkanın hakimiyeti devam etti. 1951 yılında NATO korumasına alınan Grönlan'dın kuzey kısmı Thule bölgesinde bütük bir Amerikan üssü 1953 yılında kuruldu. 1953 yılında Danimarka anayasasında yapılan bir değişiklikle Grönland, Danimarka'nın parçası haline geldi. Grönland Danimarka meclisine 2 milletvekili göndermektedir. 1 Mayı 1979 yılında iç işlerinde kendi kendi yönetme hakkı verildi ve kendi yerel parlemantosu açıldı.

  İslam Tarihi ve Müslümanların Bugün ki Durumu

Samanyolo Televizyonunda yayınlanan Anya proğramına göre Danimarka'da doğmuş ve büyümüş bir aile iş nedeniyle Grönland'da yaşamaktadırlar. Ayna Proğramına göre çalışmak için adaya gelen bu aile aynı zamanda islamı yayma gayreti içindedirler.

 İslam Merkezleri, İslami Kuruluşlar ve Mescidler

Kuruluş

Adres

Tel / Faks / Email / Web

Genel Bilgi

 

 

 

 

   Sahibi Müslüman Olan İşletmeler

Kuruluş

Adres

Tel / Faks / Email / Web

Genel Bilgi

 

 

 

 

Kaynaklar
Info please ( http://www.infoplease.com/ipa/A0107466.html   June, 2008).
Ayna Documentary Program  in Saman Yolu TV, Turkey, May, 2008.