NİKARAGUA'DA  İSLAM ve MÜSLÜMANLAR

      

Genel Bilgiler

 Nikaragua 129.494 km2 alana ve 5.675.356 (2007)  nüfusa sahip bir Orta Amerika ülkesidir. Başkenti ve en büyük şehri Managua (1.390.500) şehridir. Resmi dili  İspanyolca olmakla beraber İngilizce ve yerli dilleri de konuşulmaktadır. Para birimi Gold cordoba'dır. Nüfusun %69'u Melez, %17'si beyaz, %9'u Siyah, %5'i yerlidir. Okuma-yazma oranı %68 olan Nikaragua'da %73 Katolik, %15 Evanjelist, %2 Morovian ve %9 hiçbir dine mensup olmayanlardan  oluşmaktadır. Kişi başına milli geliri 2.400 dolar olan Nikaragua'da enflasyon ise %9.6'dır.

Nikaragua 1838 yılında bağımsızlığını elde etmiştir. Nikaragua genellikle muhafazakarlar tarafından yönetilmiştir. 1912 yılında muhafazakarları desteklemek için Amerika Birleşik Devletlerinin üs kurmasına tepki başlamış ve 1927 yılından itibaren Amerikanın çekildiği 1933 yılına kadar Amerika'ya karşı gerilla lideri Gen. César Augusto Sandino tarafından organize edilen savaş verilmiştir. Nikaragua bundan sonrada Amerika rahat bırakılmamış, birçok siyasi cinayet, darbe ve iç savaşa maruz kalmıştır.

İslam Tarihi ve Müslümanların Bugünki Durumu

Nikaragua İslam Kültür Birliği başkanı Fahmi Hassan'a göre Nikaragua'da 500 dolayında Müslüman bulunmaktadır. Çoğunluğu Lübnan ve Filistin göçmenidirler. Yerli halk arasında İslamı kabul edenlerin sayısı hızla artmaktadır. San Juan bölgesinde 3000 m2 alana sahip bir arazide 1000 kişilik mescid inşa edildi ve ayrıca Nikaragua İslam Kültür Merkezi kuruldu. Bu merkez Şii Müslümanlar tarafından kurulmuş olup İslami öğretinin yayılması için faaliyet göstermektedir.

  İslami Kuruluşlar ve İşletmeler

Kuruluş Adres Tel / Faks / Email / Web Genel Bilgi

Nikaragua İslam Kültür Birliği

Asociacion Cultural Nicaraguense Islamica
Ciudad Jardin,Casa N. P-5,Managua, NICARAGUA
505-2493504-249567
505-2497255
mezquita_nica@hotmail.com
mezquita_ni@yahoo.com
Mescid ve İslam Merkezi

Onur Oto

Autolote Dignity S.A.
Semaforos de Plaza Inter, 1 Cuadra Arriba, Managua. NicaraguaA
505-222-2022
505-222-2022
dignityautos@yahoo.com
İthalat, toptan ve parakende kullanılmış Japon arabaları satışı

Kaynaklar
Islam in Nikaragua (http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nicaragua
, Mayıs, 2008).
Info please (http://www.infoplease.com/ipa/A0107839.html
, Mayıs, 2008).
Islam Finder (http://www.islamicfinder.org/cityPrayerNew.php?country=nicaragua
, Mayıs, 2008).
Anonim, Nikaragua İslam Birliği ileYapılan Elektronik Yazışmalar, 2008.